Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu 2011

Především žákům 7. ročníků a jejich rodičům přinášíme v přehledu základní informace o letošním lyžařském výcvikovém kurzu (LVK)

Termín:                       20. až 25.2.
Místo konání:              Rekreační středisko Polanka, Písek u Jablunkova
Odjezd:                      neděle 20.2. v 8.00 od školní jídelny na Zelené ul.
Sraz:                          7.30 hod. u školní jídelny
Návrat:                        pátek 25.2. kolem 15.00 hod. ke školní jídelně
Odpovědné osoby:     
               vedoucí:       Mgr. Alina Chowancová
               instruktoři:   Petr Pavlica, Mgr. Alina Chowancová
               zdravotník:   Mgr. Ester Haroková
Spojení na školní účastnický mobil:     773 698 061
Cena permanentek:    100,- Kč (celodenní), 50,- Kč (polodenní), 450,- Kč (na celý kurz)  Pozor: permanentky nejsou započítány v ceně kurzu!

Co musí mít žák s sebou:
                      Souhlas rodičů k tomu, že v průběhu LVK smí žák nabíjet svůj vlastní mobil
                      Prohlášení o seřízení lyžařské výstroje (podepsané zákonným zástupcem)
                      Zdravotnický list
                      Prohlášení o bezinfekčnosti s datem 20.2. (odevzdat u autobusu)
                      Očkovací průkaz
                      Průkaz zdravotní pojišťovny
                      Léky (bere-li je dítě, odevzdat zdravotníkovi)

POZOR:          Škola neručí za mobily a dále za peníze dětí!


Naše basketbalistky na výborném 2. místě

4.ledna 2011 se konala soutěž v basketbalu. Zúčastnilo se sedm škol. Soutěž se uskutečnila na ZŠ Slovenské. Naši školu reprezentovaly dívky z 9. třídy: Nikola Šimková, Denisa Kurková, Markéta Petrová, Markéta Borská, Veronika Kotasová a Dominika Hrubá. Z 8. třídy: Denisa Škanderová a Patricie Jedzoková. Vítězství jsme měli skoro na dosah, ale žákyně z gymnázia byly prostě lepší. Možná to je tím, že byly vyšší a pokaždé nám vzaly míč. Obranu měly také dobrou. Celou dobu tam bylo hodně legrace. Potkaly jsme kamarády z jiných škol, tak jsme věděly, komu fandit. Vyhrály jsme druhé místo. Myslím, že jsme byly dobré, aspoň jsme nahrály body naší škole.          
            
Patricie Jedzoková


Informujeme o florbalovém turnaji

Čtvrťáci a páťáci

Dne 9.11. 2010 jsme se zúčasnili soutěže florbal do 5. tříd na ZŠ Slovenské. Naší školu reprezentovali žáci 4. třídy, které připravila paní učitelka Raszyková. Naši mladší florbalisti: Adamek T., Rzeplinski J., Jelínek J., Kisza M., Ciasnocha J., Lipovský J., Weber D., Kucharchyk P.

Šesťáci a sedmáci

Náši reprezentanti školy v mladší kategorii chlapci v městské soutěži florbal se umístili na 5. místě. Soutěž se konala 23.11.2010 na ZŠ Slovenské. Reprezentovali: M. Ptak, M. Benek, P. Malyjurek, K. Muryc, M. Kabot, O. Krucina, D. Harok, D. Papík a T. Palovsky.


Mladší žáci na turnaji v sálové kopané na 2. místě

Už jsme na tomto místě psali o účasti našich starších chlapců na turnaji v sálové kopané. Dnes se ještě ohlédněme za podobnou soutěží chlapců mladších.

Soutěž v salové kopané pro 5. třídy se uskutečnila 9.10. 2010 na ZŠ Slovenské. Skončili jsme na 2.místě. Naší školu reprezentovali: Mikuláš Krucina, Vojtěch Janásek, Josef Janásek, Marek Lojek, Jiří Kobiela, Václav Sikora a Tomáš Ptoszek.


Účast na plaveckých závodech

I když s určitým odstupem, vracíme se k plaveckým soutěžím, jichž se účastnili v letošním školním roce naši žáci. O účasti nás informuje jedna z reprezentantek Nikola Bartošíková.

