warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Přijetí nejlepších žáků ZŠ Hrabina - pracoviště Slezská ředitelem školy

Dne 17. května 2012 přijal ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler nejlepší žáky ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská za 3. čtvrtletí tohoto školního roku:

Zde je jejich seznam:

I. Oblast - reprezentace školy v soutěžích

Tobiáš Burkot, II.A, za postup do městského kola recitační soutěže
Lucie Zwyrtková, II.B, za postup do městského kola recitační soutěže a svědomité plnění úkolů
Vendula Sojková, II.B, za postup do městského kola pěvecké soutěže a za aktivitu v hodinách
Max Burkot, III.B, za 1. místo v matematické soutěži Klokan
David Zwyrtek, III.B, za reprezentaci školy v pěvecké soutěži Zpěváček
Kamil Stawarczyk, IV.A, za účast v městském kole recitační soutěže
David Fedor, V.B, za vynikající výsledky v matematických soutěžích
Ondřej Sabela, VI.B, za výsledky v matematických soutěžích, za výborný prospěch
Matěj Štorek, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Filip Sikora, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Jakub Stryja, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Lucie Folwarczná, IX.B, za reprezentaci školy v soutěži Mladý zdravotník a aktivity v rámci projektu Comenius
Ondřej Motyka, IX.B, za reprezentaci školy
Martin Gaier, IX.B, za 9. místo v okr. kole Fyzikální olympiády a za úspěšnou účast v krajsém kole
 

II. Oblast - reprezentace školy ve sportovních soutěžích

Daniel Chowaniec, V.B, za reprezentaci ve sportovních soutěžích
Adam Kelner, V.B, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
 

III. Oblast propagace školy

Adam Bidrman, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Nikola Foltýnová, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Roman Fukala, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Krystýna Heinzová, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Kristián Jelenovič, III.B ,za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Markéta Jeřábková, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
 

IV. Oblast - příkladný přístup k učení a za vzorné chování ve škole

Vojtěch Svoboda, I.C, za aktivitu ve vyučování a svědomitost při plnění úkolů
Eliška Motyková, VI.B, za svědomité plnění školních úkolů a vzorné chování
 

 


Zemřel Mgr. Wladyslaw Byrtus

S lítostí oznamujeme, že dne 11. 5. 2012 zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 71 let pan Mgr. Wladyslaw Byrtus. Pohřeb s bývalým dlouholetým učitelem naší školy se koná v pátek 18. 5. 2012 ve 14.30 hod. v evangelickém kostele Na Nivách v Českém Těšíně.
          Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele
 


Projektový den na pracovišti ZŠ Slezská 18.5. 2012

V pátek 18. 5. 2012 organizuje ZŠ Slezská projektový den napříč školou. Využijeme zrekonstruované školní hřiště a od 8.00 hod. na něm budou žáci ve smíšených skupinách plnit zajímavé úkoly týkající se České republiky a jejích významných míst. Koordinátorem projektu je p. uč. Marta Jalowiczorzová. V případě nepříznivého počasí se přesune projektový den na nejbližší možný termín, který bude včas oznámen. Vyučování v tento den končí pro žáky 1. stupně v 11.30 hod. a pro žáky 2. stupně ve 12.00 hod.

Provoz školní družiny je beze změn.


Městské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů na Ostravské ul.

Městské kolo opět pořádala naše škola ZŠ Hrabina - Ostravská dne 4. 5. 2012 tentokrát pod vedením paní učitelky Harokové. Tak jako každoročně se letos této soutěže zúčastnili také zástupci obou našich škol a obou družstev naší školy ze ZŠ Ostravské. Samotná soutěž se skládala ze čtyř částí: 1/ jízda zručnosti (přes různé překážky); 2/ testy – znalost pravidel silničního provozu; 3/ jízda po dopravním hřišti (podle předpisů silničního provozu); 4/ zdravověda, zásady poskytování první pomoci – praktické provedení. Účast škol byla opravdu velká, do soutěže se přihlásilo 7 škol, soutěžilo tedy 14 družstev. Všem se nám soutěž líbila, počasí nám po dobu zápolení vydrželo, ceny byly pěkné, občerstvení pro účastníky bylo dobře zajištěno.
Matouš Sloboda, VIII. A

Výsledky soutěže:
I. kategorie:
1. místo – ZŠ Hrabina - Slezská,  2. místo – ZŠ Masarykova, 3. místo – ZŠ Hrabina - Ostravská

II. kategorie:
1. místo – ZŠ Hrabina - Ostravská,  2. místo – ZŠ Masarykova,  3. místo – ZŠ Kontešinec

Nejúspěšnější žák za I. kategorii: Pavel Stenchlý – ZŠ Masarykova
Nejúspěšnější žák za II. kategorii: Nikola Swaczynová – ZŠ Hrabina - Ostravská

Soutěžící ZŠ Hrabina - Slezská a ZŠ Hrabina - Ostravská postupují do okresního kola. Blahopřejeme a do dalšího soutěžení přejeme hodně štěstí.
Mgr. Vlasta Potyszová

Poděkování ředitele školy
Ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler děkuje organizátorům soutěž z naší ZŠ Hrabina, především pak Mgr. Ester Harokové, hlavní organizátorce soutěže. Současně přeje oběma našim družstvům - jak ze ZŠ Ostravské, tak i ze ZŠ Slezské hodně úspěchů v okresním kole.
 

