Třídní schůzky v 1. třídách obou škol 4.9.

Ředitelství základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul. sděluje, že úvodní třídní schůzky s rodiči žáků prvních tříd se uskuteční

ve čtvrtek 4. září v 16.00 hodin.

Vážení rodiče, vaše účast je důležitá!


Zemřela Mgr. Věra Cybelová

S hlubokým zármutkem sdělujeme všem bývalým žákům, jejich rodičům a všem kolegům pedagogům, že dne 6. srpna 2014 zemřela ve věku 66 let bývalá dlouholetá učitelka naší školy, paní Mgr. Věra Cybelová.

Poslední rozloučení s p. Cybelovou proběhne ve středu 13. srpna 2014 ve 14.00 v obřadní síni českotěšínského hřbitova.

Vedení školy a všichni kolegové vyslovují pozůstalým hlubokou soustrast. Na paní Věru Cybelovou budeme společně všichni vzpomínat.


Nejlepší žáci školy oceněni vedením města

Jako každoročně i letos byli nejlepší žáci českotěšínských základních škol přijati vedoucími představiteli města Český Těšín. Z naší ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina se v červnu, těsně před koncem školního roku, dostalo té cti čtveřici vycházejících deváťáků. Stali se jimi:

Jakub Stryja (IX.B)
Jakub celou svou školní docházku absolvoval se samými výbornými, každoročně byl oceňován jako jeden z nejlepších žáků třídy a to především za své studijní výsledky a reprezentaci školy v soutěžích. Opakovaně se velmi úspěšně účastnil školních kol matematických soutěží Klokan. V soutěži Pythagoriáda se ze školního kola dostal do okresního kola. Následovaly Logická olympiáda a Matematická olympiáda. Jakubovou silnou stránkou není jen matematika, ale i informatika, český jazyk a literatura, přírodopis. V těchto předmětech se tedy také účastnil různých soutěží, např. Bobříka informatiky, Přírodovědného klokana, školních kol Olympiády z ČJL a v neposlední řadě Astronomické olympiády.
K těmto výsledkům mu pomáhá trpělivost, samostatnost, sebedůvěra. Vždy je možné se spolehnout na jeho pomoc a aktivitu v hodinách. Jeho vztah k učitelům i spolužákům je vstřícný. Pokud vidí, že někdo potřebuje s něčím pomoci anebo poradit, neváhá a snaží se daný problém vysvětlit, jak jen to jde.

Filip Sikora (IX.B)
Také Filip celou svou školní docházku absolvoval se samými výbornými, každoročně byl oceňován jako jeden z nejlepších žáků třídy a to především za své studijní výsledky a reprezentaci školy v soutěžích. Jeho silnou stránkou je matematika, přírodopis, český jazyk a literatura. V uplynulých letech se účastnil školních kol Matematického klokana, Pythagoriády, Matematické olympiády, Olympiády z ČJL, Astronomické olympiády, Přírodovědného klokana a Bobříka informatiky. V těchto soutěžích a olympiádách se umisťoval na předních místech.
Své každodenní povinnosti se snaží plnit co nejlépe, vždy je pečlivě připraven a práci odevzdává mezi prvními. Problémové situace bere jako výzvu k překonání sebe sama. Důvěřuje svým nápadům, nebojí se si tipnout či risknout výsledek. Je kamarádský. Snaží se zapojit do školních záležitostí, nebojí se projevit svůj vlastní názor.

Zuzana Stalmachová  (IX.A)
Většinou prospívala s výborným prospěchem a vždy dosáhla vyznamenání. Ve třídě je pro svou veselou, vtipnou a přátelskou povahu velmi oblíbená a patří mezi organizačně velmi schopné žáky. Každým rokem velmi zodpovědně pracovala v třídní žákovské samosprávě. V letošním roce je předsedkyní třídy, tohoto úkolu se zhostila velmi zodpovědně a dokázala se vyrovnat s náročností této funkce na výbornou.
Mezi její největší záliby patří cestování. Proto také školu dlouhodobě reprezentovala v okresních kolech Zeměpisné olympiády, kde se v letošním roce umístila na 8. místě a v zeměpisných soutěžích EUROREBUS. V krajském kole se letos v této soutěži spolu se dvěmi spolužačkami umístila na 18. místě ze 41 soutěžících družstev. Jejím koníčkem je psaní článků s cestovní tématikou, přispívá k různým internetovým diskuzím včetně svého blogu.
Šest let hraje na kytaru v ZUŠ P. Kalety, skládá vlastní hudbu a velmi ráda rovněž maluje.
Její velkou láskou je fotbal a jejím srdcovým týmem je Real Madrid.Oblíbená země: Turecko
Oblíbené jídlo: kebab
Oblíbená hudba: rockové balady.

