Z Anglie zpráva č. 2

Den druhý - Jižní Anglie

Dneska jsme měli velmi náročný den. Ráno nás hostitelské rodiny svezly k autobusu. Ze všeho nejdříve jsme si sdělili naše pocity a dojmy z rodin. Nebyly žádné stížnosti, tak jsme mohli okamžitě vyrazit na výlet. Jako první byly na seznamu křídové útesy, kde byla sice zima a větrno, ale až neuvěřitelně slunečno. Všichni byli rádi za teplé oblečení, teda kromě Míši, která si vzala jen lehkou bundu, dá-li se to tak nazvat. Pohotové paní učitelky jí půjčily nějaké své oblečení. Útesy byly krásné, až na těch 5 km chůze. Museli jsme se držet dál od kraje, aby se nám náhodou něco nestalo. A Němci jak blázni se ještě nakláněli dolů.

Na konci procházky jsme poobědvali na pláži a poté vyrazili do Brightonu, kde jsme nejdříve navštívili Sea Life Centre. Viděli jsme různé ryby a jiné mořské živočichy, super bylo, že jsme si mohli sáhnout na mořskou hvězdu a projít skleněným tunelem se žraloky. Prošli jsme se podél pláže, uličkami města a poté konečně došla řada na dlouho očekávaný shopping v Primarku. Mnozí z nás nakoupili věci pro sebe i svou rodinu. Hned vedle byl obchod s věcmi za jednu libru, a to vám říkám, tam fakt chcete zajít. Ještě před odjezdem "domů" jsme se prošli po mole Brighton Pier.

Dnešek byl velmi zajímavý, počasí nám vyšlo skvěle, a tak jsem zvědavá na další dny.

Tereza Morcinková, IX.A


První zpráva z výjezdu do Anglie

V neděli 23. 4. 2017 se v 8.00 vydala naše skupinka nadšených 17 žáků a 2 učitelek na dlouhou cestu autobusem. Cíl - Velká Británie. Ještě v ČR se k nám připojila škola z Velkého Oseku, která doplnila autobus. V brzkých ranních hodinách jsme na trajektu přepluli kanál La Manche a pokračovali v cestě k přístavnímu městu Portsmouth. Pondělí bylo ve znamení lodí a houpání, což některým slabším jedincům nedělalo zrovna dobře. V Portsmouth jsme totiž kromě návštěvy komplexu muzeí (o admirálu Nelsonovi, o britském námořnictvu a o lodích) a prohlídky lodě Victory, na které zemřel H. Nelson, také absolvovali hodinovou projížďku lodí. Během ní nám ukázali nejnovější typy lodí (i vojenských).

Krásný výhled na celý přístav i na blízký ostrov Isle of Wight se nám naskytl ze Spinnaker Tower. Tam jsme se mohli projít po skleněné podlaze ve výšce 100 m. Celá věž měří 170 m, je ve tvaru plachetnice a byla otevřena v roce 2005. V podvečerních hodinách jsme se přesunuli do malého přímořského městečka Bognor, kde už na nás čekaly hostitelské rodiny. Po počátečním ostychu jsme zvládli večerní konverzaci se sympatickými Brity u večeře a díky velké únavě po cestě jsme padli únavou do postele.

Posilnění vydatnou snídaní dnes vyrážíme za dalším dobrodružstvím.


Tandemová výuka

Tandemová výuka žáků III. B a III. C

V pátek 7. 4. jsme se již po několikáté sešli ke společné výuce třeťáků. V minulých hodinách jsme často pracovali ve skupinách, ale dnes jsme se rozlosovali do dvojic. Tématem dnešní hodiny dramatické výchovy bylo přátelství, pomoc a spolupráce. A tak se podívejte s námi, jak jsme je vyjádřili:

foto Mgr. H. Warcopová, Mgr. V. Ševečková


Reportáž ze zápisů do 1. ročníku

Zápis do 1. tříd

V tomto školním roce se budoucí prvňáčci přišli zapsat na rozdíl od minulých let až v dubnovém termínu. Dorazili však do školy s chutí. Hned u dveří je přivítali naši žáci a předali jim papírovou aktovku s Ferdou a Beruškou. Děti měly připravené po cestě školou úkoly, které jako budoucí školáci by měly zvládnout. A tak je čekalo hned u šaten zavazování tkaniček, u tělocvičny chůze na chůdách, v multimediální učebně zajímavé úkoly na počítání, psaní či paměť na interaktivní tabuli, na chodbě ještě navlékání korálků a pak už poslední tečku Berušce či Ferdovi dostali od paní učitelky ve třídě za hezky zvládnutou básničku, písničku, obrázek či povídání. Celkem se letos zapsalo na naši školu ZŠ Hrabinu 65 dětí a již v červnu se také mohou setkat na schůzce se svými paními učitelkami při rozdělení do tříd.

