Vzhůru za vyhlídkou! - výlet 6.B

Červen je nejen dobou psaní závěrečných písemek a uzavírání klasifikace, ale v myslích žáků je to hlavně období blížících se školních výletů a těšení se na prázdniny. Nejinak tomu bylo i u našich nejmladších žáků druhého stupně – šesťáků.
Rozhodli jsme se, že je blíže seznámíme s blízkými místy Českého Těšína a podrobíme zkoušce odvahy jejich srdce toužící po dobrodružství. Vydali jsme se zdolat Rytířskou stezku na Velké Čantoryji. Stezka začíná a končí v Nýdku, měří 10 km a seznámila naše žáky nejen se zdejší krásnou přírodou, ale vyzkoušela také jejich fyzickou zdatnost a chrabrost jejich srdcí. Výstup všichni zvládli a ti nejodvážnější nakonec zdolali i 29m vysokou rozhlednu, která jim nabídla netradiční pohled na území tří států – Česka, Polska i Slovenska. Na vrcholu někteří z našich rytířů vzdali holt probíhajícímu fotbalovému mistrovství světa a i přes únavu a teplé počasí mezi sebou svedli fantastický fotbalový zápas. Dokonce jsme mezi dívkami objevili skryté gymnastické talenty… 

Malé momenty ze společných chvil, zážitků, písniček a naší společné radosti můžete shlédnout ve videu .

Mgr. Zuzana Mangirasová, Mgr. Romana Klimszová (TU)


Klub zábavné logiky - ohlédnutí za uplynulým školním rokem

V poslední době se stále více hovoří o nových dovednostech pro 21. století, nutnosti rozvoje informatického myšlení a zařazení základů programování jako jedné ze základních součástí do výuky ICT. Proto jsem uvítala možnost využití financí MŠMT z projektu Šablony 1 pro zřízení klubu s touto náplní. Nápady a inspiraci do lekcí jsem získala jako ambasador EU projektu Scientix, při práci na několika evropských projektech, účastí na zahraničních seminářích a prostřednictvím dalšího vzdělávání.
Během konání klubu jsme se s žáky z V.B věnovali unplugged aktivitám /neboli programování bez počítače/ k rozvoji informatického myšlení, děti si vyzkoušely programování v blocích prostřednictvím programu Scratch, programování M botů , spolupracovali jsme na etwinning projektech Code your life a Children like coding se školami v Polsku, Španělsku, Itálii, Turecku a Albánii. https://twinspace.etwinning.net/46829/home. Náplň našich lekcí byla rozmanitá a doufám, že si děti z kroužku odnesly hlavně pozitivní zkušenost z učení se něčemu novému a dovednosti, které se jim budou v budoucím životě hodit. Protože materiály vzniklé v průběhu konání kroužku bylo třeba také zpracovat, podílely se děti i na úpravě webových stránek projektu - twinspace, vyplňovaly dokumenty, fotografovaly, natáčely, režírovaly, stříhaly a upravovaly videa - zkrátka vyzkoušely si mnoho činností týkajících se oblasti ICT. Roboty, které žáci programovali, si museli nejprve sami sestavit. Při četbě tutoriálů, projektové komunikaci a programování si také procvičili angličtinu.
Výsledky naší práce jsem ráda a s hrdostí prezentovala na workshopu pro učitele na krajské konferenci v Ostravě v červnu 2018 jako inspiraci pro podobně zaměřené výukové hodiny a zájmové útvary.
Doprovodné video k jednotlivým aktivitám klubu, jehož autory jsou členové klubu, můžete zhlédnout zde (pod textem)
Co si myslí děti:
Co ses v klubu naučil/a nového?
• jak programovat robota Mbot
• Programování ve Scratchi a programování robotů.
Která činnost Tě bavila nejvíce?
• programování robota
• programování Mbotů
• Programování ve Scratchi
Z jakého důvodu bys doporuči/a klub/kroužek novým dětem?
• hlavně kvůli Mbotům
• kvůli rozšíření svých vědomostí
• Z toho důvodu, že se tady člověk naučí mnoho nových a zajímavých věcí

Členům kroužku- dětem z V.B, kteří přecházejí na gymnázium, přeji hodně úspěchů a v příštím roce se těším na stávající členy i nové zájemce z 4., 5. a 6. tříd.

Mgr. Helena Lazarová

 


Zkrácení výuky v ZŠ Slezská

Vzhledem k očekávaným tropickým teplotám ve dnech 20. - 21. 6. 2018 a v souladu s opatřením ředitele školy pro případ vysokých venkovních teplot zkracuje zástupce ředitele pro ZŠ Slezská ve středu 20. 6. a ve čtvrtek 21. 6. 2018 vyučování takto:

žákům I. stupně ZŠ skončí vyučování v 11,30 hod.
žákům II. stupně ZŠ skončí vyučování ve 12,00 hod.