Dne 26.10. 2010 jsme se zúčastnili soutěže v plavání na krytém bazeně v Sibici. Našim největším úspěchem byli: Adam Lipowski (2. místo - volný způsob), Eliška Zapletalová ( 2. místo - prsa) a štafeta kluků - 2. místo. Všichni se snažili a podali skvělý výkon. Velká škoda byla, že se 8. a 9. třída nezúčastnila. Soutěžící: E. Zapletalová, E. Salimová, A. Bradová, D. Maceczková, M. Kubicová, Z. Kluzová, N. Bartošíková, A. Lipowski, J. Muryc, M. Benek, M. Ptak, D. Kubinski, M. Tóth, D. Harok, P. Malyjurek.                                                                                                                                  


Žáci s nejlepším prospěchem za 1. pololetí

31. ledna 2011 skončilo první pololetí letošního školního roku. Přinášíme přehled žáků 3. až 9. ročníku, kteří prospěli se samými výbornými (samými jedničkami), a žáky všech tříd, kteří v průběhu pololetí obdželi některou z pochval:

Samé výborné
3. ročník:
Helena Bílková; Brigita Fajová; Arlinda Mjekiqi; Jana Františka Pawelková; Edvard Martin Šrubař; Petr Vitoul; Magdalena Bilková;

4. ročník
Lucie Baronová; Jakub Jelínek; Matěj Kisza; Johana Klapsiová; Jakub Lipovský; Kateřina Warcopová; Kateřina Žylková;

5. ročník
Klára Černohorská; Adéla Horečková; Vojtěch Janásek; Mikuláš Krucina; Marek Lojek; Dominika Mokroszová; Tomáš Ptoszek;

6. ročník
Zuzana Stalmachová

7. ročník
Marek Jelínek; Matouš Sloboda

Pochvaly
Pochvaly třídního učitele
Denisa Maceczková, VI., za obětavou práci pro třídu;
Zuzana Szalmachová, VI., za obětavou práci pro třídu;
Eliška Zapletalová, VI., za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Nikola Bartošíková, VII.A, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Zuzana Kluzová, VII.A, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Ondřej Krucina, VII.A, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Jakub Muryc, VII.A, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Nikola Teperová, VII.A, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Petr Malyjurek, VII.B, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Filip Ciasnocha, VIII., za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Karolína Kufová, VIII., za pomoc při estetizaci školy
Lukáš Sladký, VIII., za pomoc při estetizaci školy
Markéta Borská, IX., za práci pro třídu a žákovskou samosprávu
Robin Hrkal, IX., za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Veronika Kotasová, IX., za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a za práci pro třídu
Denisa Kurková, IX., za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a za práci pro třídu
Zuzana Ledvoňová, IX., za práci pro třídu a žákovskou samosprávu
Matěj Lipták, IX., za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Dominika Hrubá, IX., za práci pro třídu a žákovskou samosprávu
David Mizia, IX., za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Veronika Puková, IX., za práci pro třídu a žákovskou samosprávu
Laura Raszyková, IX., za reprezentaci školy ve sportu
Benedikt Heczko, IX., za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Sylvie Zaoralová, IX., za práci pro třídu a žákovskou samosprávu
Anouchka Žambochová, IX., za reprezentaci školy ve sportu
Markéta Petrová, IX., za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a práci pro třídu
Roman Drobisz, IX., za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích


Přijetí nejlepších žáků ředitelem školy

U příležitosti ukončení prvního pololetí letošního školního roku přijal ředitel školy Rudolf Fiedler žáky, kteří se svými výsledky zasloužili o šíření dobrého jména naší školy. Je samozřejmé, že přijetí se účastnili učitelé, kteří žáky a žákyně připravovali např. k soutěžím.

Přijati a oceněni byli tito žáci:
Kevin Rucki, IX., nejlepší žák Moravskoslezského kraje ve znalosti němčiny;
Dominika Mokroszová, V., Vítěz školního kola Pythagoriády;
Nikola Bartošíková, Mikuláš Benek, Zuzana Kluzová, Tereza Monczková, Matouš Sloboda, Nikola Swaczynová, Nikola Teperová, všichni VII.A, 1. místo v celoměstské soutěži "Podzimní kreativity z rostlinného materiálu.
Viktorie Slouková, II., Nela Tománková, Jakub Palík, Daniela Gajdůšková, všichni IV., 1. místo v celoměstské soutěži ke Dni stromů "Podzimní rovnodennost".
Nikola Teperová, VII.A, kapitánka týmu, který v Poháru starosty obsadil v přehazované 1. místo;
Jakub Muryc, VII.A, 3. místo v celoměstské soutěži v šachu, reprezentant úspěšného týmu v sálové kopané a ve florbalu;
Adam Lipowski, VII.A, 2. místo v celoměstské soutěži v plavání;
Eliška Zapletalová, VI., 2. místo v celoměstské soutěži v plavání;
Filip Ciasnocha, VIII., 2. místo v celoměstské soutěži ve stolním tenisu, 2. místo v celoměstské soutěži v šachu, úspěšný reprezentant školy ve florbalu;
Benedikt Haczko, IX., úspěšný reprezentant školy ve stolním tenisu, ve florbalu, kapitán týmu, který obsadil v městské soutěži 3. místo v sálové kopané;
Roman Drobisz, IX., úspěšný reprezentant školy ve stolním tenisu, ve florbalu a v sálové kopané;
Matěj Lipták, IX., úspěšný reprezentant školy v šachu, kapitán týmu, který získal v městské soutěži ve florbalu 2. místo.


