Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Sdělujeme, ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. Mgr. Rudolf Fiedler po prodělané nemoci bude od 31.5. 2017 již přítomen na pracovišti.


Týden předčítání

Jak probíhal týden předčítání ve III. B a III. C…

V úterý 27. 4. nám předčítala paní učitelka Ševečková, a to v našem nářečí tzv. „po našymu“. Bylo trochu legrační slyšet ji číst v tomto nářečí. Ale protože jsme si většinu slovíček předem vysvětlili, rozuměli jsme skoro všemu tak, jako by to bylo česky. Ve středu za námi přišla maminka Matyho a ta nám četla ze své oblíbené dětské knihy z Malého Bobše. Za své čtení sklidila obrovský potlesk. Po předčítání jsme ve dvojicích předvídali nejrůznější věci, např. jestli p. Šimiková chodí do knihovny nebo jestli má raději verše nebo pohádky. Naše odpovědi jsme pak porovnávali s jejími správnými. A v pátek za námi přišel skutečný autor knih, pan Ján Bazger, a také nám ve slovenštině četl ze své knihy „Rozprávky našej bábky“ . Vyprávěl nám, kdy začal psát a vydávat své knihy a ukázal nám své další knihy veršů. Dokonce jsme dostali všichni pohlednici s jeho autogramem. Pan Bazger nám věnoval do tříd výtisk své knihy, a tak si v ní ve volných chvílích můžeme číst. Moc mu děkujeme. Moc děkujeme všem, že si na nás udělali čas a přišli s námi číst.
Žáci III.B a III.C


Vzdělávání: Vikingové

Vzdělávací program „Vikingové“

Zajímavou hodinu dějepisu zažili žáci druhého stupně naší školy. Z lavic a tříd se přesunuli do tělocvičny, kde je čekala dvojice herců z agentury Pernštejni. Nabídli nám program na téma „Vikingové“. Proto „připluli“ vikingskou lodí, oblékli se do replik dobových šatů a předvedli modely různých zbraní. Vyprávění o životě Vikingů prokládali praktickými ukázkami, ty vyvrcholily věrohodně vypadajícím bojem muže proti muži. Každá vikingská bojová jednotka vždy potřebovala dostatek členů – ty si herci vybrali z řad šesťáků a sedmáků. Během krátké chvilky byli vybaveni přilbami a zbraněmi a společně předvedli plavbu lodí, různé bojové formace nebo zastrašování nepřítele. Téměř hodinový program žáky zaujal. A jak akci komentovali žáci VI.C?

„Překvapilo mě, jak spolu oba muži bojovali. Byli tak secvičení, že jeden druhého nezranil. Také se mi líbilo jejich oblečení.“
M. Ryboňová

„Herci, kteří k nám přijeli, nám zahráli, jak žili Vikingové. Zajímavé bylo, jak třeba určovali světové strany.“
M. Křístková

„Hodně jsem se na tuhle akci těšil a mé očekávání se potvrdilo. Nejenže jsem se hodně dozvěděl, také jsem se pobavil. Zjistil jsem, že filmy někdy lžou. Nejvíce se líbil boj obou mužů.“
T. Raszka

„Nejvíce se mi líbilo, jak si herci mezi námi vybrali 10 dětí. Zkoušeli jsme obranu, museli jsme nastoupit do lodi… Hodně jsem se nasmála, když jsme si museli nasadit helmy. Měli jsme i meče a štíty.“
K. Konopková

„Líbilo se mi, že z vyprávěných příběhů šlo poznat hodně zajímavého. Taky bylo dobré, že se mohli do děje zapojit žáci. I když mě historie moc nezajímá, tohle mě bavilo.“
O. Sikora

„Zajímavé bylo, jak nám vysvětlili, že Vikingové nebyli nečistotní a že se pravidelně myli, česali a měnili si oblečení.“
K. Kostková


