Zpráva z klubu čtenářů

„Klubíčko čtení“ opět zahájilo činnost v tomto školním roce. Scházíme se znovu ve středu odpoledne a užíváme si společné čtení a taky ticho a klid. Nahlédněte spolu s námi, co jsme již stihli. Dostali jsme se už do pravěku a také jsme třeba zjišťovali, co vše máme zkoumat a sledovat na obalu čokolády, pokud si chceme koupit nějakou kvalitnější. Teď už také víme něco o její výrobě. No, a to je teprve začátek, těšíme se na další „ počteníčka v klubíčku.“

Malí čtenáři


Úspěch VII.C v mezinárodní výtvarné soutěži

Úspěch VII.C v mezinárodní výtvarné soutěži Ekoplakát

Ekoplakát je mezinárodní výtvarná soutěž žáků a studentů z České republiky, Slovenska a Polska. Soutěž probíhá ve dvou kolech – národním a mezinárodním. Nejlepší práce vybírá v obou kolech odborná porota. Do výběru nejzdařilejších plakátů se mohla zapojit i veřejnost. Autorům sedmého ročníku, kteří vytvořili plakáty na téma „Necháme to plavat?“ a „Současnost a budoucnost“, se podařilo uspět v jedné části soutěže - ve veřejné elektronické anketě v rámci regionu. Získali 1. a 2. místo.

Gratulujeme! K. Sekulová


Soutěž Den stromů

„Den stromů“

Dvojnásobný úspěch našich žáků ve výtvarné soutěži

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně vyhlašuje každým rokem výtvarnou a fotografickou soutěž na typicky podzimní téma – stromy. I letos jsme do této akce přihlásili práce našich žáků. Jejich snaha vytvořit co nejzajímavější obrazy nebyla marná. Porota jim udělila hned dvě ocenění:

1. místo (kategorie II. stupně ZŠ)  IX.A „Okénka podzimu“

2. místo (kategorie II. stupně ZŠ) VII.C „Stromy na podzim“

Ocenění žáci se zúčastnili vernisáže výstavy a slavnostního vyhodnocení celé soutěže, které proběhlo 18. října v aule střední školy.


Akademie programování

Těšínské listy, ročník XI, číslo 5, 20. října 2017


Zajištění provozu školních družin, mateřských škol a školních jídelen v den volna ředitele školy dne 25.10. a v době podzimních prázdnin ve dnech 26. a 27. 10. 2017

Provoz školní družiny, mateřských škol a školních jídelen v den volna ředitele školy 25.října 2017 a v době prázdnin 26. a 27. října 2017

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul., sděluje, že školní družina bude v den volna ředitele školy dne 25.října 2017 v provozu.
Otevřena bude školní družina na Slezské ul. pro děti jak ze Slezské. tak z Ostravské ul. Provoz bude zabezpečen od 6.00 hod. do 16.00 hod. Děti mají zajištěn oběd v jídelně na Zelené ul., avšak za nedotovanou cenu 52,- Kč.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel

Volno ředitele školy 25. října 2017

V souladu se školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění), § 24, odst. 2, vyhlašuje ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabinská, p.o. na 25. října 2017 volno ředitele školy, které proběhne podle těchto pravidel:
1. Volno ředitele školy se vztahuje na žáky základních škol, tedy ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská, a dětí mateřských škol, které plní povinnou školní docházku. Vzhledem k tomu, že MŠ však mají pro ostatní děti provoz, mohou i děti, které mají volno ředitele školy, do MŠ přijít.
2. Ředitelské volno se nevztahuje na školní družiny, ty proto budou mít provoz, pokud o jejich činnost projeví zájem dostatečné množství rodičů. Upozorňujeme rodiče, že z provozních důvodů může být otevřena jen jedna z našich školních družin.
POZOR! Upozorňujeme rodiče dětí, které v tento den navštíví školní družinu, že ty mají sice nárok na oběd ve školní jídelně, nemají však nárok na jídlo se slevou (dotované).
Upozorňujeme na skutečnost, že v době volna ředitele školy mohou do ŠD ve výjimečných případech přijít i děti, které jinak do ŠD nechodí! musí se však předem přihlásit.
3. Pokud jde o jídelny mateřských škol, provoz mít budou,
4. Informaci o volnu ředitele školy ještě upřesníme. . Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel

Podzimní prázdniny ve dnech 26. a 27. října 2017

1. V době podzimních prázdnin budou základní školy mimo provoz.
2. Školní družiny budou zabezpečovat provoz stejným způdobem jako v případě volna ředitele školy.
3. Mateřské školy budou otevřeny. Děti, které v MŠ plní povinnou školní docházku, mají nárok na prázdninové volno.