Provoz školní družiny je nezměněn a je zajištěn pitný režim.

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele


Soutěž o nejlepší žákovskou práci

 Předávání cen ve fotografii - 2.stupeň Slezská i Ostravská.


SOUTĚŽ O NEJLÉPE ČTOUCÍHO ŽÁKA

Ve středu 6. června 2018 se uskutečnila ve studovně ZŠ Ostravská již tradiční soutěž s názvem O nejlépe čtoucího žáka. Sešly se děti obou škol: Ostravské i Slezské, aby divákům dokázaly, že čtení je nejen povinnost, ale může to být i zábava. Krásné knihy, ceny pro vítěze, do soutěže věnovali členové SRPŠ Hrabina. Byly o to cennější, že den předem je na požádání rádi podepsali herci, které jsme pozvali s programem Listování. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií: V kategorii 1. tříd zvítězil Adam Vavříček, žák 1. B. Jako druhá se umístila Adéla Nováková ze třídy 1. C, na třetím místě jsme blahopřáli Elišce Žylkové z 1. C a Niccoló Metastasiovi z 1. B.

V kategorii 2. zvítězila: Marie Mokroszová ze III. A, na druhém místě jsou Kristýna Dudová ze III. A a Kateřina Křístková ze III. B. Jako třetí se umístili opět dva žáci: Kryštof Šildr z III. B a Anežka Szotkowská z III. A.

Kategorie 3. přinesla prvenství Zuzaně Slobodové ze třídy V. A; o druhé místo se podělili Matyáš Pastor V. A a Jan Sýkora z V. B. Na třetím místě jsou Matěj Šimik IV. B a Amy Salová IV. C.

V nejstarší – čtvrté kategorii vyhrála přesvědčivým přednesem Hedvika Jelínková VII. A, na druhém místě jsou Terezie Veverková VII. B a Ellen Prunnerová VI. A, třetí příčku obsadily Ema Šlehoferová VI. A a Michaela Dziadková VI. B.

Všem soutěžícím děkujeme za pěkně připravené ukázky ze zajímavé četby a blahopřejeme!

Za organizátory Mgr. Vlasta Potyszová


Okresní kolo Pythagoriády

29.5.2018 se konalo okresní kolo matematické Pythagoriády.
Naši školu reprezentovalo 11 úspěšných řešitelů školního kola.

Kategorii 5.ročníků řešilo 113 žáků, z nichž 34 bylo úspěšných. Mezi nimi také náš
žák V.B třídy Adam Fedor.
Adamovi blahopřejeme a přejeme hodně dalších matematických úspěchů !

Mgr. R.Klimszová, MO matematiky


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. oznamuje rodičům a zákonným zástupcům našich budoucích prvňáčků, že informační schůzka s vedením školy se uskuteční v úterý 12. června 2018 v 16.30 hod. v jídelně na Zelené ul. (u ZŠ na Ostravské ulici).

Kromě vedení školy budou k dispozici vedoucí školních družin, jídelen a další důležití pracovníci školy včetně třídních učitelek budoucích 1. tříd.

Vážení rodiče, vaši účast považujeme za velmi důležitou!


Konzultace k prospěchu a chování

Od úterý 12. června 2018 se budou konat v ZŠ na Ostravské ul. a na Slezské ul. konzultační schůzky učitelů s pozvanými rodiči (zákonnými zástupci).   Učitelé s rodiči (zákonnými zástupci) projednají prospěch či kázeňské problémy jejich dětí (nedostatečné, důtky, snížené známky z chování). Upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že v souladu se školským zákonem je účast pozvaných rodičů (zákonných zástupců) povinná!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Konzultace k prospěchu žáků

Informace o zrušení konzultací - viz přiložený obrázek

 


3rd Scientix konference, Brussels

Odkaz na konferenci:  http://www.scientix.eu/conference

Ve dnech 4.-6.5. 2018 jsem se zúčastnila jako vybraný ambasador Celoevropské konference Scientix v Bruselu. Scientix je mezinárodní projekt zaměřený na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na evropských školách.
Kromě pracovních povinností jsem měla také možnost navštívit zajímavé přednášky a workshopy. Prezentující zde nejenom hovořili o svých zkušenostech z realizace projektů pro zkvalitnění této oblasti výuky, ale také, což jsem přivítala ještě více, prakticky předváděli nové nápady, metody a konkrétní ICT nástroje využitelné ve vyučovacích hodinách.
Nejvíce mě zaujaly workshopy s tématikou mobilních aplikací pro výuku a o vyzkoušených tipech pro lekce programování na ZŠ, které nejen předám zúčastněným učitelům na svém workshopu během nadcházející červnové krajské konference , ale využiji při své práci v Klubu zábavné logiky- čili kroužku programování u nás na škole a v hodinách ICT v příštím školním roce.

Mgr. Helena Lazarová, pracoviště Slezská, Scientix ambasador pro ČR