Mgr. Helena Warcopová


Schůzka ke škole v přírodě

Oznamujeme rodičům a zákonným zástupcům dětí ze ZŠ Slezská, že informační schůzka ke škole v přírodě proběhne v úterý 25.4. 2017 v 15.30 v kmenové třídě.


Schůzky s rodiči

Sdělujeme rodičům a zákonným zástupcům našich žáků, že v úterý 25. dubna 2017 se konají od 16.00 hod. KONZULTAČNÍ třídní schůzky.

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku ZŠ

Vedení školy sděluje, že náhradní zápis pro rodiče a jejich děti, které mají 1. září 2017 nastoupit do 1. ročníku, se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 13.00 do 14.00 hod. v základní škole na Ostravské ul.


Informace k zápisům do 1. ročníku základní školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace sděluje, že rozdělení dětí do tříd na Ostravské ulici a na Slezské ulici bude zveřejněno na těchto www stránkách školy v pátek 28. dubna 2017. Zatím můžeme sdělit to, že k 1. září 2017 budou na Ostravské škole otevřeny 2 třídy a na Slezské ul. 1 třída.

O přihlášení do našich škol byl letos mimořádný zájem, a protože vedení školy chtělo vyhovět všem rodičům, rozhodlo se nakonec otevřít od 1. září 2017 místo plánovaných dvou tříd třídy tři. S tím nám však vyvstal problém s rozdělením dětí do tříd na Ostravské ul. a na Slezské ul., který zatím řešíme a jehož vinou se informace o rozdělení dětí pochopitelně opozdilo. Rozdělení znesnadňuje vysoký počet dětí po odkladu z loňského roku a dále také to, že letos jsou zapisovány i děti se zdravotním znevýhodněním, kvůli nimž se snižuje maximální počet dětí v příslušné třídě.

 


Naše volejbalistky zvítězily

Vítězství dívek ve volejbale

V úterý 11. dubna 2017 jsme my, dívky ze ZŠ Hrabina, reprezentovaly naši školu ve volejbale. Turnaj se konal v tělocvičně ZŠ Slovenská. Všechny dívky z našeho týmu chodí do deváté třídy, já jsem z nich nejmladší. Po příchodu na místo jsme si rozdaly výrazně žluté dresy a vzaly si volejbalový míč, abychom se mohly rozehrát. Na Slovenské byly k dispozici dvě tělocvičny, malá a velká. První utkání jsme vyhrály. Pro mne to bylo takové seznamování s postavením na hřišti a s kolektivem. Poslední hra byla velmi zajímavá. Nejčastěji se hraje na dva sety. Jenže ten první jsme vyhrály my a druhý náš soupeř - Kontešinec. Proto se hrál ještě třetí set. Pozorovaly jsme také na naší paní učitelce Chowancové, jak nám fandí a že má docela "nervy". Hra to byla hodně vyrovnaná a z posledních míčů jsme byly nervózní všechny. Pořád se to srovnávalo. Nakonec však vše dobře dopadlo, vyhrály jsme a byla to obrovská radost. Domů jsme se vracely s výborným pocitem.

Klára Bystroňová, VIII. A - nejmladší hráčka týmu

Hráčky: Tereza Loterová, Magdalena Bilková, Brigita Fajová, Michaela Kurková, IX. A; Natálie Pončová, Natálie Sikorová, Magdaléna Juroszová, IX. B; Klára Bystroňová, VIII. A


Zápis ze schůze SRPŠ č. 6

Zápis č. 6 ze schůze SRPŠ Hrabina se sídlem Ostravská 1710, 737 01 Český Těšín konané dne 23. 3. 2017

Omluveni: viz. prezenční listina
Host, Mgr. Helena Warcopová, Mgr. Bára Raszyková

1. Přivítání, prezence,

2. Vyhodnocení Karnevalu

3. Plán akcí na II. pololetí+hlasování

4. Závěr a termín další schůzky

ad 1 Schůzi zahájila pí. Ciompová přivítáním všech přítomných, podepsání prezenční listiny. Schůzky se zúčastnilo 13členů výboru.

ad 2 Vyhodnocení KARNEVALU – karneval hodnocen rodiči jako velmi úspěšný.

