Napsali o nás

Karvinský deník, č. 96, příloha Karvinsko, úterý 25. dubna 2017

Mgr. V. Potyszová


Přehlídka Ekofilm

Přehlídka Ekofilm 2017

V pondělí 24. dubna 2017 jsme se zaradovali. Místo dopoledního učení jsme měli v programu dvouhodinové promítání filmů s besedou - Ekofilm - v Albrechtově SŠ v Českém Těšíně. V prvním dokumentu nám lidé kmene Bakka popisovali, jaký je jejich nelehký život v pralese. Běloši káceli stromy a využívali negramotnosti příslušníků kmene ve svůj vlastní prospěch. Tím se domorodci především sami odsoudili k životu "u cesty". Nemají nyní ani své nejdůležitější předměty k obživě - mačety.

Další byl animovaný film o lišce a kryse. Ukázal nám, jak nezdravě působí lidská strava na zvířecí organismus, určitě stál za zamyšlení. Zajímavý byl také francouzský film o muži, sázejícím do půdy nábytek, cigarety, alkohol apod. Na rozdíl od naší podobné české pohádky Miloše Macourka Jakub a 200 dědečků však onen muž skončil neslavně.

Celý program v Albrechtově SŠ se nám velmi líbil. Bylo pro nás přichystáno občerstvení a odměny v podobě propisek za správné odpovědi v besedě.

Hodnotili žáci VIII. A


Týden předčítání

Týden předčítání zahájen

Druhou vyučovací hodinu strávily děti 1. stupně na zajímavé besedě v čítárně.  Pozvání přijal těšínský akademický malíř Vladislav Raszyk.  Ke svému vyprávění si donesl malířský plášť i čapku. Děti se mohly ptát na vše, co je zajímalo. Zajímalo je například, kdy  namaloval první obrázek. Dozvěděli jsme se, že byl pan Raszyk synem malíře, a tudíž tento talent zdědil. Dokonce vyprávěl, jak si jednou na židli jeho otec odložil paletu s barvami. Synek si na židli sedl a paletu měl přilepenou na zadku.

Touto akcí byl zahájen Týden předčítání. V rámci Týdne předčítání, který nese název Poklady Slezska, se budeme dotýkat pověstí, příběhů nejen o Slezsku, ale také se budeme snažit některou přečíst ve zdejším slezském nářečí.  Slyšet dnes povídání mezi lidmi "ponaszymu" je už doslova vzácné. Proto bychom chtěli povzbudit ty, kteří si tento poklad ve svých domovech, u babiček zachovali, aby se nebáli a přišli nám "ponaszymu" povykládat o svém dětství nebo nějakou historku z mládí apod. Děti i učitelé se na vás těší.


Z činnosti čtenářského klubu

DĚTI ZE ČTENÁŘSKÉHO KLUBU SOUTĚŽILY V KNIHOVNĚ

Od února v rámci volnočasové aktivity na naší škole funguje čtenářský klub, který umožňuje žákům vytvořit a upevnit čtenářské návyky, učí žáky, že čas strávený s knihou je dobrodružství a zábava.
Ve středu 12. dubna si členové klubu vyzkoušeli své čtenářské schopnosti na velikonoční soutěži v městské knihovně. Ve dvojicích hledali v knihách odpovědi na různé otázky. Všichni pracovali velmi pilně a moc se jim to dařilo.

Nejúspěšnějšími se stali David Bilko s Alenou Wrublovou a Nelly Rybová s Lukášem Kulou.

Mgr. Barbara Raszyková, Bc. Michala Krupová


První zpráva z výjezdu do Anglie

V neděli 23. 4. 2017 se v 8.00 vydala naše skupinka nadšených 17 žáků a 2 učitelek na dlouhou cestu autobusem. Cíl - Velká Británie. Ještě v ČR se k nám připojila škola z Velkého Oseku, která doplnila autobus. V brzkých ranních hodinách jsme na trajektu přepluli kanál La Manche a pokračovali v cestě k přístavnímu městu Portsmouth. Pondělí bylo ve znamení lodí a houpání, což některým slabším jedincům nedělalo zrovna dobře. V Portsmouth jsme totiž kromě návštěvy komplexu muzeí (o admirálu Nelsonovi, o britském námořnictvu a o lodích) a prohlídky lodě Victory, na které zemřel H. Nelson, také absolvovali hodinovou projížďku lodí. Během ní nám ukázali nejnovější typy lodí (i vojenských).

