Konzultační (úřední) hodiny preventistek Mgr. Zuzany Mangirasové a Mgr. Jolany Kantorové pro škol. rok 2017/2018

Metodik prevence:        Mgr. Zuzana Mangirasová

Asistent metodika prevence pro ZŠ Ostravská:  Mgr. Jolana Kantorová

Konzultační hodiny metodika prevence:   

Pátek        8,45 – 9,30

                 a dle předchozí telefonické dohody

Místo:      pracovišti ZŠ Slezská!


Kontakt:

e-mail:     

 

Asistent metodika prevence pro ZŠ Ostravskou:  Mgr. Jolana Kantorová

Konzultační hodiny asistentky:

Pondělí:     10.45 - 11.35

                     a dle předchozí telefonické dohody

Místo:           pracoviště ZŠ Ostravská

Kontakt:

e-mail:


Protidrogový vlak

Navštívili jsme "Protidrogový vlak"

Ve čtvrtek 13. října 2016 jsme měli dohodnutou návštěvu vlaku, který stál v Českém Těšíně na čtvrtém nástupišti našeho nádraží. Když jsme se k nádraží ráno přibližovali, viděli jsme už z dálky vlak, který vypadal, že má pancíř z oceli. Nápis REVOLUTION TRAIN. Hned v prvním vagónu jsme dostali dotazník, který jsme postupně vyplňovali podle toho, jak nám promítali scény z filmu. Zajímavostí tam třeba bylo, že v každé místnosti, kde nám promítali část filmu, nebyly normální zdi vagónů, ale třeba plíce, žaludek, srdce aj. Také bylo zajímavé, že vždy po kousku filmu jsme se ocitli ve vagónu, který simuloval určitá místa děje: bar, dopravní nehodu, věznici aj. a měli jsme se rozhodnout, jak bychom v případě postav z filmu postupovali my. Celá prohlídka byla moc zajímavá. Na závěr jsme všichni napsali hodnocení a vzkazy a nechali je v kupé. Kromě toho, že nám byla zima, nikdo žádné další výhrady neměl. Vzkazujeme POCHVALU za zajímavou akci.
Akci hodnotili: Filip, Izabela, Nikola, Dan, Veronika, Nela, Karolína, Magda - žáci VII. A

Ve vlaku jsme vešli do vagónů se zdmi simulujícími lidské vnitřnosti a postupně jsme v každém vagónu viděli, jak se vlivem drog vnitřnosti mění k horšímu. Filmový příběh podle skutečné události byl prokládán interaktivními místnostmi, kde jsme si mohli vyzkoušet třeba výslech na policejní stanici. Dokonce si Danek zahrál na policistu a Petr na drogového dealera. Petr se u jeho výslechu přiznal a podal informace, kde drogu najdeme. Tento vlak a prohlídka byly pro nás velice přínosné a většina z nás si uvědomila, že drogy patří mezi to nejhorší, co může být. Po vyplnění dotazníku na konci vlaku jsme dostali reklamní dárky a kromě nich jsme si odnášeli spoustu nabytých vědomostí.
Akci hodnotili: Petr, Daniel, Zuzana R., Ivana - žáci VIII. A
 

Velice se mi to líbilo. Nádherně zpracovaný interiér. Líbilo se mi, jak se tělo a vnitřnosti vlaku postupně měnily a ničily. Pěkné propojení dotazníku a filmu. Jako návštěvníci jsme si mohli vyzkoušet např. roli policisty a viníka nebo také jaké to je být za mřížemi. Po téhle prohlídce jsem se přesvědčil, že braní drog může v jediném okamžiku zničit život několika lidem. V žádném případě bych si nevzal drogu.
Daniel IX.B

Protidrogový vlak se mi moc líbil. Celý vlak jsme vyplňovali anonymní dotazník, který navazoval na příběh, odehrávající se ve vagónu. Byla tam autonehoda, feťácké doupě, výslechová místnost, vězení apod. Vnitřek každého vagónu se postupně měnil podle toho, jak daleko jsme byli od začátku prohlídky a podle toho, jak moc se lidé z příběhu propadali do braní drog.
Natálie, IX.B

Na protidrogovém vlaku se mi líbilo, že jsme se mohli vžít do příběhu. Ne, že bychom si taky šlehli, ale vždy jak skončila část filmu, zvedlo se plátno a ocitli jsme se v té místnosti a situaci. Celkově to bylo zajímavé.
Petr, IX.B