         Příjmy 37 737 Kč
         Výdaje 20 668 Kč
         Zisk 17 069 Kč
 
         Úpravy organizace karnevalu viz příloha, hlavní úkol dořešit způsob tomboly.

ad 3 Hlasování o výdajích na akce II. Pololetí

         AKCE:
         Zájezd Anglie
         TERMÍN:
         NÁVRH: 500 Kč člen SRPŠ –vstupné do muzeí a památek
                         PRO 6 členů    PROTI 7 členů                             Návrh nebyl schválen.

         AKCE:
         Knihy do čítárny ZŠ Ostravská
         TERMÍN:
         NÁVRH: 5.000 Kč – nákup knih do čítárny
                        PRO 11 členů   PROTI 2 členové                        Návrh byl schválen.

         AKCE:
         Slovníky + SW pro výuku Němčiny 
         TERMÍN:
         NÁVRH: 4.000 Kč – slovníky + SW pro výuku němčiny
                        PRO 11 členů   PROTI 2 členové                       Návrh byl schválen. 

         AKCE:
         Školní soutěž Němčina
         TERMÍN:
         NÁVRH: 800 Kč – nákup odměn pro výherce
                       PRO 13 členů    PROTI 0 členů                          Návrh byl schválen. 

         AKCE:
         MDD ZŠ Ostravská II. stupeň
         TERMÍN:
         NÁVRH: 10.000 Kč – proplacení autobusu na výlet
                      PRO 13 členů    PROTI 0 členů                          Návrh byl schválen.

         AKCE:
         Odměna pro vítěznou třídu ve sběru víček
         TERMÍN:
         NÁVRH: 200 Kč – odměna pro třídu za sběr víček
                     PRO 13 členů    PROTI 0 členů                          Návrh byl schválen.

         Návrh zástupců učitelů, zda výbor spolku podpoří školní projekt OVOCE DO ŠKOL pro II. stupeň.
                     Projekt podpořili všichni přítomní členové.

         Návrh zástupců učitelů, zda výbor spolku podpoří školní projekt MLÉKO DO ŠKOL pro I. stupeň.
                     Projekt podpořilo 5 členů výboru, 8 nepodpořilo.

         Návrh na zorganizování radovánek na konci školního roku pro I. stupeň. V Chotěbuzi u kulturního střediska. Plánovaný termín 10. 6. 2017.
                    Návrh bude projednáván na další schůzce.

ad 4 Termín další schůzky bude v restauraci HAVANA 20. 4. 2017 v 17:00. Zapsala: pí. Ciompová V Českém Těšíně dne 4. 4. 2017

předsedkyně SRPŠ Ciompová


Soutěžili jsme v televizním Bludišti!

Bludiště

Po dlouhé úvaze se naše třída IX.B přihlásila do soutěže Bludiště. Společně s p. třídní učitelkou Jalowiczorzovou jsme sestavili čtyřčlenné družstvo (Ondra, Danek, Kuba a Mirek), vymysleli jsme název a pokřik, vyrobili jsme plakáty a nechali jsme si udělat naše třídní mikiny. Natáčení probíhalo asi 4 hodiny, nahlédli jsme do zákulisí, seznámili jsme se s režisérem i kameramanem, nesmíme zapomenout na moderátora Romana Pastorka. Všichni byli milí a přátelští, fandili jsme, jak to jenom šlo, až nás od tleskání bolely ruce. Na celou soutěž i na to, kdo nakonec vyhrál, se můžete podívat ZDE: (Najděte si datum 6.3.2017)

žáci IX.B


První informace o letošních zápisech do 1. tříd ZŠ

MLADÁ  FRONTA  DNES, pátek 7. 4. 2017, str. 17


Další akce čtenářského klubu

Dne 22. 3. nás v klubu čtenářů navštívili knihovníci z MěK Havlíčkova se svým projektem – Scénické čtení. Byli jsme mile překvapeni, jak se krásně chopili 1 příběhu z knihy Kouzelná baterka. Od nás si vysloužili potlesk a poděkování. Ale tím nám klub ještě nekončil. O příběhu jsme si ještě dál povídali a myšlenku Kouzelné baterky jsme pak přidali i do našich knížek. Z akce vznikl také hezký plakát.