Lyžák - zpráva č. 2

Lyžák-úterý 27.1.2015
Když jsme dneska vstali, tak jsme se dozvěděli, že ti, kteří jsou moc unavení, nemusí na svah. Na svah teda šli jen lyžaři fanatici. My jsme měli chvíli volno a potom jsme šli dělat těsto na cookies. Každý dostal svůj úkol, co měl dělat, a když jsme udělali těsto, byl čas se obléct. Šli jsme totiž ven stavět původně sněhuláka. Potom z toho vyšla želva a ryba. Když jsme dostavěli, přišli jsme na pokoje a měli jsme čas odpočívat, pak přišla děcka ze svahu a šli jsme na oběd. Teď už jen čekáme, až se cookies dopeče a my ho budeme moci sníst.
Arlinda Mjekiqi


Dneska ráno jsme měli na výběr, jestli chceme, nebo nechceme na svah. Nakonec šlo lyžovat jen 11 lyžařů. Když jsme došli na svah, obuli jsme si přeskáče a rozdělili se do skupin. Zhruba půl hodiny jsme jezdili na malé pomě. Potom jsme po zbytek dne jezdili na velké pomě. Lyžaři, co na lyžáku lyžovali po prvé, udělali ohromný pokrok. Sjížděli jsme černé sjezdovky, což všechny bavilo. Večer všechny bolely nohy, ale den jsme si náramně užili.
Petr Vitoul
 


Aktuální zprávy z lyžáku 2015

Předevčírem 24. 1. 2015 jsme přijeli my a 7.B na lyžák. Ubytovali jsme se na chatě Studeničné a rozdělili se na pokoje. Potom jsme šli na oběd a projít se na svah, abychom viděli jak to tam vypadá. Viděli jsme jen vrch svahu a kousek vleku. Po příchodu jsme si dali večeři a Snowboardisté měli připravený program. Hráli jsme aktivity v týmech. Bylo to super. Pak byla večeře. Druhý den jsme měli jít poprvé lyžovat na svah. Po snídani jsme dostali svačinu a vydali se v družstvech na svah. My nelyžaři a snowboardisté jsme si pomalu něco začali zkoušet. Paní učitelka Mannheimová nám obstarala permanentky a my už začali zkoušet vleky. Bylo to super, ale velký vlek nelyžaři a snowboardisté prostě nezvládli. Šlapali jsme pěšky nahoru celý svah a pak na chatu. Kolem 16:00 jsme dostali oběd, který byl hodně dobrý, měli jsme polévku a řízek s bramborovou kaší. Pak bylo volno na to, abychom se osprchovali. V 19:00 jsme dostali večeři, která byla taky moc dobrá - rizoto. Po večeři jsme měli s jedním pánem z horské služby přednášku. Měl tady i lavinového pejska, který nám venku předvedl na jedné slečně, jak jí umí ve tmě najít. Potom jsme měli vevnitř tu přednášku. Povídal nám, co dělá takový pejsek a co dělá horská služba, jaké mají pomůcky nebo třeba jak zachraňují lidi z pod lavin. Další večerní program měli nelyžaři. Připravili jsme si 3 disciplíny, které se plnily v týmech. Bylo to super. Všichni jsme šli potom unavení spát. Další den se odehrálo skoro to samé, ale já a Míša Remetová jsme se začaly už opravdu snažit a docela nám to šlo. Snowbordisté, ti byli fakt super. Po svačině jsme ještě chvíli byli na svahu, ale protože paní učitelka věděla, že velký vlek Míša nevyjede a šlapat celý svah už znova nemůže poslala pro ní skútr. Míša nechtěla jet sama a jediný, kdo vlek taky vyjet neumí, jsem byla já. Tak jsme spolu a s jedním členem horské služby jeli nahoru. Ostatní ještě byli na svahu a my už šly na chatu. Na chatě, když všichni přišli, byl oběd a potom volno. Za chvíli máme večeři a už se těším na program začátečníků. Posíláme všem pěkné pozdravy z Beskyd - rodičům, učitelům, spolužákům. Lyže jsou super!!!!
Arlinda Mjekiqi
 


Soutěž v "první pomoci"

Dne 21. 1. 2015 jsme se zúčastnili soutěže První pomoc, která se konala na SZŠ v Karviné.
Soutěž začala v 9 hodin. Procházeli jsme postupně 10 stanovišť a plnili zadané úkoly.
Ošetřovali jsme jednotlivá zranění, např. popáleninu, tepenné krvácení, stav bezvědomí, řeznou ránu, otevřenou zlomeninu…
Na posledním stanovišti nás čekala hra „Riskuj“. Museli jsme odpovídat na otázky, které se týkaly 1. pomoci.
Konkurence byla veliká, ale my jsme se snažili. Nakonec jsme vyhráli 3. místo. Vedoucí naší skupiny, Filip Pěgřím z IX..B, byl na nás velmi pyšný.

žáci VI.B - René Kadlčík, Daniela Pěgřímová, Natálie Zerzońová

Soutěže se zúčastnili také další žáci našeho kroužku, a to Klára Dziadková, Tereza Farníková, Vojtěch Podgorski, Kristián Jelenovič, Vojtěch Kotas, Klára Wlochová, Dan Palowski a Tereza Unucková.
 


Soutěž "ZŠaMŠ Hrabina se stravuje zdravě"

Krátce po Novém roce došlo k vyhodnocení soutěže "ZŠaMŠ Hrabina se stravuje zdravě". Soutěžilo se ve třech kategoriích. A zde jsou výsledky. Ceny budou předány na slavnostním vyhlášení, jehož datum ještě ohlásíme.

