Konto žáka - bezhotovostní platby

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA – KONTO ŽÁKA

Od 1. dubna 2017 se hradí náklady na školní akce, školní výlety, exkurze, pracovní sešity, pomůcky atd. bezhotovostní platbou z konta žáka. Hlavní výhodou tohoto postupu je to, že zákonným zástupcům, žákům i učitelům zcela odpadne manipulace s obnosy v hotovosti. Zabrání se tak rovněž například možnosti ztráty peněz žáky, opomenutím rodičů poslat obnos třídnímu učiteli a podobně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Výše zálohy si určí každý třídní učitel zvlášť pro svou třídu a projedná ji se zákonným zástupcem žáka (žákyně).

2. Zákonný zástupce vyplní návratku, kterou pošle zpět třídnímu učiteli.

3. Zákonný zástupce obdrží tzv. předpis BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA – KONTO ŽÁKA, kde jsou uvedeny iniciály žáka (žákyně), zákonného zástupce, údaje pro úhradu platby (částka, bankovní účet školy, variabilní symbol) a termín, do kdy se má částka na konto žáka zaplatit, úřední hodiny pokladny, systém přiřazení Kč, povinnost informace zákonného zástupce o změně uvedených údajů žáka (žákyně) nebo zákonného zástupce.

4. Zákonný zástupce provede v určeném termínu platbu zálohy na dané období ve výši, kterou určí podle plánovaných akcí a nákupů v tomto období třídní učitel.

5. Platba zálohy může být provedena z běžného účtu zákonného zástupce, složenkou nebo hotově u hlavní provozní v pokladně školy v úředních hodinách pokladny školy.

6. Platba bude přicházet na zálohový účet školy – 30031-1725708369/0800.

7. Každému žáku – zákonnému zástupci bude přidělen variabilní symbol, ze kterého bude možné provádět platby po celou dobu školní docházky. K vynulování dojde po ukončení docházky.

8. Ze zálohy budou prováděny veškeré platby třídním učitelem, tj. zejména platby za vstupné na mimoškolní akce, nákupy pomůcek např. pro PČ, VV, platby za pracovní sešity.

9. Pokud nebude mít žák (žákyně) Kč na svém kontu, nemůže se zúčastňovat akcí apod.

10. Na tento účet se budou provádět rovněž mimořádné platby k určitému datu, tj. například platby na lyžařský výcvikový kurz, školu v přírodě a školní výlety.

11. Evidence provedených záloh i průběžné čerpání částek se povede v software VIS (dosud evidence např. školného, stravného). Na základě žádosti může být zákonný zástupce elektronicky seznámen s historií plateb i stávajícím zůstatkem na účtu KONTO ŽÁKA

12. Zákonný zástupce je povinen informovat o všech změnách hlavní provozní e-mailem: bieleszova@zsostravska.cz Marie Bieleszová, hlavní provozní


Dárek ke Dni dětí

V planetáriu

Na oslavě letošního dětského svátku se tradičně podílela školní žákovská samospráva. Pro žáky naší školy zástupci tříd spolu s p. učitelkou Jalowiczorzovou naplánovali a zorganizovali akci, která měla být dárkem pro všechny žáky II. stupně. Na financování zájezdu se také velkou měrou podílelo Sdružení rodičů, přátel a dětí školy Hrabina, kterým tímto děkujeme. A kam jsme vlastně vyrazili?

„Už od začátku jsem moc nevěděl, co mám od akce s názvem Návštěva planetária čekat. Téma vesmíru a kosmonautiky mě hodně baví, ale už toho hodně vím, takže jsem si myslel, že to pro mě nebudou žádné novinky, spíš takové „opakování“. Nakonec jsem zjistil, že jsem se hodně nového dověděl a zároveň jsem se pobavil. Snad málokoho promítaný film o pobytu v kosmu na vesmírné stanici zaujal tak, jako mě. Pobývat v kosmu by mě taky bavilo, viděl bych naši namodralou planetu a další zvláštnosti. I když bych se některých věcí možná trochu bál. Také film promítaný v kopuli planetária mě nadchl. Přehlídka hvězd a souhvězdí…

Zájezd s exkurzí byl fajn. Původně jsem se rozhodoval, zda vůbec pojedu, ale teď vím, že příště se jistě znovu přihlásím.“

Tomáš Raszka, VI.C


Setkání se spisovatelkou

Setkání se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou.

V pondělí 5. 6. jsme my, děti z klubíčka čtenářů měli krásné setkání se spisovatelkou paní Lenkou Rožnovskou. Byly pro nás nachystány její knihy a dověděli jsme se, že jich napsala už 40. Prozradila nám, že chtěla psát knihy již jako malé děvčátko a psala tzv. „ do šuplíku“. Také nám četla ze své knihy „Školačka Kristýnka“. Na závěr jsme obdrželi vysvědčení za zvládnuté úkoly, které nám paní spisovatelka dávala. A co víc, na vysvědčení byl její podpis. To nám udělalo velkou radost. Myslíme, že to bylo moc hezké zakončení klubíčka v tomto šk. roce.

