Provoz v době pololetních a jarních prázdnin

Pololetní a jarní prázdniny

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že po dobu pololetních prázdnin (2.února) a jarních prázdnin (od pondělí 5. února do pátku 9. února 2018) bude provoz v našich zařízeních probíhat takto:

Základní školy na Ostravské ul. a na Slezské ul. budou mimo provoz.

Školní družiny na Ostravské ul. a na Slezské ul. budou mimo provoz.

Mateřské školy na Ostravské, Hornické a Hrabinské ulici budou v běžném provozu.

Školní jídelna na Zelené ulici bude v provozu ve dnech 2. až. 7. února 2018.

Školní výdejna na Slezské ul. bude mimo provoz.

Školní jídelny na Ostravské ul. a na Hrabinské ul. budou v provozu.

Provoz zařízení naší školy projednán se zřizovatelem (3056/49./RM)


Změny v pedagogickém sboru ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, s.r.o.

Vedení ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že v pedagogickém sboru došlo ke dvěma změnám:

Od 1. ledna 2018 nastoupil do našich škol na Ostravské ul. a na Slezské ul. učitel TV Mgr. et Mgr. Roman Kal´avský a od 15. ledna 2018 se stala v ZŠ Slezská asistentkou pedagoga paní Michaela Szkanderová.


Schůzka s rodiči 9. tříd a zájemci 5. tříd

Výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Ester Haroková oznamuje zákonným zástupcům našich žáků 9. tříd (ZŠ Ostravská i ZŠ Slezská), že v úterý 30.1. 2018 v 16.30 hod. se v ZŠ Ostravská koná schůzka výchovné poradkyně se zákonnými zástupci deváťáků. Schůzka se týká přihlášek žáků na střední školy. Schůzky se mohou zúčastnit i zákonní zástupci pátˇáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Mgr. Ester Haroková, výchovná a kariérní poradkyně


Zemřela paní Květuše Kocurová, bývalá učitelka naší školy

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina oznamuje bývalým žákům školy i bývalým učitelům, že dne 21. ledna ledna 2018 zemřela bývalá učitelka ZŠ Ostravská paní Květuše Kocurová.

S paní učitelkou se rozloučíme v sobotu 27. ledna 2018 ve 13 hodin v obřadní síni na hřbitově v Českém Těšíně.


Okresní kolo dějepisné olympiády

Letošního okresního kola dějepisné olympiády se zúčastnili i naši dva bobíci: Zuzka Krucinová (IX. A) a René Kadlčík (IX. B).

Přinášíme výtah z výsledkové listiny:

19. Krucinová Zuzana,  55,5 bodu,  ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina ( ZŠ Ostravská )

20. Kadlčík René,   53 bodů,  ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina ( ZŠ Slezská)

Soutěžilo 37 účastníků.

Mgr. Zuzana Mangirasová


Beseda s městskou policií

Bezpečně na silnici

V pondělí 22.1. proběhla v obou prvních třídách na Ostravské beseda s policistkou na téma: „Bezpečně na silnici“. Žáčci si přiblížili pojmy chodec, cyklista, řidič, zopakovali si význam semaforů a vyzkoušeli si v praxi, jak přecházet přes silnici. Na závěr si získané vědomosti procvičili na pracovním listu. Fotografie jsou z besedy v I.A.

Mgr. Gabriela Koždoňová, tř.uč. I.A


Mgr. Pastrňák, statutární zástupce, již opět pracuje

Ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler oznamuje, že statutární zástupce ředitele Mgr. Karel Pastrňák se po delší nemoci už opět ujal svých funkcí. Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Třídní schůzky v základních školách na Ostravské a Slezské ul.

Vedení základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul.,, jejichž činnost vykonává Základní a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o., sděluje rodičům a zákonným zástupcům žáků, že 9. ledna 2018 proběhnou na obou školách od 16.00 hod. informační schůzky pedagogů s rodiči. Podány budou informace o průběžném prospěchu žáků před 1. pololetím letošního školního roku.


Barevný týden - bílý den

Fotky za bílý den.