Literární tvorba:

1.Joanna Miriam Blažková, III. A
2. Alexandra Polášková IV. A

výtvarná tvorba:

Valentýna Michalcová a Blanka Czyloková V.B (společně)

mediální tvorba:

Valentýna Michalcová
Blanka Czyloková
Vendula Sojková
Zwyrtková Lucie, V.B
(společně)

Eva Vicianová, koordinátorka projektu "ZŠaMŠ Hrabina se stravuje zdravě"
 


Změny v pedagogickém sboru ZŠ Hrabina (ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská)

Vážení rodiče, přátelé!

K 1. únoru 2015 dochází v pedagogickém sboru ZŠ Hrabina (pracoviště Ostravská a pracoviště Slezská) k několika důležitým změnám. Tou nejzásadnější je odchod pana Bohumila Sonnevenda. K 1. lednu 2015 totiž pod číslem 197/2014 Sb.nabyla účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela upravuje předpoklad odborné kvalifikace a upravuje možnost dalšího výkonu pedagogické činnosti některým osobám, které odbornou kvalifikaci nezískaly. Tato novela již nedovoluje ve školách působit osobám, které k 1.1. 2015 tuto odbornost nezískaly. To je i případ pana Bohumila Sonnevenda. A poněvadž na pana Sonnevenda se nevztahuje ani žádná z výjimek uvedených v novele, muselo vedení školy, v souladu s uvedenou novelou, s panem Sonnevendem pracovnípoměr ukončit.

Vedení školy si je vědomo, že tato změna přichází v nevhodnou dobu, v půlce školního roku, zákon však ovlivnit nemůže.

Pan Sonnevend patřil k učitelům školy řadu let a vedení školy k jeho práci nemělo zásadní výhrady. Pan Bohumil Sonnevend vykonal pro školu i pro žáky kus dobré práce a vedení školy mu za ni chce velmi poděkovat!

Za pana Sonnevenda bude od 1. února ve školách působit paní Mgr. Alena Krištofíková, která má odborné zaměření na tělesnou výchovu a na umělecko-výchovné a výchovné předměty. Paní učitelce přejeme hodně úspěchů v její práci v našich školách!

Ze stejného důvodu již nemohou v základní škole jako učitelky působit vychovatelky školní družiny. Proto jejich úvazek převezme v rozsahu 7 hodin v ZŠ Slezská a v rozsahu 3 hodin v ZŠ Ostravská Mgr. Lenka Hasníková.

K poslední změně dochází ve výuce evangelického náboženství. O ukončení pracovního poměru požádala k 1.2. 2015 p. Zuzana Kaczmarczyková. Její místo zaujme pan Mgr. Mojmír Blažek.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce

Školní kolo olympiády se konalo v lednu v učebně na ulici Slezská. Zúčastnili se jej za dohledu paní učitelky Kateřiny Sekulové čtyři žáci. Jejich úkolem bylo nejdříve přijít na kloub neobvyklým jazykovým úlohám a poté vypracovat na zadané téma slohovou práci. Snažení soutěžících bylo bodováno. Nejtěsněji se rýsoval souboj bodů mezi Ondřejem Sabelou a Annou Murycovou. Ta se umístila jako třetí. Vzhledem k tomu, že je žákyní osmé třídy, může svou bystrost a své znalosti projevit ve stejné soutěži opět v příštím roce. Účastníkům, z nichž první dva postupují do okresního kola, blahopřejeme.

1. místo Jakub Daniel Kaczmarczyk 26 bodů

2. místo Ondřej Sabela 23 bodů

3. místo Anna Murycová 21 bod

4. místo Terezie Hrachovcová 18 bodů

Mgr. V. Potyszová


Vyhlášena smogová situace

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se se při překročení informativní prahové hodnoty - 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 - doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Jarcovják

Ředitel školy upozorňuje všechny pedagogy a zaměstnance školy, že po dobu vyhlášení smogové situace platí pro všechna pracoviště Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. vnitřní směrnice č. 4/2013, která je v příloze tohoto sdělení.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Výsledky olympiády v anglickém jazyku

Dne 13.1. 2015 se žáci druhého stupně ZŠ Hrabina zúčastnili školního kola olympiády z anglického jazyka. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. Mladší kategorii zastupovali žáci 6. a 7. ročníku a starší kategorii žáci 8. a 9. ročníku.

Olympiáda byla rozdělena do dvou částí, a to na gramatický test a konverzaci.
Vítězové jednotlivých kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole konverzační soutěže v Havířově, ve vědomostní soutěži Enjoy your English v Českém Těšíně, popř. v dalších soutěžích.
Děkujeme všem žákům za účast a těšíme se na shledanou i během následujících let.
Za učitelky anglického jazyka Mgr. Lenka Slováková

Umístění mladších žáků v olympiádě z AJ

1. Zuzana Krucinová VI.A
2. René Kadlčík VI.B
3.Tereza Morcinková VII.A
4.-7. Petr Rudcki VI.A
4.-7. Lucie Siudová VI.A
4.-7. Adam Bidrman VI.B
4.-7. Arlinda Mjekiqi VII.A

Umístění starších žáků v olympiádě z AJ

1. Tomáš Ptoszek IX.A
2. Jakub Daniel Kaczmarczyk IX.B
3. Barbora Koutná VIII.B
4. Julie Byrtusová IX.A