Tenhle program je opravdu dobrý. Bylo to hodně poučné a zábavné. Drogy Ti můžou zkazit život! Ta krátká videa, co jsme viděli, ukazovaly, jak si můžeme zničit život. Líbilo se mi, jak jsme postupovali dál do vlaku a postupně se odehrával příběh, abychom viděli, jak vážné to je. Myslím, že tenhle vlak změní všem názor na drogy. Mělo by to pokračovat, protože to pomáhá ukazovat, jak jsou drogy nebezpečné. Já to znám, jsem z Ameriky, a vidím tam lidi v hrozném stavu.
Laura Joy VII.B

Tenhle program byl velmi dobrý. Jako první jsme dostali dotazník, který jsme měli vyplnit do určité otázky. Pak jsme přešli do dalšího vagónu a viděli jsme část příběhu. Vagón vypadal jako vnitřnosti, které se postupně měnily podle toho kolik člověk bere drog a alkoholu. Potom se plátno schovalo a šlo se dál. Za plátnem navázala nějaká scéna na film. Během filmu jsme doplňovali své dotazníky. Poslední otázka byla, jaké další téma by nás zajímalo. Většina holek napsala sociální sítě. Nakonec jsme dostali menší dárky.
Alexandra, VII.B
 


Protidrogový vlak

Vážení rodiče, žáci
ve dnech 13. - 17.10 2016 navštíví naše město protidrogový vlak. Žáci 7. - 9. ročníků navštíví tento vlak v rámci preventivních akcí. Na organizaci akce se podílí i město, a proto je vstupné pro žáky zdarma. Časový harmonogram bude upřesněn. Informace o protidrogovém vlaku naleznete na webových stránkách revolutiontrain.cz.
Mgr. Slováková - školní metodik prevence
 


Školní preventistka informuje

Preventivní akce na ZŠ Hrabina v I. pololetí 2015/2016

V prvním pololetí školního roku 2015/2016 se řada našich žáků zúčastnila preventivních besed. Tematicky byly besedy přizpůsobeny jednotlivým ročníkům školy a potřebám tříd.
Jednalo se o preventivní akce Městské policie v Českém Těšíně na téma Malý kriminalista. V rámci těchto aktivit měli žáci možnost sestavit si např. identikit. Dalším tématem městské policie bylo Bezpečné odpoledne. Cílem akce bylo připomenout žákům pravidla bezpečného chování nejen na ulici, ale i doma. Následovaly akce Policie České republiky na téma Drogy. Žáci besedovali s policistou o legálních a nelegálních drogách, o bezpečném chování a vzniku závislosti. Velmi zdařilá byla akce Občanského sdružení KAFIRA ve spolupráci s PPP Ostrava na téma Braillovo písmo. Žáci si vyslechli postřehy nevidomého pana Ladislava, který přišel i se svou vodicí fenou Ami. Děti si mohly vyzkoušet hmatové a sluchové pexeso, seznámit se základními pomůckami pro nevidomé a vodicí fenou. Ve spolupráci s PPP v Českém Těšíně se realizovala akce na téma Vztahy ve třídě.
Mgr. Lenka Slováková

Zde přinášíme několik názorů našich žáků:

René Kadlčík, VII.B
Beseda byla s policistou, který nám povídal o závislosti na drogách, alkoholu a cigaretách. Měl pro nás připravenou prezentaci, jak nám závislost může škodit. Poté jsme viděli krátký film. Líbilo se mi, že nám vykládal své zážitky z práce. Beseda byla zajímavá a těším se na další.


Anna Sabelová, VII.B
Beseda na téma drogy byla velmi poučná a většina z nás se dozvěděla další informace na toto celkem aktuální téma. Naše třída se snažila spolupracovat a dělit se o zkušenosti a znalosti. Celkový dojem z besedy je kladný. Třída velmi ocenila to, že policista mluvil velice otevřeně a vyprávěl nám své osobní zkušenosti.


Hedvika Jelínková, V.A
Pan Láďa měl nedostatky vidění a špatně slyšel. Proto měl slepeckého psa, který se jmenoval Ami. Také jsem se dozvěděla, že slepci to mají moc těžké. Učí se Braillovo písmo. Tito lidé mají různé pomůcky, které jim pomůžou, například detektor barvy a světla nebo malý strojek, který se dá do sklenice s vodou, a když je plná, tak zapípá. Ale moc důležitý je slepecký pes, který vodí a pomáhá.


Amelie Havránková, V.A
V pondělí jsme šli do učebny 26 na přednášku o zrakovém postižení. Pan Láďa nám přichystal různé věci, hry. Například masku na oči, zvukové pexeso a hmatové pexeso. Pes Ami je vodicí. Pan Láďa má jen periferní vidění. Přednáška se mi moc líbila, protože měla aktivní doplňky a vím o zrakovém postižení více.

 


Rady rodičům z oblasti prevence

V přílohách, vážení rodiče, naleznete několik rad, jak se zachovat, dostane-li se vaše dítě do problémů.