Městská dopravní soutěž

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěži mladých cyklistů fandilo i letošní proměnlivé počasí.  Ve středu 3. května 2017 opět dokázali noví vítězové DSMC, že si svůj titul plně zaslouží. Tradičně se soutěže účastní čtyřčlenná družstva mladších a starších žáků základních škol města. Ta prošla všemi čtyřmi disciplínami: jízdou zručnosti, znalostmi pravidel silničního provozu (formou testů), jízdou podle těchto pravidel a zdravovědou. Ve všech disciplínách uměly děti jako pokaždé prokázat dobré znalosti a nejlepší družstva postupují do okresního kola soutěže, na něž pak navazují krajské a celostátní kolo. Pořadatelem soutěže je tradičně město Český Těšín, Koordinační pracoviště BESIP pro Moravskoslezský kraj, Městská policie Český Těšín, Český červený kříž Karviná a ZŠ Hrabina, pracoviště Ostravská. Za mladší žáky postupují děti Masarykovy ZŠ, za starší pak žáci PZŠ Havlíčkovy. Druhou příčku obsadili soutěžící ZŠ Hrabina a ZŠ Masarykova, pomyslný bronz získali žáci ZŠ Kontešinec a ZŠ Hrabina. V závěru proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších soutěžících, kteří získali nejméně trestných bodů. Ze ZŠ Masarykovy vyhrála Laura E. Bešenei, z PZŠ Havlíčkovy se o výhru podělili Aneta Bonczek a Karel Brudný. Naši školu reprezentovali: za mladší žáky Marie Burkotová, Apolonia Miervová, Tomáš Novák, Kryštof Rusz; za starší žáky Tereza Loterová, Ivana Lacková, Kristián Šrubař a Tomáš Swaczyna.
Blahopřejeme k pěkným výsledkům.
Organizačně se o soutěž staraly paní učitelky: Lenka Činčalová, Ester Haroková, Iveta Klimšová a Kateřina Sekulová.
Patří jim poděkování za přípravu a bezchybný průběh soutěže.
Mgr. Vlasta Potyszová


Děti hrají golf

Beskydský golfový klub ve spolupráci s Českou golfovou federací a Moravskoslezským krajem přináší golf do Třineckých a Těšínských škol. V rámci hodin tělesné výchovy mohou děti poznat sport, který uchvátil stovky milionů lidí po celém světě. Do tohoto projektu se zapojila i naše škola a ve čtvrtek 4. 5. 2017 se konalo v tělocvičně ZŠ Slezská školní kolo, kterého se účastnili žáci 5 družstev I. stupně ZŠ Slezská a ZŠ Ostravská. Do městského kola nakonec postupují dvě družstva, jedno z dětí IV. B a jedno družstvo z dětí II.A a III.A. Vítězové školního kola rovněž obdrží krásná trička. Postupujícím přejeme úspěšné sportovní klání v městském kole. Mgr. Jiří Raszyk, ZŘŠ pro ZŠ Slezská

Zemřel Mgr. Zdeněk Červenka

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p. o. se smutkem oznamuje, že tragicky zemřel ve věku 76 let
bývalý ředitel ZŠ Slezská pan Mgr. Zdeněk Červenka.

Pan Červenka se narodil v Uherském Brodě a po ukončení studií nastoupil do ZDŠ v Luhačovicích. Učitelskému povolání se ale nevěnoval celý život. Pro politicky odlišné názory mu bylo v roce 1970 ukončeno členství v KSČ a od roku 1979 pracoval 11 let u ČSAD v Ostravě. K učitelskému povolání se mohl vrátit zpět v roce 1990, kdy nastoupil do ZŠ Slezská nejdříve jako zástupce ředitele školy a od srpna 1991 do července 2000 pak působil ve funkci ředitele školy.

Zavzpomínejte, kdo jste pana Zdeňka Červenku znali.

