Nejlepší žáci, učitelé a rodiče školního roku 2016/2017

Pochvala ředitele školy:

Sportovec školy – 1. až 5. roč., ZŠ Ostravská:  MIRGA Jiří, V.A

Sportovec školy - 1. až 5. roč., ZŠ Slezská: FELIX Jakub, V.B

Sportovkyně školy - 1.až 5. roč., ZŠ Ostravská: CIASNOCHOVÁ Nela, V.A

Sportovkyně školy - 1. až 5. roč., ZŠ Slezská: BITTOMSKÁ, Aneta, I.B

Sportovec školy – 6.až 9., roč., ZŠ Ostravská: BENEK Štěpán, VIII.A

Sportovec školy - 6. až 9. roč., ZŠ Slezská: ŘÍMANEK Ondřej, IX.B

Sportovkyně školy – 6 až 9. roč., ZŠ Ostravská: LOTEROVÁ Anna, VI.A

Sportovkyně školy - 6. až 9. roč., ZŠ Slezská: PĚGŘIMOVÁ Daniela, IX.B

Cena pro žáka, který se nejlépe umístil v soutěžích: ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou KRUCINOVÁ ZUZANA, VIII.A

Cena pro žáka, který se nejlépe umístil v soutěžích: ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou ŠIMIK Matěj, III.B

Cena pro nejlépe pracujícího žáka školního žákovského parlamentu: ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou  RUSZ Kryštof, VI.A, SZMEK Pavel, VI.B

Cena pro nejlépe pracujícího žáka školního žákovského parlamentu: ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou: STAWARCZYK Kamil, IX.B

Soutěž o nejlépe bodovanou třídu v ZŠ Ostravská: VII.A

Soutěž o nejlépe bodovanou třídu v ZŠ Slezská: IX.B

Nejlepší žák 1. stupně ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou BLAŽKOVÁ Joanna Miriam, V.A

Nejlepší žák 1. stupně ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou HAAS Jakub, V.B

Nejlepší žák 2. stupně ZŠ Ostravsjká, pochvala ŘŠ s knihou KRUCINOVÁ Zuzana, VIII.A

Nejlepší žák 2. stupně ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou ŘÍMANEK Ondřej, IX.B

Nejlepší žák 9. roč. za celou školní docházku v ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou FAJOVÁ Brigita, IX.A

Nejlepší žák 9. roč. za celou školní docházkuv ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou ŘÍMANEK Ondřej, IX.B

Nejlepší účastník školní družiny na Ostravské ul.: TYRLÍKOVÁ Ema, HECLOVÁ Laura

Nejlepší účastník školní družiny na Slezské ul.: GORECKÁ Ester

Pochvala ŘŠ s knihou: KADLČÍK René, VIII.B

Pochvala ŘŠ:  KOLONDROVÁ Jana, VI.A,  HUMPLÍKOVÁ, Karolína, VII.A,  BYSTROŇOVÁ, Klára, VIII.A,  KUČERA Vojtěch, VIII.A,  FAJOVÁ Brigita,  VIII.B ŽERDÍK Samuel, IX.B, SABELOVÁ Anna, VIII.B, BURKOT Maxmilián, VIII.B, ZERZOŇOVÁ Natálie, VIII.B

Ocenění školního žákovského parlamentu pro nejoblíbenějšího učitele ZŠ Ostravská:  Mgr. KANTOROVÁ Jolana

Ocenění školního žákovského parlamentu pro nejoblíbenějšího učitele ZŠ Slezská: Mgr. KLIMSZOVÁ Romana

Učitel roku, cena ředitele školy pro učitele ZŠ Ostravská: Mgr. POLAINO Ellen

Učitel roku, cena ředitele školy pro učitele ZŠ Slezská: Mgr. WOJNAROVÁ Jana
POLAINO Ellen

Ocenění Rodič roku 2016/2017: pan MORCINEK, paní WRONKOVÁ, paní KONVIČKOVÁ, paní ŠILDROVÁ


Výroční den 2017

Dne 29. června 2017 se v sálu KaSS Střelnice uskutečnil tradiční Výroční den Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. V úvodní části stručně zhodnotil ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler právě končící školní rok 2016/2017. Poté místostarostkyně Městského úřadu Český Těšín Mgr. Hřebačková pozdravila za představitele města především vycházející žáky devátých ročníků, ale také ostatní žáky, učitele školy, ale rovněž všechny provozní pracovníky. Za kulturní vystoupení patří ocenění dětem našich mateřských škol, letod dětem z MŠ Hrabinská a z MŠ Hornická. A pak už následovalo ocenění nejlepším žákům obou škol v podobě pochval ředitele školy, ocenění nejlepším učitelům, ale také také rodičům. Na závěr slavnostního dne se vedení škol a třídní učitelé rozloučili s odcházejícími žáky, kteří poděkovali všem učitelům, kteří je připravovali pro život.


