warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Smogová regulace zrušena

ODVOLÁNÍ **REGULACE**

=================================================================
Vydáno: sobota 28.01.2017, 08:36 SEČ (07:36 UTC) Pro území: Aglomerace
O/K/F-M bez Třinecka
=================================================================
Pro území uvedené v záhlaví RUŠÍME REGULACI, která byla vyhlášena z důvodu
vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.
Regulace skončila s vydáním tohoto bulletinu. Dříve vyhlášená smogová
situace nadále trvá.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Návrat


Vyhlášena smogová regulace

Středa 1.2. 2017

Vyhlášena smogová regulace

Informace pro veřejnost:
Při překročení regulační prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací
suspendovaných částic PM10 150 mikrogramů/m3, doporučujeme omezit pobyt pod
širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou
frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími
potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím
motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení
momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se
významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a
oxidu dusičitého.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem
a malým dětem se se při překročení regulační prahové hodnoty -
mikrogramů/m3, doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez
zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem
zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z
automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných
částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na
internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky
měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.
Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin,
vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je
součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,
záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Smolka

POZOR!
Ukládám až do odvolání postupovat podle vnitřní směrnice č. 4/2013 !
Rudolf Fiedler, ředitel

 


Pojedeme na lyžařský výcvik (LVK)

Vedení škol sděluje rodičům a zákonným zástupcům, že lyžařský výcvikový kurz především pro řáky 7. ročníků se letos uskuteční v těchto termínech:

1. turnus:   Žáci ZŠ Slezská (VII.B)       12. až 17. února 2017

2. turnus:   Žáci ZŠ Ostravská (VII.A)    19. až 24. února 2017 

Bližší podrobnosti ještě přineseme.


Třídní schůzky v ZŠ Ostravská a v ZŠ Slezská

Třídní schůzky v úterý 10.1. 2017

Vedení ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina sděluje rodičům a zákonným zástupcům žáků našich základních škol na Ostravské a na Slezské ulici, že třídní schůzky se uskuteční v úterý 10. ledna 2017 od 16.00 hod.

Hlavním bodem programu je poskytnutí informací o chování a prospěchu žáků.


Personální změny na místech sekretářek

Vedení školy sděluje, že v souvislosti s odchodem paní Jany Habartové do důchodu a s přechodem paní Kamily Rybové na jinou funkci, dochází na obou základních školách ke změnám sekretářek. Od 1. ledna 2017 se stává sekretářkou ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina a  ZŠ Ostravská paní Ing. Lucie Mecová a sekretářkou ZŠ Slezská p. Andrea Solowská. V souvislosti s těmito změnami došlo i k úpravám úředních hodin sekretářek a pracovnic ekonomicko-personálního úseku.


Úprava výuky v základních školách dne 22. prosince 2016

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost základních škol na Ostravské a na Slezské ul., sděluje, že ve čtvrtek 22. prosince 2016 dochází k této úpravě výuky:

1. stupeň ukončí výuku 4. vyučovací hodinou v 11.30 hod.

2. stupeň ukobčí výuku 5. vyučovací hodinou v 12.25 hod.

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že výdej obědů ve školní jídelně končí dne 22.12. 2016 ve 13.15 hod.


Napsali o nás v prosinci

Těšínské listy, ročník X, číslo 6, 16. prosince 2016.

Mgr. Vlasta Potyszová


Přiletěla vánoční kometa

Výtvarná soutěž

Jednou z doprovodných akcí k letošnímu vánočnímu jarmarku se stala výtvarná soutěž „Vánoční kometa“. Děti mohly tento sváteční symbol ztvárnit libovolnou technikou a na výstavě, kterou jsme uspořádali v hlavní chodbě školy, bylo vidět, že autoři svou fantazií opravdu nešetřili. Co dílo, to originál! Objevily se práce malované, kreslené, lepené, pečené i šité, děti použily rozmanité materiály. Jakákoliv porota by měla velký problém vybrat ta nejhezčí díla. Proto jsme vyzvali hosty školního jarmarku, aby rozhodli svým hlasováním. Zapojilo se jich téměř sto šedesát a z několika desítek vystavených prací zvolili:

