Prezentace projektu ITEC

V úterý 18. prosince 2012 dojde k prezentaci výsledků práce žáků, kteří byli zapojeni do projektu iTEC. Prezentace se uskuteční během 3. a 4. vyučovací hodiny. Případní zájemci o zhlédnutí prezentace z řad rodičů jsou vítáni!


Poděkování

Děvčata a kluci,
děkujeme Vám za to, že jste zakoupením bludišť podpořili charitativní akci občanského sdružení CPK - CHRPA. Tato organizace se zabývá výcvikem koní terapeutů, kteří jsou využívání pro hiporehabilitaci. Hiporehabilitace je léčba zdravotních problémů jízdou na koni.
 

Celkový výtěžek z této akce je 750,- Kč.
 


Přijetí nejlepších žáků ředitelem školy v ZŠ Slezská za 1. čtvrtletí školního roku

Ve středu 12. prosince 2012 přijal ředitel školy na návrh pedagogů tyto nejlepší žáky školy za 1. čtvrtletí školního roku:

Klára Dziadková, VII.B, za příkladnou přípravu na vyučování a za vzornou práci pokladníka třídy;

Daniel Ostruszka, VII.B, za příkladnou přípravu na vyučování a za výborné umístění v matematické soutěži Logická olympiáda;

Denis Karzel, V.A, za reprezentaci školy ve florbale;

Kamil Stawarczyk, V.A., za vzorné chování, dobrou školní práci, aktivitu a reprezentaci školy ve florbale;

Jakub Stryja, VIII.B, za účast v matematické soutěži Klokan - 1. místo v kategorii Kadet, za příkladnou práci ve škole; Bobřík informatiky, úspěšný řešitel v kategorii kadet;

Filip Sikora, VIII.B, za účast v matematické soutěži Klokan - 3. místo v kategorii Kadet, za příkladnou práci ve škole; Bobřík informatiky, 465. místo v republice ze 7 299 účastníků v kategorii kadet;
 

Andrea Netopilová, VI.B, za příkladné plnění školních povinností, nulové zapomínání v 1. čtvrtletí;

Petr Puzoň, VI.B, za příkladné plnění školních povinností, nulové zapomínání v 1. čtvrtletí;

Patrik Ryboň, V.B, za reprezentaci školy na turnaji ve florbalu;

Samuel Žerdík, V.B, za reprezentaci školy na turnaji ve florbalu;

Jakub Kucharik, V.B, za reprezentaci školy na turnaji ve florbalu.

Adam Kelner, VI.B, Bobřík informatiky, úspěšný řešitel kategorie benjamín;

Ondřej Sabela, VII.B, Bobřík informatiky, úspěšný řešitel kategorie benjamín;

Jakub Kaczmarczyk, VII.B, Bobřík informatiky, úspěšný řešitel kategorie benjamín;

Kateřina Ivánková, IX.B, Bobřík informatiky, 65. místo v republice ze 7 299 účastníků kategorie kadet!

Lucie Jedzoková, IX.B, Bobřík informatiky, úspěšná řešitelka kategorie kadet;

Jakub Cywka, VIII.B, Bobřík informatiky, úspěšný řešitel kategorie kadet;

Lucie Gálová, IX.B, Bobřík informatiky, úspěšná řešitelka kategorie kadet;

Alan Godi, IX.B, Bobřík informatiky, úspěšný řešitel kategorie kadet;

Andrea Furiková, IX.B, Bobřík informatiky, úspěšná řešitelka kategorie kadet.

 


Vítězové výtvarné soutěže Městské knihovny Český Těšín "Mikulášská nadílka aneb Vyzdob si svou knihovnu".

V příloze najdete vítěze výtvarné soutěže Městské knihovny Český Těšín, která proběhla pod názvem Mikulášká nadílka naruby aneb Vyzdob si svou knihovnu. Děti vyráběly krásné vánoční ozdoby z CD.
Vítězové budou odměněni ve čtvrtek 13.12. od 13 do 17 hodin. .
Odd. pro děti, Městská knihovna Český Těšín, Ostravská 67
 

Umístění žáků naší školy ZŠaMŠ Hrabina (jak žáků ZŠ Ostravská, tak žáků ZŠ Slezská) naleznete v příloze.


Úspěch žákyně Lucie Kempné ve Velké Británii

Velkého úspěchu dosáhla ve Velké Británii žákyně ZŠaMŠ Hrabina, pracoviště ZŠ Slezská, Lucie Jempná (toho času plní povinnou školní docházku právě v Británii), která zvítězila se svou básní, která nyní vyjde ve sbírce a bude distribuovaná v celé Velké Británii a Severním Irsku.
K úspěchu Lucce blahopřejeme!

V příloze naleznete jak báseň, tak i diplom!