Za vedení školy Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele pro ZŠ Slezská


Poslední zpráva o Anglii

Ještě pár slov závěrem k zájezdu do Anglie Zájezd se opravdu vydařil, počasí nám až neuvěřitelně přálo (což je v Anglii téměř zázrak), děti jsou plné zážitků a my, učitelky, jsme rády, že jsme všichni bezpečně dorazili domů. Chtěly bychom touto cestou poděkovat CK Kristof za profesionální a vstřícný přístup a bezvadnou organizaci. Průvodkyni Kláře děkujeme za mnohé zajímavé informace, přátelské jednání a zkušeným řidičům za bezpečnou a zodpovědnou jízdu. Jsme rády, že děti i my jsme mohly poznat nové kamarády a kolegyně z Velkého Oseku. Ne vždy se na zajezdě podaří vytvořit takovou příjemnou a pozitivní atmosféru. Škole děkujeme za to, že nám vytvořila podmínky pro zorganizování celého zájezdu a rodičům za to, že svým dětem umožnili se ho zúčastnit. Těší nás, že můžeme také pochválit naše žáky za dochvilnost, poslušnost a dobrou náladu. Ellen Polaino, Ingrid Waclawková


Poslední den v Anglii

Poslední den v Anglii - Londýn Dnes jsme museli vstávat o hodinu dřív, než jsme doposud byli zvyklí, což byl docela oříšek. V autobuse si někteří zdevastovaní brzkým vstáváním zchrupli na sedadlech. V Londýně byli ospalci vzbuzeni a společně jsme se od O2 arény vypravili na vyhlídkovou plavbu lodí po řece Temži. Samozřejmě až potom, co nás pan řidič vlídně obdaroval čajem či vodou. Z lodi jsme viděli spoustu památek, které bychom za jeden den nestihli obejít - Tower Bridge, Tower, katedrálu sv. Pavla, divadlo Globe (kde působil W. Shakespeare), křižník Belfast, muzea a moderní budovy v Docklands. Vystoupili jsme pod London Eye, kam jsme původně měli jít, ale z časových důvodů byla vyhlídka z programu vypuštěna. Šli jsme kolem legendárního Big Benu a budov parlamentu. Následovalo Westminsterské opatství, Trafalgarské náměstí a park sv. Jamese, kde jsme se najedli a šikovné holky z Velkého Oseku předvedly své gymnastické kousky na trávě. Přes Piccadilly jsme došli na Leicesterské náměstí, kde byl poslední krátký rozchod. Na ulici tam tančili a zpívali pouliční umělci, kolem kterých se utvořila velká skupinka turistů. Prošli jsme čínskou čtvrtí, jež oplývala červenými lampiony. Celou prohlídku města jsme zakončili na Covent Garden, kde začínali mnozí známí umělci. Zrovna tam vystupoval komik podobný Charlie Chaplinovi. Nakonec nás čekala největší zkouška ohněm - metro. Nervy našich učitelek byly napnuté, co kdyby se někdo ztratil? Naštěstí jsme dojeli víc než dobře. Vysloužili jsme si procházku O2 arénou a hodní páni řidiči nám uvařili dobré párky a nabídli anglický chleba. Nyní plujeme trajektem směr Francie a ... domov. Lucie Siudová, Zuzana Krucinová


Třetí zpráva o cestě žáků do Anglie

3. den zájezdu

Třetí den jsme navštívili město Hastings. Nejdříve jsme se procházeli úzkými uličkami, kde jsme viděli malé zahrádky plné kytek a trpaslíků. Po procházce jsme si dali asi na hodinu rozchod v ulici, kde byly různé obchody se suvenýry, takže jsme si mohli něco malého nakoupit.

Poté nás čekala prohlídka pašeráckych jeskyní. Vstup do nich byl na kopci a my jsme museli vyšlapat hodně schodů. V jeskyni na nás čekal duch starého Hairy Jacka, který nás provázel a vypravoval, jak na pobřeží Anglie v 18. století vypadalo pašování zboží. Moc se nám to líbilo, hlavně kvůli tomu, že jsme potkávali figuríny, třeba i oběšence, které vypadaly jako živé. U východu z jeskyně jsme měli krásný výhled na moře i celé město.

Dnešní program jsme zakončili ve "městě důchodců" Eastbourne. Moc se nám tam líbilo, protože tam byla spousta obchodů, hlavně Primark a Poundland. Po nákupech jsme jeli opět k rodinám.

