warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Bezpečné přechody pro naše děti a žáky

Vážení rodiče,
po dohodě s Policií České republiky připravuje škola projekt, který by měl pomoci zajistit pro naše děti a žáky bezpečnější přechod přes frekventované ulice v blízkosti škole v době příchodu do školy a odchodu z ní. V projektu se počítá s pomocí rodič či prarodičů našich žáků, kteří disponují větším množstvím volného času.
Bližší podrobnosti a předběžnou přihlášku naleznete v příloze.
Rudolf Fiedler, ředitel


Školní projekt Střecha bezpečí

Nedočkavě jsem popadla papír určený pro rodiče a četla jsem: Celoškolní projekt! Zaradovala jsem se. První den v pondělí 25. 10. 2010 jsme navštívili výstavu ke Dni stromů, vyrobili jsme letáky a plakátky, zhlédli jsme krátké filmy o nebezpečí požáru, mimořádných situacích nebo o tom, co připravit do evakuačního zavazadla. V úterý 26. 10. 2010 jsme řešili dopravní situace, psali jsme dopravní testy, vyzkoušeli si opět jízdu zručnosti. Loni se mi dokonce podařilo vyhrát a postoupit až do krajského kola. Letos mě to trochu mrzí, že se mi moc nedařilo, ale ať si to vyzkoušejí i jiní!
                                       Anna Slobodová, Lucie Sojková VI. tř.

Nikdo nikdy neví jistě, jestli před ním nejede kamion s nějakou hořlavinou nebo zdraví poškozující látkou. A stejně tak neví, jestli to auto například nevjede do příkopu nebo se třeba nesrazí s jiným autem a kapalina nevyteče. Co pak v takové situaci dělat? Toto jsem do nedávna nevěděla ani já. Ale čtyřiceti pěti minutové DVD Štěstí přeje připraveným, které nám paní učitelka v rámci projektu „Střecha bezpečí“ dne 25. října 2010 pustila, mi vše objasnilo. Součástí tohoto školního projektu byl i cvičný požární poplach. Vyběhli jsme před školu v dešti, ale všechny žáky i dospělé se podařilo „zachránit“. Jednu z dalších hodin jsme zvládli plazením se po tělocvičně s plynovou maskou na obličeji. Neminulo nás ani oblékání speciálních obleků, ve kterých jsme vypadali jako „mimozemšťané“. Tomu, jak vypadáme, jsme se mohli vesele smát. Byli jsme přece pod bezpečnou střechou naší školy.
                                       Zuzana Pindorová, VII. B

CÍLE, které stanovila vedoucí akce Mgr. Ester Haroková:
 nácvik cvičného evakuačního poplachu dle platného evakuačního plánu
 seznámit žáky s práci IZS
 prakticky ukázat zásah hasičů při dopravních nehodách
 naučit se předvídat rizika, správně vyhodnocovat mimořádnou situaci
 naučit žáky bezpečnému chování při pořádné situaci - požár, únik nebezpečných látek, dopravní nehoda
 seznámit žáky s prostředky ochrany obyvatelstva
 seznámit žáky s improvizovanými prostředky ochrany v mimořádné situaci
 naučit vážit si života a chránit jej
 naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí
 vytvořit správné návyky při pohybu a při jízdě na kole na pozemních komunikacích
 učit děti přejímat zodpovědnost za své jednání v dopravním prostředí
 naučit se předvídat rizika, správně vyhodnocovat situaci
 naučit vážit si života a chránit jej
 v rámci projektu uspořádat školní kolo DSMC a touto cestou v nich podnítit zájem o problematiku bezpečné chůze a orientace v provozu na pozemních komunikacích


 


Změna třídního učitele v 5. třídě

Od 1. listopadu 2010 dochází u 5. třídy ke změně třídního učitele. Ze zdravotních důvodů odchází od třídy paní uč. Mgr. Gabriela Turečková a třídu přebírá Mgr. Martina Ruszová.
V práci s žáky třídy jí vedení školy přeje hodně úspěchů!


Fotbalový Pohár starosty

V letošním fotbalovém turnaji O pohár starosty se našim hochům daří, všechny své zápasy zatím vyhráli. V této chvíli přinášíme fotografie z útkání se ZŠ Masarykovy sady. Zápas skončil naším vítězstvím 5:3. Hráli: Filip Ciasnocha, Ben Heczko, Robin Hrkal, David Mizia, Matěj Lipták, Roman Drobisz, Erik Sztwiertnia, Adam Kašpar, Tomáš Rábek, Ondřej Mazur.


