Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v AJ

Olympiáda v AJ má v naší škole tradici Stejně jako v minulých letech se žáci ZŠ Hrabina i letos zapojili do Olympiády v anglickém jazyce. Školní kolo bylo naplánováno na leden, ale už v prosinci se žáci pečlivě připravovali. Čekal je gramatický test a prověrka konverzačních dovedností před porotou. Vítězem školního kola za I. kategorii se stala Zuzana Krucinová ze VI. A, Tomáš Ptoszek z IX. A obsadil 1. místo ve II. kategorii. V únoru čekalo vítěze okresní kolo, to se konalo v Havířově v ZŠ 1. máje. Chřipkové onemocnění však nedovolilo T. Ptoszkovi reprezentovat školu, a tak jsme na poslední chvíli (den před soutěží) museli kontaktovat Jakuba Kaczmarczyka z IX. B, který velmi ochotně zastoupil v okresním kole nemocného kamaráda, což je chvályhodné. Soutěž byla velmi náročná a v každé kategorii zápolilo asi 30 žáků. Obstát v tak silné konkurenci nebylo lehké. Přesto jsme přivezli diplom! Získala ho Zuzka Krucinová za 3. místo v I. kategorii. Rovněž Jakub Kaczmarczyk se umístil v první desítce a skončil na krásném sedmém místě. Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Za vyučující AJ Mgr. Alena Souralová

Dne 18. února jsem jela s Jakubem Kaczmarczykem ze školy Slezská a paní učitelkou Souralovou do Havířova, abychom se v ZŠ 1. máje zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v angličtině. Po zahájení soutěže jsme šli všichni na poslech. Potom jsme si vylosovali čísla jako pořadí pro konverzaci. Vytáhla jsem si číslo 17. Moje nervy pracovaly a to celkem dost! Poté mě zavolali a vyprávěla jsem na téma Moje škola. Zdálo se mi, že to bylo celkem lehké téma. Když jsme se všichni vystřídali, přišlo vyhlášení výsledků. Pro mě to bylo hodně napínavé. Získala jsem třetí místo z šestadvaceti soutěžících naší kategorie. Velká radost! Stejně tak odměna – k diplomu mám dvě peněžní poukázky do knihkupectví. Po skončení soutěže jsme jeli autobusem zpět do Českého Těšína.
Zuzana Krucinová, VI. A

 


Městské kolo soutěže Zpěváček

Dne 16. 2. v příjemném prostředí kavárny Avion se konalo městské kolo soutěže ve zpěvu slezských písní. Přestože jsme se kvůli chřipkové epidemii nemohli všichni zúčastnit, velice nás potěšily výsledky našich čtyř soutěžících.
3. místo v 1.kategori získala Eliška Žákovčíková a ve 3. kategorii Vendula Sojková.
Čestné uznání si ve svých kategoriích odnesly Gabriela Rucká a Tereza Loterová.
Gratulujeme a přejeme všem další úspěchy!
 


Soutěž finanční gramotnosti

Žáci páté třídy úspěšní v soutěži finanční gramotnosti
 

Finanční gramotnost - soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Tento soubor ovšem není pevně definován a konkrétní definice finanční gramotnosti se ve světě různí. Nějakým způsobem je finančně gramotný každý, ovšem podstatná je míra skutečné (nikoli jen subjektivně vnímané) finanční gramotnosti člověka. (Wikipedie)
 

Gymnázium v Českém Těšíně uspořádalo dne 19. února 2015 pro žáky 5. třídy všech základních škol v okolí soutěž ve finanční gramotnosti. Přihlášeny byly 34 dvojice od Jablunkova, Komorní Lhotky přes Třinec po školy těšínské. Soutěžní klání nebylo vůbec lehkou záležitostí ani pro naše účastníky. ZŠ Hrabina zastupovali sourozenci Matěj a Samuel Janíkovi z V. C třídy. Dokázali, jak dobře se ve svých jedenácti letech dokážou orientovat ve světě peněz a získali 3. místo. Blahopřejeme ke skvělému výsledku.
V. Potyszová, tř. uč. V. C
 


Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Výsledky okresního kola Zeměpisné olympiády 2015
 

Okresní kolo 17. ročníku Zeměpisné olympiády proběhlo v polovině února v KSVČ Juventus v Karviné. Soutěže se zúčastnili dva zástupci naší školy. Vojtěch Kučera z VI. A a Jiří Kobiela z IX. A. Oba žáci obstáli se ctí. Především je třeba ocenit pohotovost a odvahu Jiřího Kobiely, který na poslední chvíli zastoupil nemocného spolužáka, přestože se dopředu nijak nepřipravoval. Vojtěch Kučera se umístil v kategorii A na desátém místě, Jiří Kobiela v kategorii C na místě 27. Blahopřejeme!
Mgr. Eva Hloušková
 

Dne 17. února jsem jel s Jirkou a paní asistentkou Martinou Niemczykovou autobusem do Karviné na soutěž. Každý z nás soutěžil ve své kategorii. Jirka byl C, já jsem byl A. Testy jsme měli časově omezené. Čtyřicet pět, šedesát a šedesát minut. První test byl s atlasem nebo mapou. Hlavně to bylo o vodě a bylo to obtížné. Získal jsem 16 bodů. Druhý test byl bez atlasu, za ten jsem dostal 29 bodů, nejvíc ze všech soutěžících. Poslední test byl zase s atlasem, tam jsem měl pouze 5 bodů, ale nebyl to nejhorší výsledek, někteří měli třeba jen 0,5 bodu. Dohromady jsem získal 50 bodů a umístil jsem se jako 10. v kategorii A. Jirka Kobiela je na 27. místě v kategorii C. Po soutěži jsme jeli zpět do Českého Těšína.
Vojtěch Kučera, VI. A
 


Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 18. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Recitátorů se sešlo vskutku dost a rovněž tak jejich příbuzných a kamarádů, kteří je přišli podpořit. V každé kategorii, vyjma prvních tříd, postupují vždy první dva umístění do městského kola, které se koná 11. 3. Budeme jim držet palce, aby uspěli.

Umístění šk. kola

Kategorie 1.tříd

1. Matěj Šimik
2. Michal Olszar
3. Štěpán Popek

1.kategorie

1. Ondřej Wojnar
2. Joanna Blažková
3. Pavel Kowala

2. kategorie

1. Izabela Palová
2. Natálie Petrová
3. Lucie Zwyrtková

3.kategorie

1. Magdalena Bilková
2. Kamil Stawarczyk
3. Nela Kucharczyková

4.kategorie

1. Andrea Netopilová


Školní kolo soutěže Zpěváček 2015

Ve středu 4. 2. se konalo školní kolo pěvecké soutěže, kterého se zúčastnili žáci a žákyně 1.- 7. tříd.

Výsledky:

1. kategorie: 1 a 2. ročník

1.Eliška Žákovčíková
2.Marie Huczalová
3.Silvie Konvičková

2. kategorie: 3. a 4. ročník

1.Marie Ryboňová
2.Kilián Benroth
3.Kristina Bilková

3. kategorie: 5. a 6. ročník

1.Vendula Sojková
2.Gabriela Rucká
3.Marek Bury

4. kategorie: 7. až 9. ročník

1.místo neuděleno
2.Sára Grundzová
3.Magdalena Juroszová

Soutěžícím děkujeme za účast a pěkné pěvecké výkony a divákům včetně přítomných rodičů za podporu. Do celoměstského kola postupují žáci z 1. až 3. kategorie, kteří se umístili na 1. a 2. místě. Městské kolo proběhne v Čítárně a kavárně AVION/NOIVA , ul. Hlavní 1, Český Těšín v pondělí 16. 2. od 8:30 h.
Mgr. Helena Lazarová


Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce

Školní kolo olympiády se konalo v lednu v učebně na ulici Slezská. Zúčastnili se jej za dohledu paní učitelky Kateřiny Sekulové čtyři žáci. Jejich úkolem bylo nejdříve přijít na kloub neobvyklým jazykovým úlohám a poté vypracovat na zadané téma slohovou práci. Snažení soutěžících bylo bodováno. Nejtěsněji se rýsoval souboj bodů mezi Ondřejem Sabelou a Annou Murycovou. Ta se umístila jako třetí. Vzhledem k tomu, že je žákyní osmé třídy, může svou bystrost a své znalosti projevit ve stejné soutěži opět v příštím roce. Účastníkům, z nichž první dva postupují do okresního kola, blahopřejeme.

