warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Pro rodiče budoucích prvňáčků našich škol na Ostravské a na Slezské ul. přinášíme první informace. V příloze naleznete seznam věcí, které budoucí žák k výuce skutečně potřebuje. Nic dalšího nemusíte nakupovat.

V nejbližší době přineseme rozdělení dětí do tříd ve škole na Slezské ulici. Budou zde otevřeny 2 třídy. Třídními učitelkami budou v I.B  Mgr. Wojnarová, v I.C Mgr. Pospíšilová.
Ve škole na Ostravské bude 1 třída, třídní učitelkou I.A  bude Mgr. Raszyková.


Výuka na pracovišti Slezská v týdnu 25. až 29. června

Upozorňujeme rodiče žáků, že v posledním týdnu školního roku bude výuka na pracovišti ZŠ na Slezské ul. probíhat takto:

Pondělí 25. 6. 2012:                  1. stupeň:      7.50 až 11.30 hod.
                                               2. stupeň:      7.50 až 12.00 hod.

Úterý 26. až čtvrtek 28.6. 2012:  1. stupeň:      7.50 až 11.30 hod.
                                               2. stupeň:      7.50 až 12.30 hod.

Pátek 29.6. 2012:                     1. až 9. roč.:   7.50 až 9.00 hod. rozdání vysvědčení


Úspěch Jakuba Kaczmarczyka v soutěži Malovaná písnička

Velmi pěkného úspěchu dosáhl žák naší školy z pracoviště na Slezské ul. Jakub Kaczmarczyk. V 9. roč. krajské výtvarné soutěž Malovaná písnička, pořádané Domem dětí a mládeže Ostrava - Poruba, se mezi žáky 74 škol a školských zařízení umístil ve své kategorii (11 až 12 let) za svou práci Holubí dům na krásném 3. místě.


Nejlepší žáci naší školy oceněni nejvyššími představiteli města

Dne 18. června 2012 přijali nejvyšší představitelé našeho města nejlepší žáky základních škol z Českého Těšína. Ocenění z rukou starosty Ing. Víta Slováčka a místostarostů Mgr. Stanislava Folwarczného a Petra Procházky převzalo i osm našich žáků. (Vlastně sedm, protože Johana Klapsiová byla toho dne mimo Český Těšín, a tak si nemohla cenu osobně převzít.)

A  za co ve stručnosti byli naši žáci oceněni?

Ondřej BUBA, VIII.A, žák z pracoviště na Ostravské ul., byl oceněn za příkladný přístup k učení, za výbornou reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích. Skončil 2. v okresním kole a 11. v krajském kole zeměpisné olympiády, společně s kolegy se umístil na 6. místě krajské soutěže Eurorebus.

Marek JELÍNEK, VIII.A, žák z pracoviště na Ostravské ul., byl rovněž oceněn za velmi kvalitní prospěch. I on byl členem úspěšného týmu, který školu reprezentoval v krajském kole Eurorebusu (6. místo). Školu dlouhodobě reprezentuje v matematických soutěžích, letos se mezi českotěšínskými soutěžícími Gymnasionu umístil na 4. místě.

Jakub Daniel KACZMARCZYK, VI.B, žák z pracoviště na Slezské ul., i on patří prospěchově k výborným žákům, reprezentuje školu ve sportovních soutěžích, má vlohy pro hudby, školu dobře reprezentoval při výjezdech v rámci projektu Comenius do Polska a Německa. V krajské výtvarné soutěži Malovaná písnička obsadil 3. místo.

Johana KLAPSIOVÁ, V.A, žákyně z pracoviště na Ostravské ul., nejmladší z našich oceněných žáků, děvče s všestranným talentem.

Natálie MICHALCOVÁ, VIII.B, žákyně z pracoviště na Slezské ul. , druhá z našich oceněných dívek se rovněž aktivně podílela na projektu Comenius. Často pomáhá při různých školních akcích, letos např. při nově organizovaných zápisech do 1. ročníku. Dobře pracuje ve třídní žákovské samosprávě, i ona má nadprůměrný prospěch.

Ondřej MOTYKA, IX.B, žák z pracoviště na Slezské ul., je letos mezi oceněnými jediným deváťákem. Pochvalu si zasloužil především za velmi dobrou práci ve školní žákovské samosprávě, za vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a i on patří k nejlépe se připravujícícím žákům na vyučování.

Matouš SLOBODA, VIII.A, žák z pracoviště na Ostravské ul., vyniká dobrým prospěchem, pečlivostí, typická je pro něho všestrannost, reprezentuje školu v řadě soutěží. K jeho největším úspěchům letos patří 6. místo v matematické soutěži Gymnasion a především 5. místo v týmové krajské dopravní soutěži poté, kdy okresní kolo jeho družstvo vyhrálo.

