Literární soutěž - "Dveře do neznáma…"


Překročit práh do jiného světa ať už snového, zcela fantaskního, hororového, světa budoucnosti, vzpomínek, či převráceného naruby se pokusili žáci naší ZŠ Hrabina – pracoviště Slezská v mezinárodní literární soutěži, kterou zorganizovala Městská knihovna v Českém Těšíně. Alespoň na chvíli se pod odborným vedením zkušené spisovatelky Kláry Smolíkové ponořili do světa tvůrců literatury. Světa, jenž je obklopen vnějším tichem, soustředěním, neustálým přepisováním, ale o to barvitější niternou hloubkou slov, jejich významy, nevšedními postavami a příběhy. Pokusili se na zadané téma vytvořit krátký příběh, jímž by nám dospělým poodkryli průchod do svých dětských světů.

Dnes na slavnostním vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže Staň se spisovatelem s…, které proběhlo v krásných reprezentativních prostorech Čítárny a kavárny Avion v Českém Těšíně, obdržely naše dvě žákyně z rukou ředitelky Městské knihovny Český Těšín Jany Galášové, místostarostky Českého Těšína Mgr. Gabriely Hřebačkové a samotné spisovatelky Kláry Smolíkové ocenění za své zdařilé literární prvotiny.

Liliana Janíková (VII. C), 3. místo
Natálie Jaworská (VI. B), 2. místo

Jejich dílka byla také publikována ve sborníku, jenž je k nahlédnutí na webových stránkách Městské knihovny Český Těšín. (Práce děvčat přinášíme také - viz příloha.)

Oběma dívkám srdečně gratulujeme a přejeme jim spoustu dalších tvůrčích literárních úspěchů.

Mgr. Zuzana Mangirasová


Fotografování IX. B

V pondělí 11. června 2018 proběhne v 8,00 hod. v ZŠ Slezská fotografování třídy IX. B k ukončení školní docházky v základní škole.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele


Den Země na ZŠ Hrabina v pojetí žáků

 Podívejte se, jak fotografie z projektu Den Země zpracovali žáci z VII.C v hodinách ICT. Přinášíme 3 ukázky.
Mgr. Helena Lazarová

 

 

 


Okresní kolo olympijského víceboje

Ve středu 2. května 2018 se ZŠ Hrabina jako jediná škola z Českého Těšína účastnila okresního kola olympijského víceboje v Havířově. Ambasadorem pro náš kraj je Šárka Kašpárková. Den pro účastníky začal už v 6:30 u školy a od 9. hodiny šlo už do tuhého. Díky úžasné přípravě paní učitelky Kateřiny Mannheimové a pana učitele Romana Kalavského se tohoto sportovního klání účastnilo celkem 18 žáků naší ZŠ. Celý den byl v duchu bojovnosti, odhodlání, týmové spolupráce a vzájemného povzbuzování. První dva z každé kategorie postupují do krajského kola. Z naší školy se to podařilo z 1.místa Anetě Wronkové, z 2.místa Kláře Večeřové, Jirkovi Ruszovi a Matějovi Rzeplinskému. Medaili za 3. místo si ještě odnesli Jaula El Houdar a Marek Bury. Krajské kolo se bude konat 30.května opět v Havířově. Držte naším sportovcům palce.

Zuzana a Marian Wronkovi


Po stopách Slovanů…


Ve čtvrtek 10. května 2018 jsme se společně s našimi šesťáky vydali blíže poznat život našich slovanských předků. Navštívili jsme nedaleký Archeopark v Chotěbuzi. Po úspěšném zdolání menšího převýšení na nás čekala prohlídka 1. a 2. předhradí, akropole, zajímavé povídání o historii, zvycích a životě lidí, kteří zde žili asi od 8. do 11. století. Vyzkoušeli jsme si, jak snadné asi bylo mletí obilí na žernovech, poznávali jsme byliny, stali jsme se alespoň na okamžik archeology a odkrývali v připraveném nalezišti pozůstatky kostí či keramiky. Blíže jsme se seznámili s hlaholicí a vyzkoušeli jsme si její zápis do připravených voskových tabulek. Někteří z nás dokonce objevili skrytý talent pro lukostřelbu.
Na závěr nás čekala v multifunkčním výukovém centru prohlídka expozice a vyplnění pracovního listu.
Výlet do dob minulých se nám všem moc líbil.