Akademie programování

Závěrečný den Akademie programování 10.6. 2017

Stejně jako loni i letos jsme v poslední čtvrtině školního roku v hodinách IKT programovali v Kodu -nástroji umožňujícím vizuální programování se speciálním zaměřením na vývoj her. Vybraní žáci /Ondřej Sikora, Filip Šildr z VI.B , Arian Mustafa a Sebastián Miksch ze VII.B / se zúčastnili již tradičního slavnostního závěrečného dne Akademie programování v budově české pobočky Microsoftu v Praze. Kromě prohlídky zajímavého architektonického uspořádání interiéru budovy a vybavení je zde čekal nabitý program - rozdělení do družstev, želví grafika, programování offline a soutěžní kvízy, nechybělo bohaté občerstvení. Odpoledne jsme stihli i krátkou zastávku na Vyšehradě. Jednodenní výlet si žáci užili a určitě stál za to.

Hodnocení účastníků:

Bylo to super! Nejvíc mě bavilo, když jsme hráli hru na stanovišti. Na každém stanovišti byl jiný úkol. Například programování, kvízy nebo třeba Marshmallow challenge. Vyhrál ten, kdo měl nejvíc bodů. Já jsem to sice nebyl, ale jako cenu útěchy jsem dostal já i ostatní Minecraft pro Xbox One. Moc se mi tam líbilo.

Sebastián Miksch

V Praze se mi líbilo všechno, ale ze všeho nejvíc se mi líbily soutěže. Bavil mě kvíz, který procvičoval logiku a poznávání programů. Byli jsme rozdělení do týmů podle barev. Jsem rád, že jsem měl tuto příležitost. Hned bych jel znovu.

Ondřej Sikora

V Microsoftu se mi docela líbilo. Celý den jsme tam soutěžili o různé ceny. Baví mě programování a něco jsem se tam přiučil. Jel bych tam znovu.

Arian Mustafa

V Praze se mi moc líbilo. Sice cesta vlakem trvala 6 hodin, ale stálo to za to. Hned jak jsme přijeli, šli jsme do místnosti s velkým projekčním plátnem. Tam jsme dostali info, co budeme celý den dělat a v jakých týmech budeme. Potom přišly úkoly. Nejdříve jsem jim moc nerozuměl, ale po chvilce mi to začalo jít. Nevyhrál jsem, ale to nevadí. Aspoň jsem se o programování něco dozvěděl.

Filip Šildr

Chcete jet s námi příště? Zapojte se do Akademie programování!

http://www.akademieprogramovani.cz/zaverecny-den-akademie-programovani/

Helena Lazarová, ICT koordinátor


Nejlepší žáci školy přijati představiteli města

Jako každoročně byli i letos nejlepší žáci českotěšínských škol přijati nejvyššími představiteli města. Letos se té cti dostalo třem našim žákům, dvěma ze ZŠ Slezská a jedné dívce ze ZŠ Ostravská.

Seznamme se s nimi blížeji:

Ondřej Římanek
Do první třídy nastoupil v roce 2008 ve Stanislavicích. Žákem naší školy se stal v roce 2011 a ihned se zapsal jako výborný student. Po celou dobu školní docházky měl samé jedničky, jenom jednou mu to pokazila dvojka z angličtiny. Spolužáci si ho oblíbili, často jim pomáhal s porozuměním učiva a s domácími úkoly. Několikrát se stal předsedou třídy. Aktivně se zapojil i do sportovních soutěží. Ve svém volném čase dělá požární sport, v němž získal 3. místo v kraji v Novém Jičíně. Účastnil se většiny školních sportovních aktivit. Vynikal ale v atletice, kdy v městském kole získal 1. a 3. místo v běhu na 1000 m. Jeho silnou stránkou je i matematika, v 5. třídě se probojoval do okresního kola v matematické olympiádě, kde se umístil velmi vysoko. Jeho další silnou stránkou je informatika. V roce 2016 byl úspěšným řešitelem fitness testu - bobřík informatiky. Neváhal se přihlásit i do televizní soutěže Bludiště, jako kapitán družstva si vedl velmi dobře. V průběhu školní docházky získal 7 krát pochvalu ředitele školy za příkladné chování a výborné studijní výsledky. Jeho píle se vyplatila, příjímací zkoušky na střední školu napsal na výbornou. Vybral si Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Havířově. Přejeme mu další úspěchy.