Jakub STRYJA, VII.B, žák z pracoviště na Slezské ul., si plní vzorně školní povinnosti, dobře se učí, dlouhodobě dosahuje výborných výsledků. Školu úspěšně reprezentuje v matematických soutěžích.


Prezentace k projektu Integrace na druhou

 Přinášíme slíbený materiál.


Projekt Integrace na druhou, k vystoupení pedagogů ze Slezské ul. na konferenci v Ostravě

Závěrečná konference projektu Integrace na druhou se konala 6.6.2012 v Ostravě. Zástupci všech 20 škol, které se projektu zúčastnily, připravili prezentaci toho, jak na jejich škole projekt probíhal.
Cílem projektu bylo zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Do projektu se naše škola přihlásila v srpnu 2009.
Součástí byly i Společné dílny s rodiči a Projektová odpoledne. Tyto aktivity měly velmi kladné odezvy jak u rodičů, žáků, tak i pedagogů.
Prezentace je jenom malá ukázka toho, co jsme v rámci projektu Integrace na druhou na naší škole dělali. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole probíhá i nadále. Nové metody i formy práce jsme začlenili do ŠVP a využíváme je v praxi.
               Mgr. Marta Jalowiczorzová

Poznámka:
V nejbližších dnech přineseme na našich stránkách prezentaci představenou na zmíněné konferenci.
 


Napsali o nás

O naší škole v přírodě Těšínské listy, ročník VI, číslo 3, 9. června 2012, napsaly.


Proběhlo zasedání výboru SRPDŠ na pracovišti ZŠ Slezská

V příloze naleznete zápis z jednání výboru SRPDŠ na pracovišti ZŠ Slezská, které proběhlo 7.6. 2012.


Výtvarná soutěž Veselá abeceda

Velmi pěkného úspěchu dosáhli naši žáci ve výtvarné soutěži pod názvem Veselá abeceda uspořádala pro českotěšínské děti Městská knihovna Český Těšín, Ostravská 67.

V mladší kategorii získali žáci z našeho pracoviště na Slezské ul. první čtyři místa v pořadí:

1. Markéta Jeřábková
2. Natálie Rucká
3. Ema Valentová
4. Ingrid Ryboňová

Ve starší kategorii uspěla především Jana Pawelková z pracoviště na Ostravské ul., která skončila na 4. místě.

Blahopřejeme!


Sportovní den přeložen

Sportovní den přeložen

Na úterý 5.6. byl přeložen z důvodu špatného počasí Sportovní den pro žáky 1. - 9. tříd. Sraz u zadního vchodu do školy v 7:45. Od 11:00 vyhodnocení, rozdání diplomů, ukončení pro 1. stupeň v 11.30.


Květnový školní projekt byl úspěšný!

Projektové vyučování na naší škole má letitou tradici. Nejen že sbližuje žáky různých ročníků, ale pomáhá se začlenit do kolektivu i těm nejmenším. Jednotliví žáci ve skupinách, které vznikly losováním, si musí pomáhat, ti nejstarší motivují ty nejmladší a naopak prvňáčci do své skupiny vnáší jiný pohled, úsměv a radost.
Projekt byl tentokrát zaměřen sportovně i vědomostně. Komenský by toto nazval „škola hrou“. Na našem novém hřišti jsme vytvořili 14 stanovišť, kde jednotliví žáci ve svých skupinách řešili úkoly. Ve vědomostní části žáci si nastudovali informace o jednom kraji České republiky, následně zodpověděli pár otázek týkajících se daného kraje, nakonec si zahráli soutěž nebo tematicky spojenou hru s daným krajem (např. Velkou pardubickou, soutěž o nejdelší Olomoucký syreček , přechod přes Karlův most a další). Během dopoledne každá skupina prošla všechna stanoviště, a tak se seznámila se všemi čtrnácti kraji České republiky.
Výsledky všech soutěží se pečlivě zaznamenávaly a nakonec jsme je vyhodnotili i s vědomostní části.
                                                                                                 Mgr. Marta Jalowicorzová

Jména výherců:
1. místo
Stašák Š., Tomičková V., Wanecki R., Franioková K., Suchý J., Karzel D., Netopil D., Burkot M., Krištóf D., Podeszwa P., Šebesta J., Kaczmarczyk A., Pastrňák M.,

2. místo
Godi A., Sikora F., Zvončanová V., Hajdu J., Unucková T., Czyloková H., Gajda O., Haasová V., Bidrman Adam, Kadlčík R., Unucková Adéla, Rucká N., Zwyrtková L., Bury M., Měrková A., Bobková T.,

3. místo
Furiková A., Hamplová K., Zwyrtková K., Kiszová K., Štorek M., Motyková E., Pěgřim F., Řezník L., Bulawová M., Konopková N., Michalcová V., Amborská N., Konopková K., Nesvadba R.,
 


"Komunikujeme bez hranic" (pokračování) - v Těšínských minutách

 Informaci o projektu Komunikujeme bez hranic přinesly i Těšínské minuty.