                          

Popisky k fotkám:
1/ u testů žáci ZŠ Masarykova; 2/ Ondřej Palík; 3/ Filip Loter; 4/ úvodní slovo ředitele ZŠ Hrabina Rudolfa Fiedlera; 5/ 3. místo I. kategorie - ZŠ Hrabina - Ostravská; 6/ 2. místo I. kategorie - ZŠ Masarykova; 7/ 1. místo I. kategorie - ZŠ Hrabina - Slezská; 8/ vítězové - žáci ZŠ Hrabina - Slezská; 9/ 3. místo II. kategorie - ZŠ Kontešinec; 10/ 2. místo II. kategorie - ZŠ Masarykova; 11/ 1. místo II. kategorie - ZŠ Hrabina - Ostravská; 12/ vítězové - ZŠ Hrabina - Ostravská; 13/ vítěz jednotlivci I. kat. - Pavel Stenchlý ZŠ Masarykova; 14/ vítězka jednotlivci II. kat. Nikola Swaczynová ZŠ Hrabina - Ostravská.Pochvaly udělené u příležitosti třetího čtvrtletí školního roku

U příležitosti hodnocení třetího čtvrtletí školního roku udělili třídní učitelé po projednání v pedagogické radě dne 17.4. 2012 tyto pochvaly:

Třídní učitelka IV.B třídy Mgr. Hana Pospíšilová:
Ondřeji Gajdovi,
Patriku Ryboňovi,
Natálii Sikorové,
Danielu Paszovi,
Ondřeji Římánkoví
,   všem za příkladné plnění školních povinností.

Třídní učitelka V.B třídy Mgr. Jana Wojnarová:
Petru Puzoňovi,  za plnění úkolů třídní služby,
Davidu Fedorovi, za reprezentaci školy.

Vedení školy blahopřeje!


Poděkování za školu v přírodě

Dobrý den, pane řediteli,

dne 16.4. 2012 odjela naše dcera už druhým rokem do školy v přírodě. Chtěla bych touto cestou moc, moc poděkovat lidem, kteří se podíleli na tomto nápadu, myslím, že za tím je určitě p. vychovatelka Labašová a ostatní vychovatelky, za úžásnou informovanost o škole v přírodě, jak se tam děti mají. Nejen fotkami a popisem na škole, ale i na webových stránkách školy. Je to prostě něco úžasného vědět, že se mají dobře a vše je v pořádku. Jenom přece jsou to naše děti a myslím, že se nenajde rodič, který by si každý den nevzpomenul, jak se jeho dítko má, a o to je klidnější, když ví, že dobře. Jsou pod dohledem bezva učitelek s velkou trpělivostí, které se starají o bohatý program a jsou neustále ve střehu, aby se nic nestalo, za co je moc obdivuji, je to pro ně určitě 12 zodpovědných a náročných dnů.

Přeji krásný den. S pozdravem

                          Jeřábková Marta


Žáci ZŠ na Slezské ul. byli ve škole v přírodě

Žáci naší školy z pracoviště na Slezské ul. se vrátili ze školy v přírodě. Ze svého pobytu posílali pravidlené zprávy. Můžete se s nimi seznámit, kliknete-li na příslušný den!

Autorkami reportáží jsou Mgr. Petra Husková a Mgr. Helena Lazarová.

První den.

Druhý den.

Třetí den.

Čtvrtý den.

Pátý den.

Šestý den.

Sedmý den.

Osmý den.

Devátý den.

Desátý den.

Jedenáctý a dvanáctý den.


Schůzka výboru SRPDŠ ZŠ Slezská dne 17.4. 2012

Předsedkyně výboru SRPDŠ sděluje, že dne 17.4. 2012 se v 17.15 hod. v kanceláři zástupce ředitele na Slezské ul. uskuteční schůzka výboru.