Kamil Stawarczyk
Žák s velmi výraznou a všestrannou osobností. Na tuto školu nastoupil jako prvňáček v roce 2008. Už od začátku byl velmi zvídavý a aktivní. Během devíti let se účastnil různých školních i městských soutěží, kde byl velmi úspěšný. V recitační soutěži postoupil do městského kola, kde se umístil na krásném 3. místě. V soutěži o pohár starosty města se umístil na 1. místě v basketbalu. Jeho silnou stránkou jsou počítače, kdy jako vybraný žák naší školy se účastnil EU projektu ITEC, kde prezentoval žákovské práce na národní konferenci Scientix dne 13.-14.6. 2014 v Praze. Taky se aktivně zapojil do projektu Erasmus Be yourself Proof yourself, kdy vycestoval do Turecka reprezentovat naší školu. Účastnil se projektu Scientix na Veletrhu vědy (veletrh se zaměřením na vědu, výzkum a vzdělávání v Praze 20.5. 2016). I jeho sportovní úspěchy jsou nadprůměrné. Od první třídy hraje hokej. V hokejovém turnaji v Rožnově získal zlato, později taky v Bohumíně. V celorepublikovém turnaji ve Výškově získal čestné 17. místo. Účastnil se různých školních sportovních soutěží, vždycky s výborným umístěním. Od šesté třídy se zapojil do žákovské samosprávy, stal se i členem mládežnické rady města Český Těšín. V průběhu školní docházky získal 5 krát pochvalu ředitele školy za příkladné chování, výborné studijní výsledky a reprezentaci školy Jeho píle se vyplatila, příjímací zkoušky na střední školu napsal na výbornou. Vybral si Obchodní akademii v Českém Těšíně. Přejeme mu další úspěchy.

Zuzana Krucinová, žákyně VIII. A
Zuzčiným koníčkem se stal anglický jazyk. Do té míry, že se jí v letošním školním roce dařilo vyhrávat jazykové soutěže na vysoké úrovni.
Olympiáda v AJ - v celostátním kole se umístila jako čtvrtá po třech deváťácích. Toto umístění ji však neodradilo ani nezklamalo, a proto můžeme doufat, že se v příštím roce olympiády s největší pravděpodobností opět zúčastní.
Zvítězila rovněž v soutěži Enjoy your English, v další soutěži Jazyky hrou se spolužačkou obsadila druhou příčku také v jazyce anglickém.
Pracovala ve školním žákovském parlamentu.
Ve volném čase Zuzana poslouchá oblíbenou hudbu - jak jinak - s anglickými texty.
Ráda čte, píše básničky a povídky, kreslí. Zajímá se o vesmír.
 


Poslední exkurze deváťáků

V Hrabyni a v Darkovičkách

Dne 6.6. jsme jeli na exkurzi do Hrabyně a Darkoviček. Bylo to velmi poučné a zajímavé, dozvěděli jsme se hodně o 2. sv. válce. Například jak se lidem v té době žilo, jaký byl jejich každodenní režim, ale taky jsme si mohli prohlédnout uniformy, zbraně, tanky, různé předměty z té doby a repliky domů zničených válkou. Poté jsme jeli do Darkoviček, kde na nás čekal průvodce a provedl nás celým bunkrem. Šli jsme i do podzemí, bylo tam spoustu zbraní a nábojů, ale taky mini pokojíčky na spaní. Dozvěděli jsme se, jak vojáci dlouhé měsíce přežívali v bunkrech. Nám se exkurze moc líbila a naučili jsme se spoustu nových věcí.

Sikorová,Pončová, IX.B

Výlet se nám líbil, zejména vystavené tanky a vojenská technika. I když je fakt, že by se mohli o vystavené cennosti více starat a nenechávat je rezivět. Zajímavé byly také bojové scény a uniformy vojáků. Nesmíme zapomenout na skvělé zpracování schodů a lidí z koncentračního tábora spolu s výbornými příběhy vojáků z války.

Pasz, Rechtorík, IX.B


Rozloučení třídy III.C

Na bowlingu

Na čtvrteční odpoledne, 22. 6., se hodně z nás už celý týden těšilo. Měli jsme pozvané rodiče, sourozence i kamarády na turnaj v bowlingu. Sešlo se nás opravdu hodně. A tak jsme obsadili všechny 4 dráhy a zasoutěžili si ve dvojici s rodičem či sourozencem. Výherce čekal hezký plyšáček, Fidorková medaile a ostatní soutěžící se také rozdělili o sladké medaile. Odpoledne jsme si pěkně užili a podle fotografií můžete vidět, jak jsme se snažili!