Skončil jazykový projekt Komunikujeme bez hranic

V květnu letošního roku skončil celoměstský jazykový projekt Komunikujeme bez hranic. Do projektu se pod koordinací MěÚ Český Těšín zapojily všechny českotěšínské školy. Cílem projektu bylo za peníze evropských fondů vybavit školy moderními pomůckami (např. interaktivní tabule), dát učitelům anglického jazyka možnost poznat výuku tohoto jazaky v jiných zemích (stáž ve Finsku), naučit učitele samostatně vyrábět vhorné pomůcky a společně s žáky pak s nimi pracovat a v neposlední řadě naučit se spolupracovat nejen ve škole, ale i na celoměstské úrovni.

Projekt vyvrcholil v květnu celoměstskou celodenní konferencí, v jejímž průběhu se jednotlivé školy a jejich tvůrčí týmy pochlubily s výsledky své práce. Na prezentaci se podíleli jak učitelé, tak žáci, kteří předvedli, jak se s technikou i pomůckami dá v současnosti i v budoucnosti pracovat.

Vzhledem k tomu, že projekt byl zahájen v době, kdy školy na Ostravské a na Slezské ulici byly ještě samostatné, reprezentovaly současnou Základní školu a mateřskou školu Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace dva tvůrčí kolektivy. Ze závěrečné konference přinášíme několik fotogragií z jejich vystoupení.

Dovolte mi, abych jako ředitel školy poděkoval všem učitelkám, které se do projektu zapojily. Nebyla to práce jednoduchá a vyžádala si spoustu práce nad běžné děnní povinnosti. Můžu však odpovědně říci, že to nebyla práce marná a jak učitelkám, tak žákům přinesla dobré výsledky.
                                                                                      Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Vítězství našich žáků v okresním kole dopravní soutěže

Dne 17.5.2012 se na DDH v Bohumíně konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Město Český Těšín reprezentovala v kategorii starších i mladších žáků družstva naší školy. V kategorii mladších žáků to bylo družstvo ze ZŠ Slezská ve složení Beata Fukalová, Klára Franioková, Filip Pěgřím a Michal Vitoš. Družstvo žáků 8.A ZŠ Ostravská ve složení Nikola Bartošíková, Nikola Swaczynová, Matouš Sloboda a Mikuláš Benek nenašlo přemožitele a zvítězilo ve starší kategorii. Úspěch byl korunován i vítězstvím Nikoly Bartošíkové v kategorii jednotlivců. Starší družstvo postupuje do krajského kola, které se bude konat dne 24.-.25.5.2012 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tak nám držte palce !

Výsledky naleznete v přílohách!


Přijetí nejlepších žáků ZŠ Hrabina - pracoviště Slezská ředitelem školy

Dne 17. května 2012 přijal ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler nejlepší žáky ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská za 3. čtvrtletí tohoto školního roku:

Zde je jejich seznam:

I. Oblast - reprezentace školy v soutěžích

Tobiáš Burkot, II.A, za postup do městského kola recitační soutěže
Lucie Zwyrtková, II.B, za postup do městského kola recitační soutěže a svědomité plnění úkolů
Vendula Sojková, II.B, za postup do městského kola pěvecké soutěže a za aktivitu v hodinách
Max Burkot, III.B, za 1. místo v matematické soutěži Klokan
David Zwyrtek, III.B, za reprezentaci školy v pěvecké soutěži Zpěváček
Kamil Stawarczyk, IV.A, za účast v městském kole recitační soutěže
David Fedor, V.B, za vynikající výsledky v matematických soutěžích
Ondřej Sabela, VI.B, za výsledky v matematických soutěžích, za výborný prospěch
Matěj Štorek, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Filip Sikora, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Jakub Stryja, VII.B, za výsledky v matematických soutěžích
Lucie Folwarczná, IX.B, za reprezentaci školy v soutěži Mladý zdravotník a aktivity v rámci projektu Comenius
Ondřej Motyka, IX.B, za reprezentaci školy
Martin Gaier, IX.B, za 9. místo v okr. kole Fyzikální olympiády a za úspěšnou účast v krajsém kole
 

II. Oblast - reprezentace školy ve sportovních soutěžích

Daniel Chowaniec, V.B, za reprezentaci ve sportovních soutěžích
Adam Kelner, V.B, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
 

III. Oblast propagace školy

Adam Bidrman, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Nikola Foltýnová, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Roman Fukala, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Krystýna Heinzová, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Kristián Jelenovič, III.B ,za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
Markéta Jeřábková, III.B, za úspěšnou reprezentaci při vyhodnocování městského projektu Komunikujeme bez hranic
 

IV. Oblast - příkladný přístup k učení a za vzorné chování ve škole

Vojtěch Svoboda, I.C, za aktivitu ve vyučování a svědomitost při plnění úkolů
Eliška Motyková, VI.B, za svědomité plnění školních úkolů a vzorné chování