Turnaj ve stolním tenisu

Městského meziškolního turnaje mladších žáků ve stolním tenisu se zúčastnila rovněž družstva našich chlapců i dívek. Děvčata ve složení N. Teperová, N. Bartošíková,
Z. Kluzová obsadila 7. místo, stejně se umístili i kluci O. Mazur, T. Rábek, O. Krucina.
                 Mgr. Alina Chowancová


Projektové dny - "ZŠ Ostravská - střecha bezpečí"

Vážení rodiče,

bezpečnost žáků je prioritou naší školy, a proto pořádáme ve dnech 25. – 26. 10. 2010 celoškolní projekt „ZŠ Ostravská - střecha bezpečí"  na téma Bezpečnost a chování za mimořádných situací se zaměřením na situace dopravní. Součástí projektu je školní kolo dopravní soutěže, které proběhne v úterý. Žáků se týkají následující změny doby vyučování:

                                             pondělí                             úterý
1. třída                            7.55 – 11,30                  7.55 – 11,30
2. třída                            7.55 – 12.25                  7.55 – 11,30
3. – 6. ročník                   7.55 – 12.25                  7.55 – 12.25
7. – 9. ročník                   7.55 – 13.20                  7.55 – 12.25

pozn.: Provoz školní družiny beze změn.

                                                      Mgr. Jana Krucinová, zástupkyně ředitele, Mgr. Ester Haroková, vedoucí projektu


O pohár starosty města

V rámci soutěže O pohár starosty města se konala dne 19.10.2010 soutěž v sálové kopané, na které se naši žáci páté třídy umístili na krásném druhém místě.
Družstvo hrálo v sestavě: Mikuláš Krucina, Václav Sikora, Jiří Kobiela, Tomáš Ptoszek, Marek Lojek, Vojtěch Janásek a Josef Janásek.
Všem fotbalistům blahopřejeme a držíme palce v dalších sportovních kláních.
                                                                  Mgr. Jana Nogolová


Sešel se poradní orgán ředitele školy

Na 22. září 2010 svolal ředitel školy první letošní jednání rodičovského poradního orgánu. Zápis z jednání je v příloze. Další zápisy naleznete v adresáři Rodičovský poradní orgán - zápisy.


Poprvé se letos sešel školní žákovský parlament (ŠŽP)

Dne 12.10. 2010 se letos poprvé sešel školní žákovský parlament. Bližší informace (složení parlamentu, nejbližší program a zápis z jednání) získáte, kliknete-li si na adresář žákovský parlament.


Naši hráči na turnaji ve stolním tenisu

5.10.2010 jsme se zúčastnili soutěže ve stolním tenisu pro starší karegorii na ZŠ Havníčkové. Naší školu reprezentovali: V. Kotasová, D. Kurková, M.
Petrová (děvčata se umístila na 2. místě), F. Ciasnocha, B. Heczko, R. Drobisz (kluci skončili 3.).


 


Soutěž k Evropskému dni jazyků

Dne 24. září 2010 se konala v naší škole jazyková soutěž, kterou vyučující cizích jazyků, Dagmar Nováková NJ, Alena Souralová AJ, Ingrid Waclawková AJ, připravily u příležitosti EVROPSKÉHO DNE JAZYKŮ. Cílem této akce bylo podtrhnout význam jazykového studia.  Žáci 4. – 6. ročníku tvořili I. kategorii a měli splnit deset zábavných úkolů v angličtině. Ve II. kategorii žáci 7. – 9. ročníku zpracovávali úkoly z anglického i německého jazyka. Do soutěže se celkově zapojilo 86 žáků, z nichž 6 nejlepších bylo za svůj výkon odměněno hodnotnými cenami (slovníky, CD s anglickými písněmi, gramatickými tabulkami a dalšími drobnými dárky).
Vítězkami v I. kategorii se staly:
Zuzana Stalmachová, VI. tř. (1. místo), Petra Dudová, V. tř. (2. místo), Denisa Macečková, VI. tř.(3. místo).
Ve II. kategorii obsadila:
Markéta Petrová, IX. tř. nejvyšší příčku, 2. místo patřilo Štěpánu Grycovi, VIII. tř., a třetí byla Barbora Polečová, VII. B tř.
Pochválit bychom chtěli především nejmladší žáky za aktivní přístup k plnění úkolů této soutěže. V tomto kontextu musíme naopak apelovat na žáky starší, aby v příštích soutěžích prokázali větší snahu a bojovnost.

Čeština je rovněž jedním z evropských jazyků. Žáci VII. A třídy navštívili besedu v městské knihovně na téma Literární hrdinové evropských národů. Beseda probíhala v jazyce mateřském a účastníci si z ní odnesli mnoho poznatků i zajímavostí do další výuky.
                                                                                                                Mgr. Alena Souralová
 


Drakiáda

Dne 7. října 2010 se v naší škole uskutečnila 1. drakiáda. Vracíme se k ní krátkým hodnocením, které provedla Mgr. Barbara Raszyková, vedoucí akce.