3. místo v sálové kopané

9.12. 2010 jsme se zúčatnili soutěže v salové kopané na ZŠ Slovenské. Umístili jsme se na 3 místě, což pro nás znamená úspěch. Naši školu reprezentovali: Jakub Muryc, Petr Malyjurek, Benedikt Heczko, Roman Drobisz, Robin Hrkal a David Mizia.
Mgr. Alina Szuszková


Připravuje se vznik sdružení rodičů a přátel školy

Vážení rodiče, přátelé!
Jistě asi víte, ve škole pracuje vedle školské rady již tři roky také dobrovolný rodičovský poradní orgán. Jeho cílem je spolupracovat s vedením školy a podílet se na přípravě různých školních akcí. A právě rodiče z poradního orgánu přicházejí s návrhem posunout vzájemnou spolupráci mezi vedením školy a rodiči do kvalitativně vyšší roviny: připravují založení sdružení rodičů a přátel školy. Na tomto místě se nyní můžete seznámit s navrhovanými zásadami nově vznikajícího sdružení a dále si můžete prohlédnout vyslovení souhlasu k založení sdružení, které vám v nejbližších dnech děti přinesou domů. Prosíme vás, abyste návratku po dítěti vrátili zpět do školy v obou případech, jak v případě souhlasu, tak i nesouhlasu! Děkujeme!
      Za vedení školy Rudolf Fiedler, ředitel,  za poradní orgán Šárka Byrtusová, vedoucí


Literární pokusy žáků VI. třídy

Nabízíme malé literární pokusy žáků VI. třídy. V prózách jsme se nechali inspirovat Janem Werichem a jeho Úspornou pohádkou pomocí jednoslabičných slov aneb chválou češtiny. Zda se to šesťákům podařilo, posuďte sami. Máte-li chuť, začněte psát také. 
                
V. Potyszová, uč. ČJL

Pes a myš

Haf, haf, pes si teď štěk, sním myš! Myš už má strach – písk, písk! Pak však na psa: Baf! Pes se lek a hned pak štěk – haf, haf! Myš: Kuk, to je špunt, ten pes! Pes na myš: Raf a myš zas Písk! A pak hned Baf! Pán zbil psa: Já ti dám, pse! Hned nech myš být! Tu myš na to : Písk, písk! Vtom pán řek: To je vděk! A chyt myš: Já tě sním! Myš hned písk a v nos jej kous. Na to pán: au, au, au! Už myš je pryč. Pán řek: Pse, ty ji chyť a nes hned dnes! Chceš kost? Chyť zlou myš, dám ti kost! Pes myš chyt, fajn skok a nes ji zpět. Pán pak psu dal kost. Byl to slib.
                      Daniela Gajdůšková, Eva Czerneková, VI. tř.

Pes a had

Můj pes je fajn. Šla jsem s ním ven. Byl tam však i had. Had se psa lek, pes štěk: Haf, haf! Tak řek, to jsem se lek! Had na to syk, že má jed a pes se bál. A tak šel. Šel dál. Byl moc rád, že je pryč. Tu pes má hlad. Dám mu kost a pes je rád. Jdem zpět. Jsme tu, pes si leh na zem, pak fakt spal. Zdál se mu sen: Že had se dnes psa lek, pes štěk: Haf, haf! To jsem se lek…
                      Michaela Kubicová, VI. tř.

 Koník Dunaj
 Adéla Bradová, VI. tř.

Lidé zkoumaj´ Dunaje                                                                                                                        
mezitím, co já makám u stáje.                                                                                                     
Čistím stání na stanici,                                                                                                                 
dávám koni kukuřici.                                                                                                                         
Koník skáče v ohradě,                                                                                                                                                   
já mu pomáhám v parádě.                                                                                                                          
Kartáč po kartáči – čistím koníka                                                                                                                       
co se se smíchem vyválel v travinách.                                                                                                                            
Takhle to dělám každý den.                                                                                                                  
Někdy si přeji být koněm.                                                                                                          


Napsali o nás: Dopravní projekt

Těšínské listy, ročník V, číslo 1,4. února 2011.                 

