Další úspěch Laury Raszykové

Zatím svého největšího životního sportovního úspěchu dosáhla na sklonku loňského roku naše žákyně VIII. tř., krasobruslařka Laura Raszyková. Vyhrála ve slovinském městě Celje svou kategorii Debs girl 96 a získala zlatou medaili.
Lauře blahopřejeme! Současně jí přejeme, aby se co nejdřív uzdravila, protože v této době je zraněná a nemůže před republikovým mistrovstvím trénovat.