Zahájení školního roku v 1. třídě ZŠ Slezská

K zahájení školního roku 2017/2018 v základní škole na Slezské ulici se vracíme několika fotkami z první třídy, jejíž žáci se těšili do školy určitě nejvíce!

Fotografie pořídil Roman Marosz.


Napsali o nás

Těšínské listy, ročník XI, číslo 4, 31. srpna 2017

Mgr. Helena Warcopová novou předsedkyní školské rady.

Z důvodu přechodu na jiné pracoviště a do nové pracovní funkce odstoupila dne 12. září 2017 z funkce předsedkyně školské rady Mgr. Barbara Raszyková. Novou předsedkyní školské rady pak byla zvolena Mgr. Helena Warcopová.


Potřeby žáků ZŠ Slezská pro školní rok 2017/2018

Přinášíme informaci o tom, které potřeby budou žáci ZŠ Slezská potřebovat ve školním roce 2017/2018. Seznam je platný k 4. září 2017.

Zahájení školního vyučování

Zahájení vyučování v základních školách, školních družinách, mateřských školách a zahájení provozu ve školních jídelnách

Vedení ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina sděluje,

a) že výuka v základních školách na Ostravské ul. a Slezské ul. začíná v pondělí 4. září v 8.00 hodin;

b) že provoz ve školních družinách na Ostravské ul. a Slezské ul. začíná rovněž v pondělí 4. září;

c) že vzdělávání v mateřských školách na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. začíná v pátek 1. září;

d) že provoz ve školních jídelnách na Ostravské ul. a na Hrabinské ul. začíná v pátek 1. září;

e) že provoz ve školní jídelně na Zelené ul. začíná v pondělí 4. září.


Nejlepší žáci, učitelé a rodiče školního roku 2016/2017

Pochvala ředitele školy:

Sportovec školy – 1. až 5. roč., ZŠ Ostravská:  MIRGA Jiří, V.A

Sportovec školy - 1. až 5. roč., ZŠ Slezská: FELIX Jakub, V.B

Sportovkyně školy - 1.až 5. roč., ZŠ Ostravská: CIASNOCHOVÁ Nela, V.A

Sportovkyně školy - 1. až 5. roč., ZŠ Slezská: BITTOMSKÁ, Aneta, I.B

Sportovec školy – 6.až 9., roč., ZŠ Ostravská: BENEK Štěpán, VIII.A

Sportovec školy - 6. až 9. roč., ZŠ Slezská: ŘÍMANEK Ondřej, IX.B

Sportovkyně školy – 6 až 9. roč., ZŠ Ostravská: LOTEROVÁ Anna, VI.A

Sportovkyně školy - 6. až 9. roč., ZŠ Slezská: PĚGŘIMOVÁ Daniela, IX.B

Cena pro žáka, který se nejlépe umístil v soutěžích: ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou KRUCINOVÁ ZUZANA, VIII.A

Cena pro žáka, který se nejlépe umístil v soutěžích: ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou ŠIMIK Matěj, III.B

Cena pro nejlépe pracujícího žáka školního žákovského parlamentu: ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou  RUSZ Kryštof, VI.A, SZMEK Pavel, VI.B

Cena pro nejlépe pracujícího žáka školního žákovského parlamentu: ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou: STAWARCZYK Kamil, IX.B

Soutěž o nejlépe bodovanou třídu v ZŠ Ostravská: VII.A

Soutěž o nejlépe bodovanou třídu v ZŠ Slezská: IX.B

Nejlepší žák 1. stupně ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou BLAŽKOVÁ Joanna Miriam, V.A

Nejlepší žák 1. stupně ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou HAAS Jakub, V.B

Nejlepší žák 2. stupně ZŠ Ostravsjká, pochvala ŘŠ s knihou KRUCINOVÁ Zuzana, VIII.A

Nejlepší žák 2. stupně ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou ŘÍMANEK Ondřej, IX.B

Nejlepší žák 9. roč. za celou školní docházku v ZŠ Ostravská, pochvala ŘŠ s knihou FAJOVÁ Brigita, IX.A

Nejlepší žák 9. roč. za celou školní docházkuv ZŠ Slezská, pochvala ŘŠ s knihou ŘÍMANEK Ondřej, IX.B

Nejlepší účastník školní družiny na Ostravské ul.: TYRLÍKOVÁ Ema, HECLOVÁ Laura

Nejlepší účastník školní družiny na Slezské ul.: GORECKÁ Ester

Pochvala ŘŠ s knihou: KADLČÍK René, VIII.B

Pochvala ŘŠ:  KOLONDROVÁ Jana, VI.A,  HUMPLÍKOVÁ, Karolína, VII.A,  BYSTROŇOVÁ, Klára, VIII.A,  KUČERA Vojtěch, VIII.A,  FAJOVÁ Brigita,  VIII.B ŽERDÍK Samuel, IX.B, SABELOVÁ Anna, VIII.B, BURKOT Maxmilián, VIII.B, ZERZOŇOVÁ Natálie, VIII.B

Ocenění školního žákovského parlamentu pro nejoblíbenějšího učitele ZŠ Ostravská:  Mgr. KANTOROVÁ Jolana

Ocenění školního žákovského parlamentu pro nejoblíbenějšího učitele ZŠ Slezská: Mgr. KLIMSZOVÁ Romana

Učitel roku, cena ředitele školy pro učitele ZŠ Ostravská: Mgr. POLAINO Ellen

Učitel roku, cena ředitele školy pro učitele ZŠ Slezská: Mgr. WOJNAROVÁ Jana
POLAINO Ellen

Ocenění Rodič roku 2016/2017: pan MORCINEK, paní WRONKOVÁ, paní KONVIČKOVÁ, paní ŠILDROVÁ


Výroční den 2017

Dne 29. června 2017 se v sálu KaSS Střelnice uskutečnil tradiční Výroční den Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. V úvodní části stručně zhodnotil ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler právě končící školní rok 2016/2017. Poté místostarostkyně Městského úřadu Český Těšín Mgr. Hřebačková pozdravila za představitele města především vycházející žáky devátých ročníků, ale také ostatní žáky, učitele školy, ale rovněž všechny provozní pracovníky. Za kulturní vystoupení patří ocenění dětem našich mateřských škol, letod dětem z MŠ Hrabinská a z MŠ Hornická. A pak už následovalo ocenění nejlepším žákům obou škol v podobě pochval ředitele školy, ocenění nejlepším učitelům, ale také také rodičům. Na závěr slavnostního dne se vedení škol a třídní učitelé rozloučili s odcházejícími žáky, kteří poděkovali všem učitelům, kteří je připravovali pro život.


Akademie programování

Závěrečný den Akademie programování 10.6. 2017

Stejně jako loni i letos jsme v poslední čtvrtině školního roku v hodinách IKT programovali v Kodu -nástroji umožňujícím vizuální programování se speciálním zaměřením na vývoj her. Vybraní žáci /Ondřej Sikora, Filip Šildr z VI.B , Arian Mustafa a Sebastián Miksch ze VII.B / se zúčastnili již tradičního slavnostního závěrečného dne Akademie programování v budově české pobočky Microsoftu v Praze. Kromě prohlídky zajímavého architektonického uspořádání interiéru budovy a vybavení je zde čekal nabitý program - rozdělení do družstev, želví grafika, programování offline a soutěžní kvízy, nechybělo bohaté občerstvení. Odpoledne jsme stihli i krátkou zastávku na Vyšehradě. Jednodenní výlet si žáci užili a určitě stál za to.

Hodnocení účastníků:

Bylo to super! Nejvíc mě bavilo, když jsme hráli hru na stanovišti. Na každém stanovišti byl jiný úkol. Například programování, kvízy nebo třeba Marshmallow challenge. Vyhrál ten, kdo měl nejvíc bodů. Já jsem to sice nebyl, ale jako cenu útěchy jsem dostal já i ostatní Minecraft pro Xbox One. Moc se mi tam líbilo.

Sebastián Miksch

V Praze se mi líbilo všechno, ale ze všeho nejvíc se mi líbily soutěže. Bavil mě kvíz, který procvičoval logiku a poznávání programů. Byli jsme rozdělení do týmů podle barev. Jsem rád, že jsem měl tuto příležitost. Hned bych jel znovu.

Ondřej Sikora

V Microsoftu se mi docela líbilo. Celý den jsme tam soutěžili o různé ceny. Baví mě programování a něco jsem se tam přiučil. Jel bych tam znovu.

Arian Mustafa

V Praze se mi moc líbilo. Sice cesta vlakem trvala 6 hodin, ale stálo to za to. Hned jak jsme přijeli, šli jsme do místnosti s velkým projekčním plátnem. Tam jsme dostali info, co budeme celý den dělat a v jakých týmech budeme. Potom přišly úkoly. Nejdříve jsem jim moc nerozuměl, ale po chvilce mi to začalo jít. Nevyhrál jsem, ale to nevadí. Aspoň jsem se o programování něco dozvěděl.

Filip Šildr

Chcete jet s námi příště? Zapojte se do Akademie programování!

http://www.akademieprogramovani.cz/zaverecny-den-akademie-programovani/

Helena Lazarová, ICT koordinátor


Nejlepší žáci školy přijati představiteli města

Jako každoročně byli i letos nejlepší žáci českotěšínských škol přijati nejvyššími představiteli města. Letos se té cti dostalo třem našim žákům, dvěma ze ZŠ Slezská a jedné dívce ze ZŠ Ostravská.