1. místo Jakub Daniel Kaczmarczyk 26 bodů

2. místo Ondřej Sabela 23 bodů

3. místo Anna Murycová 21 bod

4. místo Terezie Hrachovcová 18 bodů

Mgr. V. Potyszová


Výsledky olympiády v anglickém jazyku

Dne 13.1. 2015 se žáci druhého stupně ZŠ Hrabina zúčastnili školního kola olympiády z anglického jazyka. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. Mladší kategorii zastupovali žáci 6. a 7. ročníku a starší kategorii žáci 8. a 9. ročníku.

Olympiáda byla rozdělena do dvou částí, a to na gramatický test a konverzaci.
Vítězové jednotlivých kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole konverzační soutěže v Havířově, ve vědomostní soutěži Enjoy your English v Českém Těšíně, popř. v dalších soutěžích.
Děkujeme všem žákům za účast a těšíme se na shledanou i během následujících let.
Za učitelky anglického jazyka Mgr. Lenka Slováková

Umístění mladších žáků v olympiádě z AJ

1. Zuzana Krucinová VI.A
2. René Kadlčík VI.B
3.Tereza Morcinková VII.A
4.-7. Petr Rudcki VI.A
4.-7. Lucie Siudová VI.A
4.-7. Adam Bidrman VI.B
4.-7. Arlinda Mjekiqi VII.A

Umístění starších žáků v olympiádě z AJ

1. Tomáš Ptoszek IX.A
2. Jakub Daniel Kaczmarczyk IX.B
3. Barbora Koutná VIII.B
4. Julie Byrtusová IX.A
 


SAPERE - vědět, jak žít

SAPERE – VĚDĚT, JAK ŽÍT
První kolo mezinárodní soutěže SAPERE, jehož se v prosinci 2014 zúčastnily děti 1. stupně ZŠ Hrabina v hojném počtu 77 žáků, přineslo pro nás velmi milé výsledky. V čem vlastně děti soutěží? Sdružení SAPERE, mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která sdružuje partnerské organizace napříč Evropou, si klade za cíl přispívat zdraví a zdravému životnímu stylu, rozvíjet teoretické a praktické znalosti z oblasti zdravé výživy. Již od dětství posilovat výuku smyslu „chuti“ a dalších smyslů, používat nové metody k dosažení cíle zdravého životního stylu.
Pod vedením Mgr. Barbary Raszykové, hlavní organizátorky soutěže v naší škole, vše proběhlo, jak se patří, a nejlepší soutěžící mají radost z krásných diplomů a výsledků. Děti, které obsadily 1. – 3. místo, pokračují v okresním kole soutěže.

1. místo – Radim Sikora, V. C
2. místo – Samuel Janík, V. C
3. místo – Jan Kohut, V. A

Blahopřejeme také dalším úspěšným soutěžícím:

4. m. – Tobiáš Burkot, V. A,
5. m. – Matěj Janík, V. C,
6. m. – Karolína Humplíková, V. C

Všem dětem patří poděkování za účast, za svědomité splnění úkolů a třem nejlepším přání štěstí do okresního kola soutěže.

                               Mgr. Vlasta Potyszová


Bobřík informatiky - úspěch Richarda Bernatíka

Žáci obou našich škol se letos v hojném počtu pod vedením paní učitelek Lazarové a Novákové zapojili do tradiční soutěže Bobřík informatiky.
Nás může potěšit, že Richard BERNATÍK ze IV.A se v celostátním měření stal vítězem kategorie mini.

Ríšovi blahopřejeme!