Průběžné ocenění nejlepších žáků školního roku 2017/2018

V příjemném předvánočním období byli na obou našich základních školách průběžně oceněni nejlepší naši žáci. Stalo se tak na základě jejich výsledků v soutěžích, za vzorný přístup k výuce a k přípravě na výuku, za příkladnou pomoc škole (např. při městském jarmarku).

Základní škola Ostravská

Ocenění v přítomnosti ředitele školy Mgr. Fiedlera, vedoucí pedagožky Mgr. Koždoňové, vedoucí školní žákovské samosprávy Mgr. Fabianové předala na škole Ostravské zastupující zástupkyně ředitele školy Mgr. Ester Haroková.

IX.A (všichni)

Štěpán Benek, Klára Bystroňová (1. místo - soutěž Den stromů), Daniel Franek, Simona Gálová, Alexandra Gálová, Daniela Jurásková, Dominik Kaminski, Bára Kotasová, Zuzana Krucinová (postup do okresního kola dějepisné olympiády), Vojtěch Kučera (úspěšný řešitel - Bobřík informatiky), Ivana Lacková, Natálie Lačíková (1. místo - soutěž Den stromů), Andrea Macurová (vítězství ve školním kole olympiády českého jazyka), Patrik Onofrej, Zuzana Recmanová, Petr Rudzki, Dominik Rusz, Lucie Siudová (1. místo - soutěž Den stromů), Pavla Sojková (1. místo - soutěž Den stromů), Lukáš Stařičný (úspěšný řešitel - Bobřík informatiky), Nicole Szeligová (1. místo - soutěž Den stromů), Kristiny Wrublová

Základní škola Slezská

Ocenění v ZŠ Slezská předal za účasti ředitele školy Mgr. Fiedlera, vedoucí pedagožky Warcopovové a řady třídních učitelek i dalších učitelů zástupce ředitele Mgr. Jiří Raszyk.

I.C Žylková Eliška vzorná příprava DÚ, aktivita ve vyučování
IV.C Amborská Berenika vzorná příprava, plnění dobrovolných úkolů
IV.C Huczalová Marie vzorná příprava
V.B  Tuharský Tobiáš, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
VII.C Jeřábková Marie umístění ve 3 výtvarných soutěžích, výborné umístění v logické olympiádě, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
VII.C Křístková Michaela umístění ve 3 výtvarných soutěžích, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
VII.C Bobková Tereza umístění ve 3 výtvarných soutěžích, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
VII.C Gajdová Barbora umístění ve 3 výtvarných soutěžích
VII.C Chowaniecová Beata umístění ve 3 výtvarných soutěžích
VII.C Konopková Karolína umístění ve 3 výtvarných soutěžích
VII.C Kostková Karolína umístění ve 3 výtvarných soutěžích, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
VII.C Martinková Vendula umístění ve 3 výtvarných soutěžích
VII.C Poloková Zuzana umístění ve 3 výtvarných soutěžích
VII.C Ryboňová Marie umístění ve 3 výtvarných soutěžích
VII.C Šlauerová Anna umístění ve 3 výtvarných soutěžích
VII.C Janíková Liliana úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
VII.C Pastrňák Marek, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
VII.C Raszka Tomáš, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
IX. B Zerzońová Natálie, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
IX. B Burkot Maxmiliál, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
IX. B Sabelová Anna Támar, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
IX. B Kadlčík René, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
IX. B Palowski Daniel, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
VIII.B Miksch Sebastian, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
VIII.B Postuwka Patrik, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
VIII.B Mustafa Arian, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
VIII.B Gál Lukáš, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
VI.B Vávrová Lucie, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
VI.B Burkotová Marie, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
VI.B Dziadková Michaela, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
V.B Fedor Adam úspěšný, řešitel Bobříka informatiky
V.B Hlaváčová Anna ,úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
V.B Pollaková Elen, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
V.B Tuhárský Tobiáš, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
V.B Zwierzyna Jan, úspěšný řešitel Bobříka informatiky
V.B Vicianová Dita, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
V.B Siudová Karolína, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky
V.B Kowala Pavel, vzorné plnění žákovských povinností
V.B Górecká Ester, vzorné plnění žákovských povinností, úspěšná řešitelka Bobříka informatiky