Školní diskotéka 2011

Diskotéka v klubu XL v Českém Těšíně

Nemohli jsme se dočkat pololetního vysvědčení. Ne kvůli známkám, ale kvůli tomu, že nás čekala pololetní diskotéka. Hned, když jsme s kamarádkami přišly, už ve vchodu jsme slyšely dunící bedny s hudbou. Odložily jsme si věci v šatně a šly na parket. S údivem a otevřenou pusou jsme hleděly na ty krásné zářící disko koule, kouře a další různé efekty. Hemžilo se to tam samými holkami, protože zájem přijít na školní diskotéku měli spíš jen mladší kluci. Přesto se nám akce velmi líbila.
Markéta Baginská, Kristina Králová VIII. tř.

Školní diskotéky se mohl zúčastnit každý žák druhého stupně naší školy. Vstup byl zdarma, důležitá však byla vstupenka s podpisem rodičů. Zpočátku tančilo jen pár žáků. Pak minuty přibývaly a tančící žáci také. Nesměly chybět světelné efekty ani dým, v průběhu akce jsme si mohli koupit pití. Paní učitelky se na nás s úsměvem dívaly. Půl hodiny před koncem bylo losování číslic, tedy tombola. Cen bylo hodně. Všichni se dobře bavili a diskotéka by se mohla uskutečnit i příští rok.
Anna Folwarczná, VII. B

Sešli jsme se 1. února 2011 v 16 hodin v disko klubu XL. Na začátku se nikomu moc nechtělo na parket, ale postupem času se to rychle zlepšovalo. Hrál nám profesionální DJ, který pouštěl skvělé taneční písně. Když přišlo losování tomboly, všichni si vylosovali nějaké dárky, protože tombola byla bohatá. Pak se opět tančilo až do konce. Na naší diskotéce se nikdo nenudil a všichni doufáme, že se bude konat i za rok.
Zuzana Stalmachová, Denisa Maceczková, VI.tř.


Český jazyk a modní přehlídka: Jde to dohromady?

Žáci čtvrtého ročníku v rámci výuky českého jazyka uspořádali módní přehlídku. Mohli si vyzkoušet roli moderátorů i modelek. Předvedli zajímavé modely a užili si hodně zábavy.    
    tř. uč. Barbara Raszyková                                                          
                                                                              


Dnes karneval prvního stupně

Vážení rodiče, chlapci a děvčata!

Naše základní škola společně s rodiči poradního orgánu ředitele školy a ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Českém Těšíně připravily pro naše žáky 1. až 5. ročníku tradiční zimní karneval. Karneval se uskuteční 19. února 2011 v restauraci Brandýs od 15.00 do 18.00 hod.

Pro účastníky karnevalu je zajištěno občerstvení, tombola a hodně hudby potřebné k tomu, aby si účastníci mohli zatančit. K vrcholům programu bude určitě patřit soutěž o nejlepší masku. A právě děti v maskách mají vstup zcela zdarma. Vstupné pro dospělé činí 25,- Kč.

Koordinátorem celé akce je p. uč. Mgr. Rucká za školu a paní Šárka Byrtusová za rodiče.

Na akci se podílí řada rodičů zapojených do činnosti rodičovského poradního orgánu ředitele školy. A právě ti se sešli na společné schůzce, na níž se dohodli na tom, kdo a a jak při karnevalu vypomůže. O rozdělení úkolů si můžete přečíst na stránce rodičovského poradního orgánu - zápisy.

Vážení rodiče,
stále ještě vybíráme dary do tomboly. Chcete někoho z vítězů tomboly potěšit? Pak věnujte do tomboly vhodný dárek. Dary do tomboly vybírá p. uč. Rucká, můžete ho však předat i do kanceláře školy!

Vážení rodič,
máte chuť při karnevalu organizačně pomoci? Jestli ano, můžete se telefonicky přihlásit na čísle 777 790 831 vedoucí rodičovského poradního orgánu paní Šárce Byrtusové.


Zápis do 1. ročníku, leden 2011

Letošní zápis do budoucího 1. ročníku proběhl 17. a 18. ledna. Se svými rodiči přišlo v tomto roce dětí mnohem víc než vloni, a tak můžeme všem rodičům sdělit, že nedojde-li k něčemu opravdu nepředvídanému, budou k 1. září otevřeny 2 první třídy. Děti se mohly u zápisu seznámit s učitelkami nižšího stupně, mezi nimi byly i obě pravděpodobné třídní učitelky, Mgr. Nogolová a Mgr. Ruszová. I letos byla pro budoucí prvňáčky objevná interaktivní tabule, ale třeba i kološtěstí, u něhož si mohly vytočit malý dárek.

Z průběhu zápisu přinášíme několik fotografií i článek, který byl zveřejněn v týdeníku Třinecký hutník, roč. 63, č. 4, dne 26. 1. 2011.
                     V. Potyszová