Tř. učitelka H. Warcopová, žáci i rodiče III.C


Poslední letošní návštěva v knihovně

Poslední návštěva v knihovně v tomto školním roce

Ve středu 21. 6. se naše třída přišla rozloučit s paní knihovnicí. Po odevzdání půjčených knížek nás však čekala ještě jedna soutěž. Z přečtených pověstí pro nás paní knihovnice připravila spoustu otázek, osmisměrku a spojovačku. Nakonec jsme se pokusili společně nakreslit, jak si představujeme kněžnu Libuši. Popřáli jsme si hezké prázdniny a domluvili jsme se, že i o prázdninách budeme číst a zajdeme si také do knihovny.

Žáci III. C


III.C na exkurzi

Exkurze na radnici

V rámci třídního projektu Naše město jsme ve středu 21. 6. měli domluvenou exkurzi na naši radnici. Zajímavostí bylo pro nás také to, že nás provázela sama paní místostarostka, a ta se nám snažila vysvětlit práci zastupitelů a také nás zavést na neobvyklá místa. Vyšli jsme tedy až do zasedací místnosti s výhledem na náměstí, do obřadní síně, navštívili jsme pana starostu a nakonec ještě dostali dárečky s obrázky našeho města. Paní místostarostka nám popřála všem hezké prázdniny a my jsme poděkovali za pěknou akci.

Žáci III. C


Na farmě u zvířátek

Dopoledne na farmě

Dne 16. 6. jsme navštívili Farmářské slavnosti v Koňakově. Pro děti tu byla připravena spousta zajímavostí. Prohlédli jsme si výstavu drobného zvířectva, prošli stáje i ohrady s dobytkem, prohlédli si zajímavé hospodářské stroje, mohli jsme se svézt na koníkovi, vystřelit z praku nebo si vyzkoušet rodeo. Počasí nám ještě dopoledne přálo, a tak jsme si kromě darované sazeničky salátu či kedlubnu, odnesli také informace zvířátkách a hezké prožitky. Tato akce byla pro děti velmi zdařilá.


Poděkování Mgr. Ševečkové

Vážený pane řediteli,

děkujeme touto cestou za to, že obě naše děti měly štěstí, že jejich první učitelkou byla paní Mgr. Věra Ševečková. Její práce si velmi vážíme a věříme, že naše děti výborně připravila do dalších školních let, které mají před sebou. Děkujeme za to, že je laskavým, ale důsledným pedagogem, k nám rodičům vždy velmi vstřícná a ochotná řešit i nelehké problémy.

Přejeme všem pedagogům pohodové prázdniny a na shledanou v novém školním roce.

Za dceru Janu a syna Marka děkují Pastrňákovi


Poděkování za radovánky

Dne 26. června 2017 jsem mailem obdržel toto poděkování, které potěší. Autorka se sice svým podpisem ukryla do anonymity, což samozřejmě respektuji, i když z mailu její jméno znám. A poněvadž jsem v závěru vyzýván, abych poděkoval všem, kteří se na akci podíleli, z tohoto místa tak činím.
Děkuji.
Rudolf Fiedler

Dobrý den, pane řediteli,

jako rodič se na vás obracím s obrovskými díky, že se letos poprvé podařilo zorganizovat radovánky, které mají ostatní školy jako běžnou součást konce školního roku. Jsem moc ráda, že i naše škola se tímto může nyní pyšnit. Chci poděkovat celému týmu lidí, kteří pro naše děti celou akci zorganizovali, za vše, co pro děti bylo připraveno. Děti si to i přes poměrně hodně teplé počasí opravdu moc užily a i my jako rodiče jsme prožili krásné odpoledne. Je škoda, že paní učitelky nepřipravily s dětmi nějaké vystoupení a že se vlastně nikdo z učitelů této akce nezúčastnil, ale věřím, že příští rok už to bude lepší. Děkujeme za program, který i přes to všechno organizátoři dokázali zařídit, opravdu jsme si to všichni moc užili. Největší úspěch měl u našich dětí samozřejmě kouzelník.

Prosím vyřiďte naše díky všem, kteří pomáhali.

Děkuji.

Maminka z II.A


Datová schránka

Sdělujeme, že adresa datové schránky Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace zní

ac6hiu


Úřední hodiny kanceláře ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. v červenci a v srpnu

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že úředním dnem pro návštěvy je o prázdninách (červenec a srpen) 

STŘEDA od 9.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.30 hod. do 15.00 hod.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Uzavření klasifikace a termín pedagogické rady

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce našich žáků v ZŠ na Ostravské ul. a na Slezské ul., že klasifikacežáků se uzavírá 23. června 2017.

Pedagogická rada pak proběhne na obou školách 26. června 2017.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel