Valentýnská diskotéka

V pátek 16. února organizuje SRPŠ Hrabina pro žáky 6. až 9. tříd Valentýnskou diskotéku. Účast dětí je možná jen se souhlasem rodičů.

P O Z O R!   Upozorňujeme, že místo konání se překládá do školní jídelny na Zelené ul. (Jídelna u ZŠ Ostravská).


Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Přinášíme výsledky našich žáku: Andrea Macurová z IX. A na Ostravské ul. se umístila v okresním kole na 8. místě, Maxmilián Burkot ze ZŠ Slezské na 65. místě z celkového počtu 77 účastníků.


Provoz v době pololetních a jarních prázdnin

Pololetní a jarní prázdniny

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že po dobu pololetních prázdnin (2.února) a jarních prázdnin (od pondělí 5. února do pátku 9. února 2018) bude provoz v našich zařízeních probíhat takto:

Základní školy na Ostravské ul. a na Slezské ul. budou mimo provoz.

Školní družiny na Ostravské ul. a na Slezské ul. budou mimo provoz.

Mateřské školy na Ostravské, Hornické a Hrabinské ulici budou v běžném provozu.

Školní jídelna na Zelené ulici bude v provozu ve dnech 2. až. 7. února 2018.

Školní výdejna na Slezské ul. bude mimo provoz.

Školní jídelny na Ostravské ul. a na Hrabinské ul. budou v provozu.

Provoz zařízení naší školy projednán se zřizovatelem (3056/49./RM)


Změny v pedagogickém sboru ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, s.r.o.

Vedení ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že v pedagogickém sboru došlo ke dvěma změnám:

Od 1. ledna 2018 nastoupil do našich škol na Ostravské ul. a na Slezské ul. učitel TV Mgr. et Mgr. Roman Kal´avský a od 15. ledna 2018 se stala v ZŠ Slezská asistentkou pedagoga paní Michaela Szkanderová.


Schůzka s rodiči 9. tříd a zájemci 5. tříd

Výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Ester Haroková oznamuje zákonným zástupcům našich žáků 9. tříd (ZŠ Ostravská i ZŠ Slezská), že v úterý 30.1. 2018 v 16.30 hod. se v ZŠ Ostravská koná schůzka výchovné poradkyně se zákonnými zástupci deváťáků. Schůzka se týká přihlášek žáků na střední školy. Schůzky se mohou zúčastnit i zákonní zástupci pátˇáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Mgr. Ester Haroková, výchovná a kariérní poradkyně


Okresní kolo dějepisné olympiády

Letošního okresního kola dějepisné olympiády se zúčastnili i naši dva bobíci: Zuzka Krucinová (IX. A) a René Kadlčík (IX. B).

Přinášíme výtah z výsledkové listiny:

19. Krucinová Zuzana,  55,5 bodu,  ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina ( ZŠ Ostravská )

20. Kadlčík René,   53 bodů,  ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina ( ZŠ Slezská)

Soutěžilo 37 účastníků.

Mgr. Zuzana Mangirasová


Návštěva v I.C

Návštěva v I. C

V pátek 12. 1. nás navštívili kamarádi z MŠ Hornická. Těšili jsme se z toho setkání všichni, protože jsme kamarádi. A tím jsme také začali – „kosím pozdravem“… Ukázali jsme mladším kamarádům, jak vypadá školní hodina, a že i ve škole si můžeme hrát. Věříme, že se kamarádům u nás líbilo a že se budou do školy těšit.

Žáci I. C


Návštěva hokejistů v I.C

Návštěva hokejistů TJ Slavoj Český Těšín v I. C

Ve středu 17. 1. za námi přišli do třídy starší kamarádi, kteří mají rádi hokej, a my jsme si mohli vyzkoušet, jak se kouká na svět přes hokejovou přílbu. Jeden z nás si dokonce oblékl celý dres. To jsme zvědaví, jestli nás maminky a tatínkové poznají, když nám není vidět obličej. Tak hádejte, kdo je kdo… 

Malí sportovci z I. C


Mgr. Pastrňák, statutární zástupce, již opět pracuje

Ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler oznamuje, že statutární zástupce ředitele Mgr. Karel Pastrňák se po delší nemoci už opět ujal svých funkcí. Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Třídní schůzky v základních školách na Ostravské a Slezské ul.

Vedení základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul.,, jejichž činnost vykonává Základní a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o., sděluje rodičům a zákonným zástupcům žáků, že 9. ledna 2018 proběhnou na obou školách od 16.00 hod. informační schůzky pedagogů s rodiči. Podány budou informace o průběžném prospěchu žáků před 1. pololetím letošního školního roku.