Žáci ZŠ Slezská jedou 16. až 27.4. do školy v přírodě

Informace o škole v přírodě:

Datum:  16. - 27.4. 2012
Místo pobytu (adresa):  Horský hotel Čarták, Solanec pod Soláněm 186, 756 62 Hutisko - Solanec
Vyjíždějící třídy:  II.A (16 dětí), II.B (9), III.B (19), IV.A (2), IV. B (3)

Datum a místo odjezdu:   pondělí 16.4. v 9.00 hod. od budovy ZŠ Slezská
Příjezd:  v pátek 27.4. kolem 11.00 hod. k budově ZŠ Slezská

vedoucí:   Mgr. Alena Jaworská
další pedagog: Mgr. Petra Husková
vychovatelky:  Veronika Svobodová, Romana Postuwková
noční dozor:  Marcela Husková
zdravotník: Ing. Miluše Skokanová

Upozornění: Škola neručí za mobilní telefony, fotoaparáty, MP3 přehrávače, peníze (kapesné) a jiné cennosti. Vše na vlastní zodpovědnost.

Odevzdat u autobusu :
Potvrzení o bezinfekčnosti – s datem odjezdu

Co musí mít žák s sebou: průkaz zdravotního pojištění, očkovací průkaz, osobní léky.

Vážení rodiče! Šaty, obuv, případně další osobní věci svých dětí podepište!


Mgr. Ševečková a Mgr. Walková oceněny u příležitosti Dne učitelů!

Dne 30. března 2012 se uskutečnily městské oslavy Dne učitelů. Představitelé města v čele se starostou p. Slováčkem a místostarostou p. Folwarczným předali ocenění 15 navrženým pedagogům. Z našich škol letos ocenění převzaly p. Mgr. Ševečková a Mgr. Naděžda Walková za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost.

Mgr. Věra Ševečková (učitelka ZŠ Slezská) pracuje ve školství 29 let. Nastoupila do ZŠ Český Těšín Slezská 1740 1.9. 1983 jako vychovatelka školní družiny a později jako jako učitelka a zůstala této škole věrná doposud. Nyní učí v 1. třídě. Je oblíbená, přátelská, k dětem velmi citlivá.
Paní Mgr. Věra Ševečková se věnuje dětem nad rámec svých povinností, organizuje každým rokem pro děti např. Noc ve škole, pravidelně připravuje společné dílny pro rodiče a děti, besídky např. ke Dni matek, k Vánocům apod. Hodnocení prospěchu a chovaní za dané období p. učitelka organizuje formou společných setkání s rodiči a dětmi, které jsou vždy přínosem pro rodiče, p. učitelku i děti samotné. P. učitelka zařazuje do výuky moderní prvky učení, dlouhodobě pracuje se žáky v oblasti čtenářské gramotnosti.

Mgr. Naděžda Walková (učitelka ZŠ Ostravská, výchovná poradkyně) vstoupila do školství v r. 1990. V rámci programu celoživotního vzdělávání ukončila v roce 2003 dvousemestrální studium výchovného poradenství. A právě výchovnému poradenství se v Základní škole Ostravská věnuje především. V této oblasti dosahuje v práci s žáky, jejich rodiči i s kolegy pedagogy velmi dobrých výsledků. V mnohém je její zásluhou, že žáci školy jsou s úspěchem umísťováni na střední školy. Velmi dobře spolupracuje s metodikem prevence v oblasti předcházení rizikovým jevům. Příkladná je její koordinační činnost s mimoškolními institucemi a organizacemi, např. s AVE, PPP apod. Vedle své činnosti ve škole, pro žáky s vadami či poruchami zpracovává individuální vzdělávací plány, pravidelně organizuje besedy, připravuje pro žáky soutěže, pořádá exkurze, pomáhá metodicky i učitelkám mateřských škol. Spolupodílela se na tvorbě školního vzdělávacího programu (předměty společenskovědní a předměty pracovní výchovy).

Oběma oceněným učitelkám blahopřejeme!

 


Soutěžili jsme v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce má na naší škole dlouholetou tradici.
Letos jsme pořádali školní kolo v lednu, neboť už 24. února se konalo okresní kolo na ZŠ 1.máje v Havířově. Za pracoviště ZŠ Ostravská se školního kola soutěže zúčastnilo 8 žáků. Všichni soutěžící byli velmi dobře připraveni na témata, která jim byla zadána k domácí přípravě.
Vítězem v I. kategorii se stal Tomáš Ptoszek,  žák VI.A . Ve II. kategorii byl nejlepší Lukáš Sladký ze třídy IX.A. V okresním kole čekaly na žáky dva obtížné úkoly : poslech s porozuměním a konverzace se členy poroty na vylosované téma. Nároky byly nemalé a konkurence velmi silná. Přesto Tomáš a Lukáš se umístili v první desítce na krásném 8. místě. Za pracoviště ZŠ Slezská se okresního kola také zúčastnil Daniel Kaczmarczyk, který dokonce vybojoval 7. příčku! 