Kategorie 1. – 3. ročník
1. místo: J. Bernatík I.B
2. místo: J. Polok III.B

Kategorie 4. – 5. ročník
1. místo: N. Jaworská V.B
2. místo: M. Dziadková V.B

Kategorie 6. – 9. ročník
1. místo: Z. Poloková VI.C
2. místo: V. Michalcová VII.B
 


Bobřík informatiky

Bobřík informatiky
 

V listopadu letošního roku se naše škola již tradičně zapojila do celostátního on- line kola soutěže Bobřík informatiky. http://www.ibobr.cz/ Soutěžili jsme ve 3 věkových kategoriích- MINI /žáci 4. a 5. tříd/, Benjamin /žáci 6. a 7. tříd, Kadet /žáci 8. a 9. tříd/. Velmi nás těší, že i letos se mnozí ze soutěžících stali úspěšnými řešiteli.

Nejlepších výsledků dosáhli:

Kategorie MINI
:

Joanna Miriam Blažková V.A,
Jakub Haas V.B,
Michaela Dziadková V.B,
Ester Šlapotová IV.A,
Elen Šlapotová III.A ,
Vojtěch Krucina V.A,
Taťána Cviková V.A,
Aneta Morcinková V.A,
Kilián Benroth V.B,
Denisa Franioková V.B,
Nela Ciasnochová V.A,
Veronika Kučerová V.A,
Lukáš Vrubel V.A,
Ema Šlehoferová IV.A,
Karolína Siudová IV.B,
Marie Burkotová V.B,
Karolína Křupalová IV.B,
Ellen Prunnerová V.A,
Laura Mikschová IV.B,
Bára Bačíková V.A,
Jan Zwierzyna IV.B,
Anna Hlaváčová IV.B

Kategorie Benjamin

Richard Bernatík VI.A ,
Nikola Hlisnikovská VII.A

Kategorie Kadet

Brigita Fajová IX.A,
Tereza Morcinková IX.A,
Anna Sabelová VIII.B,
Michaela Kurková IX.A,
Patrik Onofrej VIII.A,
Štěpán Benek VIII.A,
Michaela Remetová VIII.A,
Petr Vitoul IX.A,
Magdalena Bilková IX.A

V celostátním pořadí se nejlépe ve své kategorii umístila na 431. místě Brigita Fajová z IX.A.

Všem žákům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník soutěže.
Mgr. Helena Lazarová
 


Advent a Jarmark 2016 na Slezské

Vánoce se blíží

  Advent na Slezské 2016

Adventní čas je doba přípravy na vánoční svátky a také období příjemných setkávání… Na naší škole bývá spojen s projektem, který každoročně připravujeme nejen pro žáky školy, ale právě pro rodiče a veřejnost.

Vánoční dílny a příprava na jarmark
Abychom mohli svým hostům nabídnout rozmanité dárky a dekorace, už v listopadu proběhly ve všech třídách tzv. vánoční dílny. V nich žáci se svými třídními učiteli a dalšími ochotnými pracovníky školy pilně tvořili. Vyrábělo se i ve školní družině. Vybraní žáci nacvičovali kulturní program pro zahájení jarmarku. Pro malé i velké „umělce“ byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Vánoční kometa“.
Vánoční jarmark
Tradiční třídenní jarmark byl letos neobvykle zahájen v odpoledních hodinách. Hosté byli přivítáni hudbou a vánočními písněmi ve vstupních prostorách školy, poté měli možnost prohlédnout si a zakoupit výrobky dětí nebo si vyzkoušet některou z vánočních tradic, připravenou žáky II. stupně. Kdo chtěl, mohl hlasovat pro nejhezčí obrázek vánoční komety. Výběr nebyl vůbec snadný, vždyť v soutěži se sešlo více než 60 prací. Příjemná byla zcela jistě možnost ochutnat sladkosti a vánoční cukroví, které připravili rodiče a členové SRPŠ v jídelně školy.

Příjemnou zbylou část adventu a krásné vánoční svátky!

Zpracovala Mgr. K. Sekulová