Krásný výhled na celý přístav i na blízký ostrov Isle of Wight se nám naskytl ze Spinnaker Tower. Tam jsme se mohli projít po skleněné podlaze ve výšce 100 m. Celá věž měří 170 m, je ve tvaru plachetnice a byla otevřena v roce 2005. V podvečerních hodinách jsme se přesunuli do malého přímořského městečka Bognor, kde už na nás čekaly hostitelské rodiny. Po počátečním ostychu jsme zvládli večerní konverzaci se sympatickými Brity u večeře a díky velké únavě po cestě jsme padli únavou do postele.

Posilnění vydatnou snídaní dnes vyrážíme za dalším dobrodružstvím.


Soutěž Němčina hrou

Němčina hrou

11.4.2017 se na 1. stupni ZŠ Ostravská konala soutěž „Němčina hrou“. Žáci 4. a 5. ročníku soutěžili v německé slovní zásobě. Přiřazovali k obrázkům správné německé výrazy. Žáci VIII.A třídy byli v porotě na 7 stanovištích jako technická podpora. Jednotlivá témata byla: jídlo, potraviny, nápoje, ovoce, zelenina, oblečení, školní potřeby, zařízení domu a pokojů, zvířata domácí i divoká, lidské tělo a povolání. Body se sčítaly za každé správné řešení.

V 1. kategorii soutěžila třída IV.A a v 2. kategorii třída V.A, vždy po dvojicích.

Umístění v 1. kategorii:

1. Tyrlík L., Podeszwa F.
2. Šlapotová E., Waliczková L
3. Kochová V., Šefránková M.

Umístění v 2. kategorii:

1. Krzyžánková H., Šlehoferová E.
2. Miervová A., Karas F.
3. Kučerová V., Morcinková A.

Lukáš, Filip: Byla to zábava......

Helena, Ema: Soutěž se nám líbila. Byla tam i slova, která neznáme. Nejlehčí téma bylo s oblečením a nejtěžší s povoláním.....

Poděkování patří VIII.A třídě za technickou podporu a vedení soutěže. Blahopřejeme všem zúčastněným!

Mgr. Olga Planková


Reportáž ze zápisů do 1. ročníku

Zápis do 1. tříd

V tomto školním roce se budoucí prvňáčci přišli zapsat na rozdíl od minulých let až v dubnovém termínu. Dorazili však do školy s chutí. Hned u dveří je přivítali naši žáci a předali jim papírovou aktovku s Ferdou a Beruškou. Děti měly připravené po cestě školou úkoly, které jako budoucí školáci by měly zvládnout. A tak je čekalo hned u šaten zavazování tkaniček, u tělocvičny chůze na chůdách, v multimediální učebně zajímavé úkoly na počítání, psaní či paměť na interaktivní tabuli, na chodbě ještě navlékání korálků a pak už poslední tečku Berušce či Ferdovi dostali od paní učitelky ve třídě za hezky zvládnutou básničku, písničku, obrázek či povídání. Celkem se letos zapsalo na naši školu ZŠ Hrabinu 65 dětí a již v červnu se také mohou setkat na schůzce se svými paními učitelkami při rozdělení do tříd.

Mgr. Helena Warcopová


Schůzky s rodiči

Sdělujeme rodičům a zákonným zástupcům našich žáků, že v úterý 25. dubna 2017 se konají od 16.00 hod. KONZULTAČNÍ třídní schůzky.

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku ZŠ

Vedení školy sděluje, že náhradní zápis pro rodiče a jejich děti, které mají 1. září 2017 nastoupit do 1. ročníku, se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 13.00 do 14.00 hod. v základní škole na Ostravské ul.


Informace k zápisům do 1. ročníku základní školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace sděluje, že rozdělení dětí do tříd na Ostravské ulici a na Slezské ulici bude zveřejněno na těchto www stránkách školy v pátek 28. dubna 2017. Zatím můžeme sdělit to, že k 1. září 2017 budou na Ostravské škole otevřeny 2 třídy a na Slezské ul. 1 třída.

