Projekt iTEC 2012 - Navrhujeme novou počítačovou učebnu - exkurze Dolní oblast Vítkovic

22.11. a 29.11. se žáci z 7.B a 8.B vypravili do nově otevřeného Světa vědy a techniky v Ostravě Vítkovicích, aby si v rámci EU projektu ITEC nejen prohlédli nové učebny vybavené moderními technologiemi a inspirovali se tak pro své návrhy , ale také se dozvěděli něco nového z oblasti optiky a počátků kinematografie a vývoje animovaného i hraného filmu. Žáci měli také možnost aktivně se zapojit a mnohé si vyzkoušet na vlastní oči a ,,vlastníma rukama".
A co na to oni sami? Přikládám několik jejich postřehů.

Mgr,. Helena Lazarová

Dne 29.11 se naše třída vydala na exkurzi do Světa vědy a techniky. Celý den byl velice zajímavý, dozvěděli jsme se plno nových věcí a hlavně nás všechny zaujalo,jak to tam bylo všechno moderně zařízené.Nejdříve jsme měli přednášku o historii optiky a promítání.Nebyla to ovšem jenom obyčejná přednáška,kdybychom celou hodinu poslouchali a seděli. Zajímavé na tom však bylo to, že jsme měli i různé ukázky přístrojů. Nakonec jsme se i dívali na promítání starého filmu Pat a Mat ze starého promítacího stroje. Ukazovali nám i jak se dělají kreslené filmy, což jsem třeba vůbec netušila.Snažili se, aby to bylo něčím zvláštní a to se jim povedlo.Všechny tak zaujal robot, na kterém se dali hrát hry, soutěže; a když jste vyhráli, tak vás vyfotil. Když skončila naše exkurze, přesunuli jsme se do vedlejší místnosti a tam nám dali tablety a zkoušeli jsme udělat animace. Překvapilo mě, že nám ty tablety poskytli, ale bylo to nějaké zpestření.Mohli jsme si to zkusit a to bylo hrozně fajn a všem se to i líbilo. Třešničkou na dortu už bylo jen to, že jsme měli možnost zkouknout 3D film o Pravěkých dinosaurech. Celá exkurze se mi líbila.Takový přístup by měl být i ve škole. Hlavně v předmětech jako je Fyzika a Chemie. Mohli bychom si různé věci vyzkoušet prakticky a tím bychom to lépe pochopili a hodiny by byly zajímavější. Naše třída se obyčejně moc slušně nechová, ale tím, jak nás dokázali zaujmout, jsme byli hodní a úplně jiní než normálně.Doufám,že takových výukových akcí budeme mít ještě více.
Lucie Šebestová,8.B

Dne 29.11 2012 naše třída navštívila exkurzi SVĚT VĚDY A TECHNIKY v Ostravě - Vítkovice.
Program byl už od jeho názvu zajímavý -„OPTIKA‘‘. Spolužáci byli hodně nadšení a dokonce někteří i z jízdy v tramvaji. Na začátku jsme byli informováni o tom, kde si můžeme nechat věci, a šli jsme do zadní místnosti na velké takzvané pytle. Nejdřív se nám představili a pak vyprávěli o tom, jak vzniklo kino. Když už konečně byla přestávka, objevili jsme ve vedlejší místnosti robota, na kterém se daly hrát hry. Po přestávce jsme dostali do ruky tablety a vytvářeli jsme animace. Ukončili jsme animaci a šli se dívat na film ve 3D o dinosaurech. Rozhodně bych chtěla mít ve škole tablety. :DDDDD
Klimszová Lucie, 8.B

Svět vědy a techniky. Třída 8. B na výletě
Od Českého Těšína jsme jeli na nádraží v Ostravě, potom jsme asi 10 min. pokračovali tramvají. Na vrátnici nás vyzvedl pán, který nás dovedl na místo.
V učebně jsme seděli na pěnových pytlích a vyprávěli nám, jak se kdysi lidé dívali na kino, kdo ho vymyslel a další různé informace, které byly zajímavé. Moc mně to bavilo.
Později jsme si sedli ke stolům a pracovali jsme s tablety, kde jsme si vytvořili vlastní animaci . (PROGRAM- stick drawe )
Nakonec jsme se dívali na 3D film o dinosaurech. Do Českého Těšína jsme dojeli kolem 13.30. Exkurze Optika se mi osobně líbila , určitě se tam zase někdy pojedu podívat.
Gabriela Košutová, 8.B
 