Přehled prázdnin ve škol. roce 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2017

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 až 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: 2. února 2018 Jarní prázdniny: 5. až 11. února 2018

Velikonoční prázdniny: 29. až 30. března 2018

Hlavní prázdniny: 2. července až 31. srpna 2018


Ještě k přivítání prvňáčků!

Stejně jako každým rokem ani letos se první školní den neobešel bez vítání prvňáčků. A kdo jiný kromě paní učitelky a vedení školy by se měl tak slavnostního okamžiku zúčastnit? My deváťáci jsme prostě museli být u toho. Zvolili jsme osvědčené kostýmy princezen a princů, doplněné lesklými korunkami – pro odlehčení atmosféry. Na prvňáčky a jejich rodiče jsme čekali u vchodu do školy. Všichni noví školáci byli vybaveni barevnými aktovkami a většina z nich si dokonce nesla na tváři veselý výraz! Vítací ceremonie proběhla v jídelně školy, kde měl pan ředitel přichystaných několik slov, děti i rodiče vřele přivítal a seznámil je s pracovníky školy. Prvňáčky jsme postupně „pasovali“ na skutečné školáky, předali jsme jim šerpy a medaile. Doufáme, že děti budou na tento den rády vzpomínat a přejeme jim hodně štěstí a školních úspěchů do budoucna.

Za IX.B Anna Sabelová


Prvních 14 dní ve škole

PRVNÍCH 14 DNŮ V I. C

A jsou tady naše první dny ve škole…hraní, zpívání, cvičení, první čtení i psaní, ale také svačení, které máme moc rádi. Těšíme se, co nám maminky nachystaly. Chcete se podívat? 


Třídní schůzky v základních školách

Vedení školy připomíná všem rodičům a zákonným zástupcům našich žáků, že dnes, 3.10. 2017, se uskuteční od 16.45 hod. v obou základních školách třídní schůzky.


Plenární schůze SRPŠ

Výbor SRPŠ oznamuje, že 3. října 2017 se v 16.00 hod. v jídelně základní školy na Zelené ulici uskuteční plenární schůze SRPŠ. Po plenární schůzi proběhnou na obou základních školách třídní schůzky.


Volno ředitele školy 29. září 2017

V souladu se školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění), § 24, odst. 2, vyhlašuje ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabinská, p.o. na 29. září 2017 volno ředitele škole, které proběhne podle těchto pravidel:

1. Ředitelské volno se vztahuje na žáky základních škol, tedy ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská, a dětí mateřských škol, které plní povinnou školní docházku. Vzhledem k tomu, že MŠ však mají pro ostatní děti provoz, mohou i děti, které mají ředitelské volno, do MŠ přijít.

2. Ředitelské volno se nevztahuje na školní družiny, ty proto budou mít provoz, pokud o jejich činnost projeví zájem dostatečné množství rodičů. Upozorňujeme rodiče, že z provozních důvodů může být otevřena jen jedna z našich školních družin.
POZOR! Upozorňujeme rodiče dětí, které v tento den navštíví školní družinu, že ty mají sice nárok na oběd ve školní jídelně, nemají však nárok na jídlo se slevou (dotované).
POZOR! Upozorňujeme na skutečnost, že v době ředitelského volna mohou do ŠD ve výjimečných případech přijít i děti, které jinak do ŠD nechodí! musí se však předem přihlásit.

3. Pokud jde o jídelny mateřských škol, provoz mít budou, Provoz v jídelněna na Zelené bude dohodnut v pondělí.

4. Informaci o ředitelském volnu upřesníme žákům a na www stránkách v pondělí 25. září.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Zahájení školního roku v 1. třídě ZŠ Slezská

K zahájení školního roku 2017/2018 v základní škole na Slezské ulici se vracíme několika fotkami z první třídy, jejíž žáci se těšili do školy určitě nejvíce!

Fotografie pořídil Roman Marosz.


Napsali o nás

Těšínské listy, ročník XI, číslo 4, 31. srpna 2017