 Mgr. Zuzana Mangirasová 

 


Matematický klokan - úspěchy v okresním kole 2018

 Úspěchy našich žákyň v okresním kole soutěže Matematický klokan

V březnu řešili vybraní žáci 2. – 9. ročníku školní kolo soutěže Matematický klokan. Výsledky jednotlivých kategorií byly odeslány do okresního kola, kde dosáhly výborného umístění 2 žákyně naší školy : Marie Mokroszová ze III.A se v kategorii Cvrček umístila v rámci okresu na 7. – 9.místě a Ester Šlapotová z V.A obsadila v kategorii Klokánek krásné 10. – 15. místo.
Oběma děvčatům blahopřejeme a přejeme hodně dalších matematických úspěchů.

Mgr.Romana Klimszová, MO matematiky


Žáci přijatí k 1.9. 2018 do základní školy; rozdělení do školy na Ostravské ulici a na Slezské ul.

Přinášíme kódy dětí, které absolvovaly zápis do 1. ročníku povinné

školní docházky pro školní rok 2018/2019. Současně uvádíme jejich rozdělení do našich základních škol. K 1.9. bude otevřena 1 třída na Ostravské ul., 2 třídy budou zřízeny na Slezské ul.

Případné dotazy adresujte na sekretariát na Ostravské ul.

Rodičovská schůzka s rodiči budoucích prvnňáčků se uskuteční kolem 10. června. Termín bude ještě upřesněn.


Nejlepší angličtinářka v České republice je z Českého Těšína!

 Zuzana Krucinová je drobná a nenápadná dívka, žákyně 9. třídy ZŠ Hrabina, pracoviště Ostravská. Za skromným vystupováním a zevnějškem se ale skrývá skutečný talent. Zuzka se totiž odmalička naplno věnuje studiu anglického jazyka. Kromě povinné výuky AJ na škole docházela již od MŠ na jazykové kurzy, na hodiny konverzace s rodilým mluvčím, dívá se na filmy v původním anglickém znění, anglicky dokonce čte i knihy oblíbených autorů. V poslední době také čile konverzuje přes skype s přáteli z celého světa. Již několik let svou školu reprezentuje v různých jazykových soutěžích, ve kterých pravidelně dosahuje jen těch nejlepších výsledků.

Již vloni se jí kromě jiného podařilo v Olympiádě  anglického jazyka probojovat přes školní, okresní a krajské kolo až do ústředního kola v Praze. Letos si celý tento proces zopakovala a podařilo se jí zdolat i metu nejvyšší – zvítězit v celorepublikovém kole! To se konalo 3. května 2018 v Praze a Zuzka v konkurenci 14 nejlepších žáků ze všech krajů ČR dokázala, že je nejlepší. Například loni se zúčastnilo v celé České republice 35 000 žáků. Letos to bylo určitě více.
Jelikož nedávno úspěšně zvládla přijímací zkoušky a byla přijata na jazykové gymnázium v Ostravě, přejeme jí do dalšího studia i celého života hodně úspěchů, zdaru a ať ji i nadále studium tohoto krásného jazyka tak baví.

OK

Mgr. Ellen Polaino


Výstava obrazů v naší škole

 

Ve dnech 23. dubna - 27.dubna 2018 jsme uspořádali výstavu děl naší nadané žákyně IX. A Lucie Siudové doplněné obrazy  kolegyně Mgr. Dagmar Novákové, malující olejem, akrylem. Zaměřuje se hlavně na přírodu a zátiší, občas zabrousí do portrétu.

Lucie maluje různými technikami, hlavně tužkou, uhlem, pastelkami, či temperou. Její práce se vyznačují smyslem pro detail a preciznost. Pohrává si nádherně se světlem a stínem a překvapuje neotřelými nápady. Úžasná je například její bota (Růst ve stáří) nebo Rajský háj, či zátiší s plotem (Očividný vůz), kde  postřehnete vyobrazeny lidské oči. Každé vyjadřuje jiné emoce a ani jedno není stejné.
Lucii přejeme mnoho úspěchů do dalšího malování a rovněž držíme palce v oboru designér, který si pro svůj budoucí život zvolila.

Přinášíme vám  fotografie z této výstavy, kterou navštívily děti celé školy z pracoviště Ostravská a přišli se podívat také někteří žáci z pracoviště Slezská. Věříme, že se vám prezentace bude líbit tak jako nám.

Mgr. Potyszová Vlasta

Foto: Mgr.Potyszová Vlasta