Jak jsme pekli vánoční cukroví

Jak jsme pekli vánoční cukroví v II.C

Dostali jsme dobrovolný domácí úkol – přinést recept na naše nejoblíbenější vánoční cukroví. To jsme ještě netušili, že to cukroví pak společně upečeme. Protože se nejčastěji objevovaly recepty na vanilkové rohlíčky a linecké těsto, pustili jsme se právě do nich. Odpoledne jsme se přestěhovali do školní kuchyňky a práce nám tam šla pěkně od ruky. Bylo to na nás také vidět, cukr jsme měli až za ušima. Ale výsledek stál zato. Po cukroví se jen zaprášilo. Něco jsme přece jen nechali na vánoční jarmark. Dostali jsme pochvalu od paní učitelky, ale také od Zuzančiny maminky , která na všechno dohlížela a hlavně hlídala troubu , abychom cukroví nepřipálili. Děkujeme jí moc.
NENÍ NAD RECEPTY NAŠICH MAMINEK, OD MAMINKY TOTIŽ CHUTNÁ VŽDYCKY NEJLÍP.
          Žáci 2.C
 


Slavnost Slabikáře v I.C pracoviště na Slezské ul.

Ve čtvrtek 22. 11. 2012 se konala pro děti z 1.C Slavnost Slabikáře. Pro děti to bylo sváteční odpoledne, ve kterém složily svou první zkoušku ze znalostí písmen, slabik a slov, zarecitovaly básničky a zazpívaly písničku. Porota složená ze zástupců rodičů rozhodla, že znalosti dětí jsou již dostačující, aby mohly obdržet Slabikář a malou odměnu.
Přeji svým prvňáčkům mnoho dalších úspěchů.

                                        Třídní učitelka Hana Pospíšilová
 


Slavnost slabikáře v I.B na Slezské

Pondělí 19.11.2012 bylo pro děti z 1.B svátečním dnem. Konala se totiž Slavnost Slabikáře, v rámci které prvňáčci „skládali zkoušku“ ve znalosti písmen, slabik a slov.
Celý program byl zpestřen recitací básní, říkanek,vyprávěním pohádky a zpěvem písně. V závěru slavnosti přistoupili naši nejmenší před přítomnou porotu,
která uznala jejich vědomosti za dostačující. Vyvrcholením pondělního setkání bylo slavnostní předání Slabikáře, který žáci obdrželi společně s malým dárkem a sladkým dortíkem.
Přeji svým prvňáčkům, aby se jim čtení Slabikáře dařilo a čtení knih se pro ně stalo oblíbenou činností jejich života.

Třídní učitelka Mgr.Jana Wojnarová
 


Pozvánka na Předvánoční jarmark ZŠ Slezská

Dovolujeme si vás pozvat na Předvánoční jarmark a na Den otevřených dveří pracoviště na ZŠ Slezská!


Turnaj v "Člověče, nezlob se!"

Již tradičně jsme ve spolupráci se SRPŠ připravili pro děti prvního stupně turnaj Člověče, nezlob se!
Ve středu 21.11.2012 se ve školní jídelně ZŠ Slezská sešla skupina dětí, které si přišly ve svém volném čase zasoutěžit ve známe společenské hře Člověče, nezlob se!  Zúčastnilo se celkem 42 dětí. Po hodině a půl souboje jsme získali 4 vítězná místa. Občerstvení a cenu útěchy obdržely všechny soutěžící děti. Výherci turnaje byli odměněni diplomem a věcnou cenou.
Občerstvení, věcné ceny a diplomy zařídilo SRPŠ. Děkujeme SRPŠ za spolupráci.
Děkujeme i za pomoc žákům 9.třídy ZŠ Slezská přiorganizaci turnaje.
 


Bobřík informatiky - informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Ve dnech 14. a 15.11. 2012 se žáci ZŠ pracoviště Slezská zúčastnili národního kola soutěže Bobřík informatiky. V celkovém počtu 27 650 účastníků se vůbec neztratili. Úspěšnými řešiteli kategorie Benjamin se stali Adam Kelner z VI.B, Ondřej Sabela a Jakub Kaczmarczyk ze VII.B. V kategorii Kadet získali ocenění Úspěšný řešitel:Jakub Stryja, Filip Sikora, Jakub Cywka z VIII.B , Kateřina Ivánková, Lucie Jedzoková, Lucie Gálová a Alan Godi z IX.B.
Nejlepšího umístění z naší školy dosáhla s počtem 221 bodů z celkových 237 Kateřina Iváková z IX.B a obsadila tak velmi pěkné 65. místo v celkovém celorepublikovém pořadí.
Jak naši žáci soutěžili, se můžete podívat na této adrese  (klikni zde):

                Mgr. Helena Lazarová                                           
 


Vánoční jarmark může začít - dílničky II.C třídy

A vánoční jarmark může začít………………… v dílničkách se nám povedlo vyrobit spoustu krásných sněhových vloček .