Eliška Hartlová, Veronika Petrášová, Lucie Stabrawová, Michaela Křístková, Marika Kuricová


Přijetí dětí k plnění povinné školní docházky od 1.9. 2017, rozdělení dětí do pracovišť na Ostravské a Slezské ul.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace sděluje, že žáci přijatí k plnění povinné školní docházky byli na základě předem stanovených kritérií zařazeni do pracovišť na Ostravské ul., nebo na Slezské ulici takto: Seznamy jsou uvedeny v příloze.


Z Anglie zpráva č. 2

Den druhý - Jižní Anglie

Dneska jsme měli velmi náročný den. Ráno nás hostitelské rodiny svezly k autobusu. Ze všeho nejdříve jsme si sdělili naše pocity a dojmy z rodin. Nebyly žádné stížnosti, tak jsme mohli okamžitě vyrazit na výlet. Jako první byly na seznamu křídové útesy, kde byla sice zima a větrno, ale až neuvěřitelně slunečno. Všichni byli rádi za teplé oblečení, teda kromě Míši, která si vzala jen lehkou bundu, dá-li se to tak nazvat. Pohotové paní učitelky jí půjčily nějaké své oblečení. Útesy byly krásné, až na těch 5 km chůze. Museli jsme se držet dál od kraje, aby se nám náhodou něco nestalo. A Němci jak blázni se ještě nakláněli dolů.

Na konci procházky jsme poobědvali na pláži a poté vyrazili do Brightonu, kde jsme nejdříve navštívili Sea Life Centre. Viděli jsme různé ryby a jiné mořské živočichy, super bylo, že jsme si mohli sáhnout na mořskou hvězdu a projít skleněným tunelem se žraloky. Prošli jsme se podél pláže, uličkami města a poté konečně došla řada na dlouho očekávaný shopping v Primarku. Mnozí z nás nakoupili věci pro sebe i svou rodinu. Hned vedle byl obchod s věcmi za jednu libru, a to vám říkám, tam fakt chcete zajít. Ještě před odjezdem "domů" jsme se prošli po mole Brighton Pier.

Dnešek byl velmi zajímavý, počasí nám vyšlo skvěle, a tak jsem zvědavá na další dny.

Tereza Morcinková, IX.A


První zpráva z výjezdu do Anglie

V neděli 23. 4. 2017 se v 8.00 vydala naše skupinka nadšených 17 žáků a 2 učitelek na dlouhou cestu autobusem. Cíl - Velká Británie. Ještě v ČR se k nám připojila škola z Velkého Oseku, která doplnila autobus. V brzkých ranních hodinách jsme na trajektu přepluli kanál La Manche a pokračovali v cestě k přístavnímu městu Portsmouth. Pondělí bylo ve znamení lodí a houpání, což některým slabším jedincům nedělalo zrovna dobře. V Portsmouth jsme totiž kromě návštěvy komplexu muzeí (o admirálu Nelsonovi, o britském námořnictvu a o lodích) a prohlídky lodě Victory, na které zemřel H. Nelson, také absolvovali hodinovou projížďku lodí. Během ní nám ukázali nejnovější typy lodí (i vojenských).

Krásný výhled na celý přístav i na blízký ostrov Isle of Wight se nám naskytl ze Spinnaker Tower. Tam jsme se mohli projít po skleněné podlaze ve výšce 100 m. Celá věž měří 170 m, je ve tvaru plachetnice a byla otevřena v roce 2005. V podvečerních hodinách jsme se přesunuli do malého přímořského městečka Bognor, kde už na nás čekaly hostitelské rodiny. Po počátečním ostychu jsme zvládli večerní konverzaci se sympatickými Brity u večeře a díky velké únavě po cestě jsme padli únavou do postele.

Posilnění vydatnou snídaní dnes vyrážíme za dalším dobrodružstvím.


Tandemová výuka

Tandemová výuka žáků III. B a III. C

V pátek 7. 4. jsme se již po několikáté sešli ke společné výuce třeťáků. V minulých hodinách jsme často pracovali ve skupinách, ale dnes jsme se rozlosovali do dvojic. Tématem dnešní hodiny dramatické výchovy bylo přátelství, pomoc a spolupráce. A tak se podívejte s námi, jak jsme je vyjádřili:

foto Mgr. H. Warcopová, Mgr. V. Ševečková