Seznamme se s nimi blížeji:

Ondřej Římanek
Do první třídy nastoupil v roce 2008 ve Stanislavicích. Žákem naší školy se stal v roce 2011 a ihned se zapsal jako výborný student. Po celou dobu školní docházky měl samé jedničky, jenom jednou mu to pokazila dvojka z angličtiny. Spolužáci si ho oblíbili, často jim pomáhal s porozuměním učiva a s domácími úkoly. Několikrát se stal předsedou třídy. Aktivně se zapojil i do sportovních soutěží. Ve svém volném čase dělá požární sport, v němž získal 3. místo v kraji v Novém Jičíně. Účastnil se většiny školních sportovních aktivit. Vynikal ale v atletice, kdy v městském kole získal 1. a 3. místo v běhu na 1000 m. Jeho silnou stránkou je i matematika, v 5. třídě se probojoval do okresního kola v matematické olympiádě, kde se umístil velmi vysoko. Jeho další silnou stránkou je informatika. V roce 2016 byl úspěšným řešitelem fitness testu - bobřík informatiky. Neváhal se přihlásit i do televizní soutěže Bludiště, jako kapitán družstva si vedl velmi dobře. V průběhu školní docházky získal 7 krát pochvalu ředitele školy za příkladné chování a výborné studijní výsledky. Jeho píle se vyplatila, příjímací zkoušky na střední školu napsal na výbornou. Vybral si Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Havířově. Přejeme mu další úspěchy.

Kamil Stawarczyk
Žák s velmi výraznou a všestrannou osobností. Na tuto školu nastoupil jako prvňáček v roce 2008. Už od začátku byl velmi zvídavý a aktivní. Během devíti let se účastnil různých školních i městských soutěží, kde byl velmi úspěšný. V recitační soutěži postoupil do městského kola, kde se umístil na krásném 3. místě. V soutěži o pohár starosty města se umístil na 1. místě v basketbalu. Jeho silnou stránkou jsou počítače, kdy jako vybraný žák naší školy se účastnil EU projektu ITEC, kde prezentoval žákovské práce na národní konferenci Scientix dne 13.-14.6. 2014 v Praze. Taky se aktivně zapojil do projektu Erasmus Be yourself Proof yourself, kdy vycestoval do Turecka reprezentovat naší školu. Účastnil se projektu Scientix na Veletrhu vědy (veletrh se zaměřením na vědu, výzkum a vzdělávání v Praze 20.5. 2016). I jeho sportovní úspěchy jsou nadprůměrné. Od první třídy hraje hokej. V hokejovém turnaji v Rožnově získal zlato, později taky v Bohumíně. V celorepublikovém turnaji ve Výškově získal čestné 17. místo. Účastnil se různých školních sportovních soutěží, vždycky s výborným umístěním. Od šesté třídy se zapojil do žákovské samosprávy, stal se i členem mládežnické rady města Český Těšín. V průběhu školní docházky získal 5 krát pochvalu ředitele školy za příkladné chování, výborné studijní výsledky a reprezentaci školy Jeho píle se vyplatila, příjímací zkoušky na střední školu napsal na výbornou. Vybral si Obchodní akademii v Českém Těšíně. Přejeme mu další úspěchy.

Zuzana Krucinová, žákyně VIII. A
Zuzčiným koníčkem se stal anglický jazyk. Do té míry, že se jí v letošním školním roce dařilo vyhrávat jazykové soutěže na vysoké úrovni.
Olympiáda v AJ - v celostátním kole se umístila jako čtvrtá po třech deváťácích. Toto umístění ji však neodradilo ani nezklamalo, a proto můžeme doufat, že se v příštím roce olympiády s největší pravděpodobností opět zúčastní.
Zvítězila rovněž v soutěži Enjoy your English, v další soutěži Jazyky hrou se spolužačkou obsadila druhou příčku také v jazyce anglickém.
Pracovala ve školním žákovském parlamentu.
Ve volném čase Zuzana poslouchá oblíbenou hudbu - jak jinak - s anglickými texty.
Ráda čte, píše básničky a povídky, kreslí. Zajímá se o vesmír.
 


Poslední exkurze deváťáků

V Hrabyni a v Darkovičkách

Dne 6.6. jsme jeli na exkurzi do Hrabyně a Darkoviček. Bylo to velmi poučné a zajímavé, dozvěděli jsme se hodně o 2. sv. válce. Například jak se lidem v té době žilo, jaký byl jejich každodenní režim, ale taky jsme si mohli prohlédnout uniformy, zbraně, tanky, různé předměty z té doby a repliky domů zničených válkou. Poté jsme jeli do Darkoviček, kde na nás čekal průvodce a provedl nás celým bunkrem. Šli jsme i do podzemí, bylo tam spoustu zbraní a nábojů, ale taky mini pokojíčky na spaní. Dozvěděli jsme se, jak vojáci dlouhé měsíce přežívali v bunkrech. Nám se exkurze moc líbila a naučili jsme se spoustu nových věcí.

Sikorová,Pončová, IX.B

Výlet se nám líbil, zejména vystavené tanky a vojenská technika. I když je fakt, že by se mohli o vystavené cennosti více starat a nenechávat je rezivět. Zajímavé byly také bojové scény a uniformy vojáků. Nesmíme zapomenout na skvělé zpracování schodů a lidí z koncentračního tábora spolu s výbornými příběhy vojáků z války.

Pasz, Rechtorík, IX.B