S kým ? …. s maminkami a také s jedním šikovným tatínkem a s paní učitelkou;
Z jakého materiálu? ….z PET lahví;
Čím jsme zdobili? ….akrylovou barvou;
Jak nám šla práce od ruky? ….šlo to dobře….něco se mi moc nepovedlo….. udělala jsem 4 vločky……. není to těžké ….bavilo mě to….;
A co naše maminky? ….snažily se moc – všechny si zaslouží jedničku;
A co tatínek? ….vůbec nezůstal pozadu i jemu píšeme jedničku;
Kdo přišel s nápadem? ….maminka- paní Šildrová, děkujeme;
Jak vše dopadlo?....podívejte se sami!
       Žáci II.C - Martin, Ríša, Lenka, Míša, Zuzka, Marek, Denda,Maruška, Vojta
 


2012: jak soutěžili benjamíni na ZŠ a MŠ Hrabina (Slezská)

O fotografie průběhu 5. ročníku soutěže v kategorii Benjamin (15. 11. 2012) se s námi podělili tentokrát ze Základní školy Hrabina z Českého Těšína. Děkujeme paní učitelce Heleně Lazarové.

Klikni zde!


Nová předsedkyně Školské rady při ZŠaMŠ Hrabina

Dne 13. listopadu 2012 se konalo první zasedání nově zvolené školské rady. Na programu jednání byla kromě dalších bodů volba předsedy. Předsedkyní školské rady se stala paní Mgr. Barbara Raszyková, které k zvolení blahopřejeme.

Bližší podrobnosti o prvním jednání školské rady přineseme v nejbližších dnech.


Projektový den Napříč školou (ZŠ Slezská)

V pátek 16. 11. 2012 se uskuteční v ZŠ Slezská tradiční podzimní projektový den Napříč školou, tentokrát pod názvem „Cesta kolem světa“. Žáci budou rozděleni do 14 smíšených skupin a pod vedením vyučujících se budou seznamovat se 7 divy světa a jinými světovými zajímavostmi. Vedoucí projektového dne p. uč. Marta Jalowiczorzová předpokládá, že skupiny provedou sebehodnocení a odevzdají své výstupy v době od 12,00 hod. do 12,30 hod., a tím vyučování v tento den pro žáky končí.
        Mgr. Jiří Raszyk, ZŘŠ
 


Proběhne turnaj v Člověče, nezlob se!

Turnaj „ Člověče nezlob se“m se uskuteční ve středa 21. 11. 2012 ve školní jídelně ZŠ Slezská od 14 hod.
 


Halloween VII.B s I.C

Dne 2.11. 2012 se část třídy 7.B zúčastnila akce „Halloween s 1.C.“ Bylo to pro nás velmi zábavné společně s prvňáčky kreslit dýně, duchy, pavouky a jiné příšerky. My, starší sedmáci, jsme zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli taky malí. Bylo by to pro nás super, kdybychom to mohli ještě příští rok zopakovat. Jako dárek za povedené výtvory od nás dostali prvňáci halloweenské záložky.
           Eliška Motyková 7.B
 


Uskuteční se

Třídní akce "Slavnost slabikáře" I.B tř. na Slezské ul. by se měla konat v pondělí 19.11.2012 v 16,00 hodin.
TU Mgr. Jana Wojnarová

Táž akce, "Slavnost slabikáře", proběhne i v I.C, a to ve čtvrtek 22.11. v 15.30 hod.
TU Mgr. Pospíšilová


Podzimníček ve II.C ZŠ Slezská

Poslední den v měsíci říjnu nás navštívila maminka našeho spolužáka Filípka Šildra. A nepřišla sama. Spolu s ní přišel i Podzimníček a Loudalka. Byli jsme moc zvědaví, kdo je to. Brzy jsme se to dozvěděli, protože nás Podzimníček i Loudalka provázeli celým vyučováním. Společně jsme četli, počítali, vyráběli , soutěžili, ale také nakupovali zeleninu a ovoce. Protože se nám moc dobře pracovalo, chceme ještě jednou poděkovat mamince Filípka za hezké dopoledne a že si na nás udělala čas. Bylo to prima a Loudalka a Podzimníček už jsou zase zpátky v pohádkové knize.
       Žáci II. C