Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Co vhodného můžete pro své děti v dalším období v souvislosti s volbou jejich povolání udělat?

Navštivte:

Trh vzdělávání a uplatnění 2017
Hala Polárka, 7.11. 2017, 10.00 - 16.00 hod.
Frýdek - Místek

Trh vzdělávání a uplatnění 2017,
Hala STaRS Tyršova 275, 11.10. 2017, 10.00 - 16.00 hod.
Třinec

Volba povolání 2017,
Obecní dům Družba, 14.11. 2017, 10.00 - 17.00 hod.
Karviná

Volba povolání 2017,
Společenský dům Reneta, 21.11. 2017, 10.00 - 17.00 hod.
Havířov

Navštivte s dětmi dny otevřených dveří vybraných středních škol - termíny můžete sledovat na stránkách příslušné střední školy.

Třídní schůzky pro rodiče a žáky 9. tříd:

úterý 30.1. 2018 v 16.30 hod. - budeme řešit vyplnění přihlášky a postup u přijímacích zkoušek;

úterý 6.3. 2018 v 16.30 hod. - budou vydány zápisové lístky a budeme hovořit o přijímání na střední školy.

Mgr. Ester Haroková, výchovná a kariérní poradkyně