Do předem připravených tříd se v odpoledních hodinách sešli rodiče a žáci z 1.třídy a děti z MŠ Hrabinská, kde si společně vyrobili draky. Po té se přidali k dětem na hřišti, které draky již pouštěly. Během pouštění draků byli vybráni nejlépe létající draci. Na konci akce byly děti nejhezčích a nejlepších draků vyhodnoceny a oceněny sladkostí.
Akce probíhala za pěkného počasí ve velmi příjemné atmosféře. Rodiče a děti z mateřské školky se seznámili s prostředím školy, s rodiči našich žáků i s učitelkami. Na hřišti se děti z mateřské školky i žáci z 1.třídy setkali i se staršími spolužáky, kde spolu příjemně strávili odpoledne.
Během akce se nevyskytly žádné problémy. Nedošlo k žádnému zranění. Rodiče i děti odcházeli spokojeni.
Vyrobené výrobky jsou vystaveny na chodbě v přízemí I.stupně.
                                                                              Mgr. Barbara Rszyková


Turistická akce VII.A a VII.B

Nedělní výlet na Prašivou – společná třídní akce 7. A, 7. B
Zima, déšť a mraky … někteří lidé v ty dny měsíce září už ani jiná slova neznali. Chybělo nám sluníčko, které si šetřilo své sluneční paprsky na zábavnou neděli 3. října 2010. Začala potěšením z páteční školy: „Jede se na hory! Čeká nás hon na medvěda!“ oznámila paní učitelka. Sraz na stanovišti po jedenácté dopoledne a čekání na autobus jsme si zkrátili povídáním a cucáním bonbónů. Jakmile přijel autobus, už jsme tušili, že to bude prima den. Lesní cestou musely paní učitelky Haroková a Potyszová krotit některé polykače kilometrů, aby zpomalili. Jsme přece na výletě, ne na závodech v běhu! Na hoře Prašivé byl kostelíček, u něho jsme se fotili, chata, tam jsme posvačili, dokonce i ten medvěd tam je. Ale nejvíce nás zaujal malý kolotoč na malém paloučku. Schválně jsme se hodně roztáčeli a testovali, kdo se udrží. Po cestě zpátky jsme trochu ztráceli značky i čas. Byli jsme uchození a unavení. Na autobus jsme doběhli jen tak tak, ale stihli jsme ho. Byla to skvělá třídní akce!
                    Zuzana Pindorová, VII. B
 


Sdělovací prostředky o naší škole

Poslední Těšínské listy, roč. IV., číslo 4, 29. 9. 2010., uvedly o naší škole hned tři informace. Jedna se týká úspěchu naší školní jídelny, druhá se ještě vrací k podpisu smlouvy mezi naší školou a Základní školou maršála Tita v srbské Padině, a konečně třetí informuje o jedné z řady akcí s našimi žáky.
Mgr. V. Potyszová

 


Exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi

Ve čtvrtek 23. září 2010 jsme prožili krásný den. Nejenže svítilo sluníčko a bylo horko, ale jeli jsme na exkurzi do Archeoparku v Chotěbuzi. S průvodci jsme chodili po celém areálu a poslouchali zajímavý výklad. Dozvěděli jsme se, že areál byl kdysi dávno rozdělen na tři části. První předhradí, druhé předhradí a akropoli. Co se týče výkladu a testových otázek, ty by bavily snad každého! Za správnou odpověď na každou otázku jsme dostali keramický kroužek. Byla to soutěž a my ze 7. B jsme chtěli porazit 7. A. Kdo by taky nechtěl?!
                                                               Barča Polečová, Zuzka Pindorová, 7. B

Už při cestě tam jsme se radovali, protože pro nás přijel vlak City Elephant. Cestovali jsme společně sedmáci s osmáky. U pokladny si nás vyzvedli průvodci. Rozdělili nás na dvě skupiny. Hlavní část archeoparku byla akropolis. Tam nás průvodkyně provedla obydlím, seznámila nás se způsobem života Slovanů. Budovy tam byly celkem tři – polozemnice, zemnice, také shromažďovací místnost. Dozvěděli jsme se, že kdysi tam stávalo až dvacet domků. Spolužák Marek Jelínek se snažil odpovědět na co nejvíce kontrolních otázek a získat mnoho keramických koleček. Nakonec byl ze sedmáků na druhém místě, první byla Kristina Kurová ze 7. B. Dostali oba hliněný amulet.
                                                               Jakub Muryc, Matouš Sloboda, Dominik Pastorek, 7. A

V archeoparku jsme hráli hru na otázky a odpovědi. Bavilo nás to také kvůli slibu pana ředitele, že do žákovské bude malá jednička. Měli jsme hodně otázek. Štěpán Gryc je největší milovník historie, ale o jedničku soutěžila i Míša Casadiová. Prohlédli jsme si vykopávky, zastříleli jsme si z luku a potom jsme si udělali testík. Moc se nám to všem líbilo. Po návratu do Těšína jsme na náměstí navštívili akci zaměřenou na ekologii ZATOČME  S  ELEKTROODPADEM. 
                                                                    Adéla Gletová, Tereza Pukovská, 8. tř.