O přihlášení do našich škol byl letos mimořádný zájem, a protože vedení školy chtělo vyhovět všem rodičům, rozhodlo se nakonec otevřít od 1. září 2017 místo plánovaných dvou tříd třídy tři. S tím nám však vyvstal problém s rozdělením dětí do tříd na Ostravské ul. a na Slezské ul., který zatím řešíme a jehož vinou se informace o rozdělení dětí pochopitelně opozdilo. Rozdělení znesnadňuje vysoký počet dětí po odkladu z loňského roku a dále také to, že letos jsou zapisovány i děti se zdravotním znevýhodněním, kvůli nimž se snižuje maximální počet dětí v příslušné třídě.

 


Den třídní učitelky VI.A

Den třídní učitelky - VI. A - Výlet do Třanovic

Na tento výlet jsme se moc těšili. Ve středu 12. dubna 2017 jsme jeli z autobusového stanoviště do Třanovic, kde na nás čekaly různé aktivity. Nejdříve jsme navštívili základní školu a tam měli na půdě dřevěné hlavolamy. Mě nejvíc zaujal hlavolam pro dva. Hrály jsme ho s Aničkou a šlo o to, že kulička musela spadnout do malé dírky. Byla to dobrá zábava. Některé hlavolamy byly lehčí, některé těžké a další nebyly ani lehké ani těžké. Potom jsme zašli do tělocvičny, kde jsme si zahráli vybíjenou. Dále nás čekala naučná stezka. Šli jsme kolem menšího kopce, který prý sloužil jako první třanovická sjezdovka. Nakonec jsme tam vyšli všichni, ale byl tam takový vichr, že se opravdu špatně dýchalo. Jeden z rybníků na naučné stezce byl ohraničen elektrickým ohradníkem, Když jsme se podíval na tabuli, došlo nám, že je to chovná nádrž nejspíš candátů. Ale nejlepší část výletu na nás ještě čekala. V restauraci, kam jsme se vydali na oběd, jsme měli objednaný bowling. Bylo nás celkem dvacet, hrát mohlo pouhých šestnáct. Proto jsme se museli střídat. Hodně mě překvapilo, že jsem vyhrála, vždyť tuto hru jsem hrála teprve počtvrté. Během hry nám přinášeli objednané pizzy a pochutnali jsme si. Po tomto zábavném dni jsme dojeli zpět do našeho města a začaly nám prázdniny. S sebou domů jsme si přivezli krásné vzpomínky.

Kristina Bilková, Natálie Petrová, Alexandra Polášková, Kryštof Rusz


Naše volejbalistky zvítězily

Vítězství dívek ve volejbale

V úterý 11. dubna 2017 jsme my, dívky ze ZŠ Hrabina, reprezentovaly naši školu ve volejbale. Turnaj se konal v tělocvičně ZŠ Slovenská. Všechny dívky z našeho týmu chodí do deváté třídy, já jsem z nich nejmladší. Po příchodu na místo jsme si rozdaly výrazně žluté dresy a vzaly si volejbalový míč, abychom se mohly rozehrát. Na Slovenské byly k dispozici dvě tělocvičny, malá a velká. První utkání jsme vyhrály. Pro mne to bylo takové seznamování s postavením na hřišti a s kolektivem. Poslední hra byla velmi zajímavá. Nejčastěji se hraje na dva sety. Jenže ten první jsme vyhrály my a druhý náš soupeř - Kontešinec. Proto se hrál ještě třetí set. Pozorovaly jsme také na naší paní učitelce Chowancové, jak nám fandí a že má docela "nervy". Hra to byla hodně vyrovnaná a z posledních míčů jsme byly nervózní všechny. Pořád se to srovnávalo. Nakonec však vše dobře dopadlo, vyhrály jsme a byla to obrovská radost. Domů jsme se vracely s výborným pocitem.

Klára Bystroňová, VIII. A - nejmladší hráčka týmu

Hráčky: Tereza Loterová, Magdalena Bilková, Brigita Fajová, Michaela Kurková, IX. A; Natálie Pončová, Natálie Sikorová, Magdaléna Juroszová, IX. B; Klára Bystroňová, VIII. A


Beseda AVE

Beseda AVE

Prvňáci využili nabídku besed se sdružením AVE. Setkali jsme se ve dvou termínech, 29.3. a 19.4. Spolu s paní Blankou jsme zažili spoustu legrace, zahráli si zajímavé hry a tím posílili vzájemné vztahy ve třídě.

Mgr. Gabriela Koždnová, tř.uč.