warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Změny v pedagogickém sboru

K 27. únoru a k 5. březnu 2012 došlo v pedagogickém sboru našich základních škol ke změnám, které uvádíme níže:

Na pracovišti ZŠ Slezská odešla na nemocenskou a následně na mateřskou dovolenou Mgr. Kateřina Dávidová. Naopak z mateřské dovolené se vrátila Mgr. Kateřina Sekulová. Z tohoto důvodu došlo k několika úpravám v přidělení předmětů. To se dotklo i Mgr. Marty Jalowiczorzové.

Ke změně došlo i na pracovišti ZŠ Ostravská. Místo onemocnělé Mgr. Vlasty Potyszové převzala její třídu jako třídní učitelka Mgr. Lenka Hasníková, která v této třídě bude vyučovat i český jazyk. Mgr. Hasníková dále převezmě JČ i v 6.A třídě místo ředitele Mgr. Rudolfa Fiedlera, který bude po dobu nemoci p. Potyszové vyučovat jazyk český v IX.A.


Diskotéka pro žáky 2. stupně ZŠ Slezská

Výbor SRPDŠ ve spolupráci s vedením školy připravil pro žáky 2. stupně diskotéku, která se uskuteční v pátek 2. 3. 2012 v Jazz klubu na Střelnici v době od 15.30 hod. do 18.30 hod. Podmínkou vstupu je písemný souhlas s účastí dítěte na této akci podepsaný zákonným zástupcem. Tiskopis souhlasu s účastí obdrží žáci od svých třídních učitelů nebo od výchovné poradkyně Mgr. Olgy Poskerové.


Nová vedoucí školní jídelny základní školy

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace Mgr. Rudolf Fiedler odvolal s účinností od 13. února 2012 z funkce vedoucí školní jídelny základní školy na Zelené ul. paní Marii Bieleszovou.
V souvislosti s jejím zařazením do jiné pracovní funkce jí poděkoval za dosavadní práci a popřál jí úspěch v další práci.

Zároveň ke stejnému datu jmenoval novou vedoucí této jídelny paní Irenu Hnyluchovou.


Úřední hodiny ředitele pro ZŠ Slezská Mgr. Rudolfa Fiedlera

Oznamujeme, že úřední hodiny ředitele školy Mgr. Rudolfa Fiedlera v ředitelně v Základní škole na Slezské ulici jsou vždy ve čtvrtek od 8.30 hod. do 14.00 hod. Mimo tuto dobu je možné ředitele školy navštívit po předchozím telefonickém ohlášení v kanceláři ředitelství v ZŠ Ostravská.


Změna úředních hodin sekretářky v Základní škole Slezská

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, žáky a veřejnost, že od 1. 2. 2012 došlo ke změně úředních hodin kanceláře sekretářky v budově školy na Slezské ul. Úřední hodiny jsou V DOBĚ ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ OD 7.30 HOD. DO 11.00 HOD.
 


Dětský karneval

Výbor SRPDŠ zve děti 1. stupně školy na Slezské ul. a jejich rodiče na dětský karneval, který se bude konat v sobotu 18. 2. 2012 od 13.00 hod. v restauraci Na Brandýse Český Těšín.


Postup v případě zavšivení dětí

Informace k výskytu vši dětské (hlavové) v dětských kolektivech
(Stanovisko Krajské hygienické stanice v Olomouci)

Současná situace je důsledkem vzniku odolnosti vší na účinné látky v dříve používaných léčivých přípravcích. Zvýšená poptávka po „alternativním“ odvšivování způsobila, že se v lékárnách prodávají proti vším nejrůznější přípravky, z nichž mnohé mají nedostatečnou až pochybnou účinnost. Rodičům se často nepodaří vši zcela vyhubit a tím dochází k opakovanému a zvýšenému šíření vší v dětských kolektivech. Naše studie ukázaly, že na Olomoucku cca 5-20% dětí ve školkách a na prvním stupni základních škol má ve vlasech známky po výskytu vší. Tento výskyt není nijak dramatický a zhruba odpovídá výskytu v západních zemích Evropy.

Doporučení pro předškolní a školní zařízení

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat infekční onemocnění mohou u dětí pouze lékaři popř. rodiče, nikoli učitelé či vychovatelé. Proto je nutné apelovat na rodiče, aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali školu popř. školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí v riziku. Jinak zde hrozí opětovný přenos vší na jejich odvšivované dítě z dětí, jejichž rodiče o aktuálním výskytu vší v kolektivu nevěděli. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. Odstranění dospělých vší z vlasů dítěte je však možno zajistit během několika minut, takže izolace dětí nebývá v praxi nutná. Učitelé a vychovatelé musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí, by školka nebo škola měla o tomto nebezpečí rodiče písemně informovat a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy (školky) bez vší. Pokud má školka nebo škola od všech rodičů podepsané takové prohlášení po každém nahlášeném výskytu vší v kolektivu, nelze ji ani v případě opakovaného výskytu vší z ničeho vinit. V krajním případě mohou epidemiologické šetření a následná opatření v ohnisku zvýšeného výskytu vší zajistit pracovníci krajské hygienické stanice, podobně jako u jiných závažnějších infekčních nemocí. Epidemiologické šetření se provádí dle §62a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, např. na základě hlášení lékaře, případně na žádost školky či školy či z opakovaných podnětů rodičů.

viz příloha