Celostátní soutěž Bobřík informatiky

Celostátní soutěž Bobřík informatiky
Také v letošním roce se žáci naší školy zapojili do celostátní on- line soutěže Bobřík informatiky. Nově se zúčastnili žáci pracoviště Ostravská. Celkem o získání titulu úspěšný řešitel celorepublikově bojovalo 10 527 žáků 8. a 9. tříd v kategorii Kadet, 11 955 žáků z 6. a 7. tříd v kategorii Benjamin a 9026 žáků , kteří navštěvují 4. a 5. ročníky, v kategorii Mini. Rádi uveřejňujeme, že úspěšnými řešiteli se stali tito žáci:

Kategorie Kadet:
Sabela Ondřej, Farníková Terezie, Ostruszka Danielz IX.B, Horečková Adéla, Byrtusová Julie , Urbanczyková Jana z IX.A, Valica Jan z VIII.B.

Kategorie Benjamin:
Burkot Maxmilián VI.B, Krejčí Jaromír a Rechtorík David z VII.B, Morcinková Tereza VII. A, Benek Štěpán VI.A, Sabelová Anna VI.B Macurová Andrea, Krucinová Zuzana a Staříčný Lukáš z VI.A

Kategorie Mini:
Bernatík Richard IV.A, Kostková Karolína IV.C, Kohut Jan V.A, Brukova Petra IV.B, Svoboda Vojtěch IV.C, Sabela Jiří V.B, Symanková Stela V.C, Nápoky Dominik V.B, Bury Marek , Miksch Sebastian , Mlčáková Michaela a Pryszcz Štěpán V.A, Raszka Tomáš IV.C, Burkot Tobiáš V.A, Šildr Filip IV.C.

Nejlépe z naší školy se umístil Richard Bernatík ze IV.A , který získal stejně jako dalších 67 dětí z celé ČR 192 bodů a spolu s nimi se umístil na 1. místě.
Celkové seznamy soutěžících spolu s jejich bodovým ziskem a umístěním přikládáme v přílohách.
Úspěšným řešitelům gratulujeme, všem žákům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník soutěže.

Mgr. Helena Lazarová, Mgr. Dagmar Nováková
 


Vítězství Aničky Slobodové

Vítězství Aničky Slobodové ve velkém finále pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“
Dne 13. června se v DDM Třinec uskutečnilo velké finále 12. ročníku pěvecké soutěže. Zpívali soutěžící ve věku 5-21 let, každý ve své ze sedmi kategorií, z nichž mohl vzejít vždy jen jeden vítěz. Zpěváky z polských, českých i slovenských škol přísně posuzovala devítičlenná porota. V kategorii 8. – 9. tříd byla od počátku jasnou favoritkou naše Anna Slobodová z IX. A. Vybrala si velmi složitou píseň již nežijící zpěvačky Zuzany Navarové Naruby a kytarový doprovod jí zajistil učitel českotěšínské ZUŠ pan Jaromír Petržela. Pro sedm vítězů soutěže ještě vystoupení nekončí. Čeká je návštěva ostravského Rádia Čas a televize, nahrávka soutěžních písní v hudebním studiu a možnost natočení hudebního klipu nebo reklamy. Vyvrcholením soutěže (do níž se původně přihlásilo 150 dětí z 27 škol) se stane vánoční benefiční koncert s výtěžkem pro Charitu. Blahopřejeme Aničce k překrásnému výsledku!
      Mgr. Vlasta Potyszová
 


A tak jsme jeli do Prahy ... a přivezli si 3. místo

A tak jsme jeli do Prahy … a přivezli si 3. místo
Když nám přišlo pozvání na slavnostní vyhodnocení literárně výtvarné soutěže Planeta 3001, měli jsme všichni ohromnou radost. Tuto nabídku jsme si nenechali ujít, a tak jsme se v pátek 16. května vydali do Prahy na mezinárodní knižní veletrh a literární festival SVĚT KNIHY PRAHA. Cestou tam ani zpátky nebyl čas se nudit. Kreslilo se, pozorovalo, „mastily“ se karty, hrály piškvorky.

Ivana Bartošíková a Štěpánka Wrublová z III.A ve výtvarné výchově nakreslily rudkou stroj času. Tento výtvarný počin porotu zaujal natolik, že byl ohodnocen jako třetí nejlepší. V této kategorii (1. – 5. ročník) se sešlo 1526 prací.