Paní učitelka a děti z klubíčka čtenářů…


Napsali o nás

Těšínské listy, ročník XI, číslo 3, 1. června 2017


Naši žáci v okresním kole Pythagoriády

Úspěchy našich žáků v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda 2016/2017
 

17. května 2017 se konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2016/2017. Účastnili se ho úspěšní řešitelé školního kola soutěže, Kilián Benroth a Jakub Haas z V.B (Slezská), Nela Juráková, Richard Bernatík a Tomáš Novák ze 6.ročníku (Ostravská). Oba žáci ze Slezské se stali úspěšnými řešiteli okresního kola soutěže . Kilián Benroth získal 12 bodů z 15 a obsadil 7.- 15.místo , Jakub Haas získal 11 bodů z 15 a obsadil 16. – 22.místo . Oběma žákům blahopřejeme!

Mgr.Romana Klimszová, MO matematiky


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul., sděluje rodičům a zákonným zástupcům dětí, které 1. září 2017 nastoupí do našich základních škol, že schůzka vedení s rodiči a zákonnými zástupci se uskuteční 13. června 2017 v 16.30 hod. v jídelně na Zelené ulici (jídelna základní školy Ostravská). Vzhledem k důležitosti předkládaných informací je účast rodičů a zákonných zástupců nutná.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Zveme na Radovánky

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně Vás zveme na

1. DĚTSKÉ RADOVÁNKY.

Přijďte si všichni společně užít fajn sobotní odpoledne dne 24. 6. 2017 od 14:00 do 19:00 v kulturním středisku v Chotěbuzi.

Těšíme se na Vás.

Za výbor SRPŠ Hrabina  předsedkyně Ciompová


Informace ze školy v přírodě za 3. a 4. den

3. a 4. den

Indiánský příběh pokračuje… Počasí nám stále přeje a sluníčko nás hřeje. Pouze ve středu nám zapršelo, ale i tak jsme stihli dopoledne orientaci podle buzoly v lese, vyrábění amuletů a lesní stavby. Odpoledne pak výrobu čelenek, malování triček a závod s indiánskými úkoly po kmenech. Opékání párků jsme zatím odložili, ale těšíme se na ně zítra. Čeká nás ještě horolezecká stěna a hledání pokladu a pak už jen na shledanou doma.


Informace ze školy v přírodě za 1. a 2. den

Indiáni v přírodě

1. a 2. den

V neděli se z Českého Těšína vypravily dva dostavníky plné malých indiánů. Po ubytování jsme šli mapovat terén. Objevili jsme hezkou přírodu, máme svá indiánská jména a hodně se věnujeme hrám. Zkrátka jsme celý den venku. Dnes dopoledne jsme obrovskými dalekohledy pozorovali Slunce a oblohu. Večer nás za odměnu čekala mňamka – kynuté knedlíky - a po večerní sprše snad krásné indiánské sny.


Fotografie ze školy v přírodě

Vážení rodiče,

paní vychovatelce Svobodové se podařilo umístit na internet fotografie ze školy v přírodě. Naleznete je na níže uvedené adrese:

Odkaz: http://zshrabina.rajce.idnes.cz/

 


Výsledky soutěže O nejlépe čtoucího žáka

Soutěž "O nejlépe čtoucího žáka"
 

Ve čtvrtek 18. května 2017 jsme se setkali soutěžící i vyučující ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská již na 9. ročníku této soutěže. Jako tradičně byli rozděleni žáci do čtyř kategorií podle věku. Byla tam však tentokrát patrná jedna malá změna. Děti prvních tříd nesoutěžily s druháky, ale jen mezi sebou, také osmáci se již soutěže nezúčastnili. Všichni předvedli vynikající výkony, kterými dokázali nám i divákům, že čtení je prostě skvělá zábava. Diváci vždy potleskem hodnotili všechny soutěžící. Vítěz v každé kategorii byl odměněn nejen diplomem, ale i knihou, kterou věnoval náš Spolek rodičů a přátel školy.

V příloze se můžete seznámit s výsledky letošní soutěže O nejlépe čtoucího žáka.


Hasičské cvičení

Hasičské cvičení

V pondělí 15. 5. 2017 proběhlo v ZŠ Slezská hasičské cvičení. Hasiči přijeli ke škole po nahlášení požáru do 10 min. Po řízené evakuaci žáků provedli odvětrání 2. patra a vyvedli ze školy také žáky třídy VII. B a VI. C. Po ukončení zásahu měly děti možnost si prohlédnout hasičskou techniku a pohovořit se samotnými hasiči. Podle velitele zásahu proběhlo vše v pořádku a budeme věřit, že se opravdovému zásahu vyhneme.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele pro ZŠ Slezská