Anna Slobodová  (IX.A)
Svými studijními výsledky patří k prospěchově nejlepším žákům. Ve třídě patří k jádru žákovského kolektivu, má velmi dobré organizační schopnosti, proto opět i v letošním roce velmi úspěšně pracovala ve Školním parlamentu.
Dlouhodobě navštěvuje ZUŠ P. Kalety a preferuje hru na příčnou a zobcovou flétnu. Velmi ráda také usedá ke klavíru a komponuje své skladby, které si již zahrála i (zde) v Avionu a na mnoha koncertech ZUŠ. Také zpěv je jejím koníčkem a proto školu reprezentovala v mnoha pěveckých soutěžích s velmi dobrými výsledky i v okresních kolech, kde se vždy umístila na předních místech. Vystupování na koncertech jí baví a pomalu, jak sama říká, „ztrácí trému“. Její další zálibou je fotografování a natáčení klipů. U natáčení je v roli režisérky a pod jejím vedením už vzniklo pár vtipných klipů pro členy její rodiny. Složila také píseň pro svou maminku, natočila reklamu na Vincentku. Také ráda píše povídky a maluje. Její slohové práce mají vždy vysokou úroveň. V budoucnu by se ráda věnovala studiu psychologie.
Oblíbený sport: lyžování

 


Sportovní den ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina

V úterý dne 24.6. se v dopoledních hodinách uskutečnil SPORTOVNÍ DEN. Letos poprvé se mezi sebou utkali žáci z pracoviště Slezská a Ostravská. Vyzkoušeli si různé atletické disciplíny jako např.běh na 50 m, skok z místa, střelba na koš, skok do výšky apod. Velký úspěch mezi dětmi měly v netradičních disciplínách běh s pingpongovou pálkou, slalom s florbalkou, skákání v pytli, běh na novinách i chůdách a přenášení vody na lžíci do odměrky. Nejlepší žáci byli odměněni diplomy a malou odměnou ve formě sladkostí.
Děti byli nadšené a všichni se těší na příští sportovní den.
      Mgr.A.Jaworská
 


Výroční den ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina

Ve čtvrtek 26. června 2014 se uskutečnil tradiční Výroční den ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina.
V jeho průběhu ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler stručně zhodnotil právě skončený školní rok. V další části, po krátkém kulturním programu, byli oceněni nejlepší žáci školy, především ti, jimž byla udělena pochvala ředitele školy. Kromě žáků byli ředitelem školy ocenění i Pedagogové roku, učitelé, kteří svými výkony v letošním roce nejvýrazněji naplňovali cíle školního vzdělávacího programu. Své ceny pro nejoblíženější učitele předala i školní žákovská samospráva. Ocenění převzali rovněž někteří rodiče. Škola už tradičně vyznamenává ty z nich, kteří škole v některé oblasti pomohli. Hlavní část výročního dne tvořilo loučení se s vycházejícími deváťaky, ale i naopak, loučení se deváťáků se svými učiteli!

Z akce přinášíme několik fotografií, které pořídila Mgr. Potyszová


Soutěž o nejlepší žákovskou práci

Jako každoročně se i letos uskutečnila ředitelem školy Mgr. Rudolfem Fiedlerem vyhlášená soutěž O nejlepší žákovskou práci. Chlapci a dětčata obou základních škol a letos poprvé i školních družin mohli předvést své umění v různých kategoriích. Vítězné práce byly vystaveny (práce žáků 1. až 5. roč. v ZŠ Slezská, práce žáků 6. až 9. roč. v ZŠ Ostravská). Přehled vítězů přinášíme v příloze.


Rozdělení dětí budoucích 1. tříd pro školní rok 2014/2015

V příloze přinášíme rozdělení budoucích prvňáčků do jednotlivých 1. tříd.


Škola v přírodě očima dětí

Páťáci hodnotí letošní školu v přírodě

Ve škole v přírodě se mi líbilo. Nejlepší byla „stezka odvahy“ a jak jsme na Den dětí běhali v lese po praporkách a plnili jsme různé úkoly. Na škole v přírodě bych asi nic nezměnila. Také byl pro mne nejlepší zážitek DISKOTÉKA. To bylo super! Ve čtvrtek – předposlední den - jsme byli v ZOO v Lešné a měli jsme rozchod po skupinkách. S holkama jsme se ztratily. Proto jsme volaly rodičům, ať zavolají paní učitelce, že jsme se ztratily. Potom zavolala paní učitelka mně a řekla, že nám nepomůže, že si musíme poradit. Všichni jsme měli mapky ZOO. Zkusily jsme tedy jít pořád dolů a našly jsme naši cestu. Měli jsme sraz u zámku, kam jsme měli jít na prohlídku, ale my jsme to nestihly. Byly jsme radši u koní a krmily jsme je.
         Klára Bystroňová

Celé to bylo super! Na snídani jsme měli vždycky jídlo na výběr. Po snídani jsme se jen pár dnů učili o zvířatech a dodělávali jsme němčinu. To se mi nelíbilo, ale to se asi nelíbilo všem. Chodili jsme každý den do lesa. Super byla „stezka odvahy“, strašili tam osmáci. U každého zvuku jsem pištěla a pak jsem všem říkala AHOJ osmáku! Ale jenom někdo mi odpověděl dobrý den. A já na to: jsi třída! Na konci stezky k nám přišel Ondra a řekl nám, že máme jít po cestě zpátky do hotelu. Šly jsme, a když jsme viděly náš oheň, řvaly jsme: Máme to! Jsme borci!
         Pavla Sojková

Měli jsme dobré ubytování. Nebylo tam nic, co by se mi nelíbilo. Také tam bylo venku hodně průlezek a mohli jsme se navštěvovat v odpoledním klidu. Autobus, kterým jsme přijeli a pak odjeli, byl luxusní. Často jsme chodili do lesa a také na výlety. Byla to ta nejlepší škola v přírodě!
        Viktorie Slouková

Hodně lidí odjelo ze školy v přírodě, protože byli nemocní. Daniel Franek, Matěj Petroš, Patrik Onofrej, Lucka Siudová a Kája Humplíková. Jednou se stalo u nás na pokoji, že jsem byla jediná z pěti, komu nebylo špatně. Ale to brzy přešlo. Večer jsme zlobily, takže někdo musel spát dole a ostatní v patře. Nejdřív já a Zuzka. Za večerku jsme měly první den sedm bodů z dvaceti. Pokoj číslo čtrnáct měl prý v koupelně jednou potopu. Líbilo se mi tam.
        Natálie Lačíková
 


Z plánu práce ZŠaMŠ Hrabina na týden 9. až 13. června 2014

Z plánu práce Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina na týden 9. až 13. června vyjímáme tyto hlavní skce:

Pondělí 9.6.:

ZŠ Slezská: Exkurze v rámci projektu NatTech do Ostravy, VII.B

MŠ Hrabinská: Plavecký výcvik v Karviné - závěrečná lekce s rodiči

Úterý 10.6.:

MŠ Ostravská: 15.30 hod. Den otců

ZŠ Ostravská + ZŠ Slezská: Okresní kolo ve volejbalu - starší dívky

Středa 11.6.:

ZŠ Ostravská:  Testování v V.A, VII.A, IX.A - čtenářská gramotnost

ZŠ Slezská:  Knihovnická lekce, I.C

MŠ Hornická:  Projektový den ve spolupráci s DDM "Putování za pokladem"

ŠD Slezská: 13.30 hod., Soutěž "Švihadlová princezna"

Čtvrtek 12.6.

ZŠ Slezská:   Postojové testování v V.B, VII.B, IX.B

ZŠ Ostravská + ZŠ Slezská:  Soutěž o nejlepší žákovskou práci

MŠ Hrabinská:  15.00 hod. Akce s rodiči: Pasování školáků ve třídách

                         15.30 hod. Akce s rodiči: Dětské radovánky "Pojedeme na Havaj"

Pátek 13.6.:

ZŠ Ostravská: plavecký výcvik I.A, II.B                  

ZŠ Slezská:  8.00 Knihovnická lekce IV.A