Přehled prázdnin ve škol. roce 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2017

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 až 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: 2. února 2018 Jarní prázdniny: 5. až 11. února 2018

Velikonoční prázdniny: 29. až 30. března 2018

Hlavní prázdniny: 2. července až 31. srpna 2018


Potřeby žáků ZŠ Slezská pro školní rok 2017/2018

Přinášíme informaci o tom, které potřeby budou žáci ZŠ Slezská potřebovat ve školním roce 2017/2018. Seznam je platný k 4. září 2017.

Potřeby pro žáky ve škol. roce 2016/2017

Přinášíme seznam žákovských potřeb pro žáky jednotlivých tříd!

viz příloha


Co potřebují žáci školy Slezská a školy Ostravská pro školní rok 2015/2016

V příloze přinášíme seznam potřeb, především sešitů, které budou žáci škol ZŠ Slezská a ZŠ Ostravská potřebovat ve školním roce 2015/2016.


Užitečné rady pro rodiče a jejich děti

Vážení rodiče,

přinášíme vám několik rad, které pro vás připravil Státní zdravotní ústav. Určité stojí za přečtení! Radu vždy najdete tak, že kliknete na připravený modrý odkaz.

Jak vybrat školní brašnu (aktovku) ?

Problémy s nadváhou u dětí.

Sedíme zdravě.

Správná jízda na kole a správné plavání.

Aby tě pes nekousl.

Aby tě auto nepřejelo.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, v příloze přinášíme nejdůležitější informace, které byste před nástupem vašich dětí měli znát. Doplňujeme jimi informace podané na schůzce konané v úterý 17.6. 2015. Pro ty rodiče, kteří se schůzky nezúčastnili, sdělujeme, že náhradní setkání se neplánuje, všechny informace však můžete získat např. od vedoucích školních družin, provozních školních jídelen a na počátku září od třídních učitelek vašich dětí. 18.6. 2015, Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Seznam pracovních sešitů ve škol. roce 2014/2015

Důležitou pomůckou pro výuku jsou pracovní sešity. Pro školní rok 2014/2015 schválil ředitel škol seznam používaných pracovních sešitů, který je v příloze. Poněvadž pracovní sešity škola není schopna nakupovat ze svého rozpočtu, část nákladů ponesou se svým souhlasem rodiče. 

Děkujeme za pochopení.


Základní informace pro rodiče prvňáčků pro školní rok 2014/2015

V příloze přináše vše podstatné, co může zajímat rodiče našich budoucích prvňáčků!


Dotazy na tzv. ředitelské volno

Vážení rodiče,

v posledních dnech dostávám dotazy na to, zda 2. nebo 9. května po dnech státních svátků nebude v základních školách na Ostravské a na Slezské ul. žákům školy uděleno tzv. ředitelské volno. Vzhledem k tomu, že v těchto dnech nevznikne žádný z důvodů, pro které by mělo být ředitelské volno uděleno, sděluji, že ředitelské volno vyhlášeno nebude a v obou školách proběhne normální výuka.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Vzor ODVOLÁNÍ proti nepřijetí na střední školu

Vážení rodiče, žáci,

ne každému se hned napoprvé podařilo dostat se v rámci přijímacího řízení na střední školu. Jako pomůcku proto nabízíme možný vzor odvolání se proti nepřijetí. V případě dalších nejasností vám pomohou výchovné poradkyně obou škol: paní Mgr. Walková na Ostravské a paní Mgr. Poskerová na Slezské.

Vzor ODVOLÁNÍ naleznete v příloze.


Postup v případě zavšivení dětí

Informace k výskytu vši dětské (hlavové) v dětských kolektivech
(Stanovisko Krajské hygienické stanice v Olomouci)

Současná situace je důsledkem vzniku odolnosti vší na účinné látky v dříve používaných léčivých přípravcích. Zvýšená poptávka po „alternativním“ odvšivování způsobila, že se v lékárnách prodávají proti vším nejrůznější přípravky, z nichž mnohé mají nedostatečnou až pochybnou účinnost. Rodičům se často nepodaří vši zcela vyhubit a tím dochází k opakovanému a zvýšenému šíření vší v dětských kolektivech. Naše studie ukázaly, že na Olomoucku cca 5-20% dětí ve školkách a na prvním stupni základních škol má ve vlasech známky po výskytu vší. Tento výskyt není nijak dramatický a zhruba odpovídá výskytu v západních zemích Evropy.

Doporučení pro předškolní a školní zařízení

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat infekční onemocnění mohou u dětí pouze lékaři popř. rodiče, nikoli učitelé či vychovatelé. Proto je nutné apelovat na rodiče, aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali školu popř. školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí v riziku. Jinak zde hrozí opětovný přenos vší na jejich odvšivované dítě z dětí, jejichž rodiče o aktuálním výskytu vší v kolektivu nevěděli. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. Odstranění dospělých vší z vlasů dítěte je však možno zajistit během několika minut, takže izolace dětí nebývá v praxi nutná. Učitelé a vychovatelé musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí, by školka nebo škola měla o tomto nebezpečí rodiče písemně informovat a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy (školky) bez vší. Pokud má školka nebo škola od všech rodičů podepsané takové prohlášení po každém nahlášeném výskytu vší v kolektivu, nelze ji ani v případě opakovaného výskytu vší z ničeho vinit. V krajním případě mohou epidemiologické šetření a následná opatření v ohnisku zvýšeného výskytu vší zajistit pracovníci krajské hygienické stanice, podobně jako u jiných závažnějších infekčních nemocí. Epidemiologické šetření se provádí dle §62a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, např. na základě hlášení lékaře, případně na žádost školky či školy či z opakovaných podnětů rodičů.

viz příloha