Všechny tři soutěžící bychom chtěli pochválit za vzornou přípravu a reprezentaci školy a popřát jim mnoho sil, píle a chuti do dalšího studia angličtiny.    
                                   Mgr. Alena Souralová
 

Jazyková soutěž „Enjoy your English"

Druhá soutěž, které jsme se zúčastnili, se konala 1.března 2012 na ZŠ Havlíčkova v Českém Těšíně. Byl to 2. ročník jazykové soutěže „Enjoy your English“ pro žáky 8. a 9. ročníků. Celá akce byla velmi dobře organizačně připravena. Soutěžící dostali 2 úkoly: gramatický test, který byl obsahově i časově náročný, a poslech s porozuměním. Texty četl rodilý mluvčí.
Naši školu reprezentovali dva žáci ze třídy IX.A  Lukáš Sladký a Štěpán Gryc. Ve velmi silné konkurenci především žáků základních škol s polským vyučovacím jazykem, kteří dlouhodobě vykazují vynikající výsledky, Lukáš a Štěpán obstáli velmi dobře. Lukáš se umístil na 5. místě a obdržel tak věcnou cenu. Štěpán skončil na 22. místě.

Pro oba žáky jistě nebylo cílem zvítězit, ale zúčastnit se soutěže, ve které si mohou nejen otestovat vlastní znalosti a schopnosti, ale také je porovnat s těmi nejlepšími žáky z ostatních škol  v okolí.
Oběma chlapcům gratulujeme a přejeme úspěchy v dalším studiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                    Mgr. Ellen Polaino

 


Velikonoční jarmark v ZŠ Slezská

Vedení školy zve rodiče, žáky a veřejnost k tradičnímu prodejnímu velikonočnímu jarmarku, který se uskuteční ve dnech 28. 3. - 4 .4. 2012 v přízemí budovy školy na Slezské ul. Oficiální zahájení jarmarku je plánováno na středu 28. 3. 2012 ve 14.00 hod. V dalších dnech pak bude  zpřístupněn vždy od 8.00 hod. do 16.00 hod. Přijďte si navodit příjemnou sváteční atmosféru a udělejte radost sobě a svým blízkým.

Mgr. Jiří Raszyk - zástupce ředitele


Soutěž "Zpěváček 2012"

Ve dnech 20. až 21.2. 2012 se v Čítárně a literární kavárně Noiva v Českém Těšíně uskutečnila městská přehlídka v lidovém zpěvu "Zpěváček" 2012. Děti základních škol soutěžily v sólovém zpěvu, ale i v kategoriích dua, tria. Celkově se zúčastnilo 33 sólistů a 7 dvojic. Porota při výběru těch nejlepších soutěžících přihlížela zejména k výběru písní vzhledem k věku interpreta, jeho hlasovým a intonačním schopnostem, zvládnutí a dodržení dialektu, schopnosti spolupráce s doprovodnou hudbou, přirozenému projevu a výrazu, radosti ze zpěvu a k užití lidového kroje.

Z našich žáků se v II. kategorii zúčastnil David ZWYRTEK, IV.A, který získal čestné uznání.


Změny v pedagogickém sboru

K 27. únoru a k 5. březnu 2012 došlo v pedagogickém sboru našich základních škol ke změnám, které uvádíme níže:

Na pracovišti ZŠ Slezská odešla na nemocenskou a následně na mateřskou dovolenou Mgr. Kateřina Dávidová. Naopak z mateřské dovolené se vrátila Mgr. Kateřina Sekulová. Z tohoto důvodu došlo k několika úpravám v přidělení předmětů. To se dotklo i Mgr. Marty Jalowiczorzové.

Ke změně došlo i na pracovišti ZŠ Ostravská. Místo onemocnělé Mgr. Vlasty Potyszové převzala její třídu jako třídní učitelka Mgr. Lenka Hasníková, která v této třídě bude vyučovat i český jazyk. Mgr. Hasníková dále převezmě JČ i v 6.A třídě místo ředitele Mgr. Rudolfa Fiedlera, který bude po dobu nemoci p. Potyszové vyučovat jazyk český v IX.A.


Diskotéka pro žáky 2. stupně ZŠ Slezská

Výbor SRPDŠ ve spolupráci s vedením školy připravil pro žáky 2. stupně diskotéku, která se uskuteční v pátek 2. 3. 2012 v Jazz klubu na Střelnici v době od 15.30 hod. do 18.30 hod. Podmínkou vstupu je písemný souhlas s účastí dítěte na této akci podepsaný zákonným zástupcem. Tiskopis souhlasu s účastí obdrží žáci od svých třídních učitelů nebo od výchovné poradkyně Mgr. Olgy Poskerové.