Kromě ocenění jsme si odvezly spoustu zážitků a dojmů. Prostě jsme si to užily od začátku až do konce.
           Ivana Bartošíková, Štěpánka Wrublová a Mgr. Martina Ruszová
 


"Rozvíjej se, poupátko" - pěvecká soutěž v Třinci

Kdo umí zpívat, nemusí to dokazovat jen v soutěži lidových písní, která je v našem městě pro školy téměř povinná. Využili jsme letos nabídku Základní školy ve Stříteži a přihlásili do soutěže populárních písní Annu Slobodovou, žákyni IX. A. Víme o ní, že zpívá náročné a méně známé písně, je ke zpěvu vedena rodinou a také hudební školou, již navštěvuje mnoho let. Pro své soutěžní vystoupení si vybrala s kytarovým doprovodem píseň Zuzany Navarové „Naruby“, což není vůbec nic lehkého. Výsledek soutěže potvrdil její pěvecké kvality. Anička postupuje do dalšího kola, to se bude konat 13. června. Soutěže se zúčastnila jako jediný zástupce všech českotěšínských škol.

„O soutěži jsem slyšela, ale nikdy bych neřekla, že se jí zúčastním. Paní učitelka Potyszová mi dodala potřebné propozice, já se ani nenadála a už jsem stála na pódiu a zpívala povinnou píseň. Po ní se u mne objevil zvukař a řekl, že nešel mikrofon. Ve mně hrklo. Hodila jsem úzkostlivý pohled na porotu, ale kývli, že vše bylo slyšet a mohu zpívat dál. Ulevilo se mi a přišla druhá píseň „Naruby“. Při vyhodnocení si celou naši kategorii pozvali na pódium. Když jsem své jméno neslyšela na třetím místě, moje naděje hodně poklesla. O to více jsem byla překvapená, že jsem se umístila jako první! Děkuji všem, kteří mě v soutěži podporovali.“
                     Anna Slobodová, IX. A
 


Letošní městské kolo dopravní soutěže

Sluníčko nás přivítalo přívětivými paprsky a slibovalo zdárný průběh celého dne.
I na dopravním hřišti se znovu utkala družstva jednotlivých kategorií a škol. Z každé školy jela nejprve starší a zkušenější čtveřice, pak teprve mladší. Před každými jízdami dostala družstva instrukce od pana strážníka, jak nejlépe projet danou trať bezchybně. Každému soutěžícímu byly rozdány průvodcovské kartičky s pořadím stanovišť, na kterých měli vždy zastavit a získat podpis. To vše se muselo stihnout za pět minut a navíc bez chyb. Jedna chyba pět trestných bodů.
Některé děti pokynům naslouchaly pečlivě, jiné zběžně. Byly i takové, které svou image dávaly jasně najevo, kdo jsou a na co se cítí. Ne vždy však výsledek tomuto ukazateli nakonec odpovídal.
Na stanovištích se střídali žáci 6. a 7. třídy. Průběh soutěže měl spád, kluci na stanovištích plnili své úkoly pečlivě, takže jsou nominováni na pomocníky do dalšího roku.
Když měla všechna družstva odježděno na DDH, u školy mizely i překážky z jízdy zručnosti a děvčata starající se o testování soutěžících z pravidel silničního provozu již uklízela třídu. Jen v kuchyňce bylo stále rušno. Děti čekající na vyhodnocení se zajímaly o některé otázky první pomoci. A tak pan Lederer měl radost z tak zvídavých žáčků a trpělivě znovu vysvětloval správnou stabilizovanou polohu, pravidla poskytnutí první pomoci či jak zareagovat nebo telefonovat v takto naléhavých případech.
Na vyhlášení výsledků se nemuselo dlouho čekat. Za skvělou organizaci patří dík především Mgr. Ester Harokové, Mgr. Ivetě Klimšové, Mgr. Lence Činčalové, ale také dopravnímu odboru Městského úřadu Český Těšín a zdejší městské policii.