Projekt iTEC 2012 - Navrhujeme novou počítačovou učebnu - exkurze Dolní oblast Vítkovic

22.11. a 29.11. se žáci z 7.B a 8.B vypravili do nově otevřeného Světa vědy a techniky v Ostravě Vítkovicích, aby si v rámci EU projektu ITEC nejen prohlédli nové učebny vybavené moderními technologiemi a inspirovali se tak pro své návrhy , ale také se dozvěděli něco nového z oblasti optiky a počátků kinematografie a vývoje animovaného i hraného filmu. Žáci měli také možnost aktivně se zapojit a mnohé si vyzkoušet na vlastní oči a ,,vlastníma rukama".
A co na to oni sami? Přikládám několik jejich postřehů.

Mgr,. Helena Lazarová

Dne 29.11 se naše třída vydala na exkurzi do Světa vědy a techniky. Celý den byl velice zajímavý, dozvěděli jsme se plno nových věcí a hlavně nás všechny zaujalo,jak to tam bylo všechno moderně zařízené.Nejdříve jsme měli přednášku o historii optiky a promítání.Nebyla to ovšem jenom obyčejná přednáška,kdybychom celou hodinu poslouchali a seděli. Zajímavé na tom však bylo to, že jsme měli i různé ukázky přístrojů. Nakonec jsme se i dívali na promítání starého filmu Pat a Mat ze starého promítacího stroje. Ukazovali nám i jak se dělají kreslené filmy, což jsem třeba vůbec netušila.Snažili se, aby to bylo něčím zvláštní a to se jim povedlo.Všechny tak zaujal robot, na kterém se dali hrát hry, soutěže; a když jste vyhráli, tak vás vyfotil. Když skončila naše exkurze, přesunuli jsme se do vedlejší místnosti a tam nám dali tablety a zkoušeli jsme udělat animace. Překvapilo mě, že nám ty tablety poskytli, ale bylo to nějaké zpestření.Mohli jsme si to zkusit a to bylo hrozně fajn a všem se to i líbilo. Třešničkou na dortu už bylo jen to, že jsme měli možnost zkouknout 3D film o Pravěkých dinosaurech. Celá exkurze se mi líbila.Takový přístup by měl být i ve škole. Hlavně v předmětech jako je Fyzika a Chemie. Mohli bychom si různé věci vyzkoušet prakticky a tím bychom to lépe pochopili a hodiny by byly zajímavější. Naše třída se obyčejně moc slušně nechová, ale tím, jak nás dokázali zaujmout, jsme byli hodní a úplně jiní než normálně.Doufám,že takových výukových akcí budeme mít ještě více.
Lucie Šebestová,8.B

Dne 29.11 2012 naše třída navštívila exkurzi SVĚT VĚDY A TECHNIKY v Ostravě - Vítkovice.
Program byl už od jeho názvu zajímavý -„OPTIKA‘‘. Spolužáci byli hodně nadšení a dokonce někteří i z jízdy v tramvaji. Na začátku jsme byli informováni o tom, kde si můžeme nechat věci, a šli jsme do zadní místnosti na velké takzvané pytle. Nejdřív se nám představili a pak vyprávěli o tom, jak vzniklo kino. Když už konečně byla přestávka, objevili jsme ve vedlejší místnosti robota, na kterém se daly hrát hry. Po přestávce jsme dostali do ruky tablety a vytvářeli jsme animace. Ukončili jsme animaci a šli se dívat na film ve 3D o dinosaurech. Rozhodně bych chtěla mít ve škole tablety. :DDDDD
Klimszová Lucie, 8.B

Svět vědy a techniky. Třída 8. B na výletě
Od Českého Těšína jsme jeli na nádraží v Ostravě, potom jsme asi 10 min. pokračovali tramvají. Na vrátnici nás vyzvedl pán, který nás dovedl na místo.
V učebně jsme seděli na pěnových pytlích a vyprávěli nám, jak se kdysi lidé dívali na kino, kdo ho vymyslel a další různé informace, které byly zajímavé. Moc mně to bavilo.
Později jsme si sedli ke stolům a pracovali jsme s tablety, kde jsme si vytvořili vlastní animaci . (PROGRAM- stick drawe )
Nakonec jsme se dívali na 3D film o dinosaurech. Do Českého Těšína jsme dojeli kolem 13.30. Exkurze Optika se mi osobně líbila , určitě se tam zase někdy pojedu podívat.
Gabriela Košutová, 8.B
 


Jak jsme pekli vánoční cukroví

Jak jsme pekli vánoční cukroví v II.C

Dostali jsme dobrovolný domácí úkol – přinést recept na naše nejoblíbenější vánoční cukroví. To jsme ještě netušili, že to cukroví pak společně upečeme. Protože se nejčastěji objevovaly recepty na vanilkové rohlíčky a linecké těsto, pustili jsme se právě do nich. Odpoledne jsme se přestěhovali do školní kuchyňky a práce nám tam šla pěkně od ruky. Bylo to na nás také vidět, cukr jsme měli až za ušima. Ale výsledek stál zato. Po cukroví se jen zaprášilo. Něco jsme přece jen nechali na vánoční jarmark. Dostali jsme pochvalu od paní učitelky, ale také od Zuzančiny maminky , která na všechno dohlížela a hlavně hlídala troubu , abychom cukroví nepřipálili. Děkujeme jí moc.
NENÍ NAD RECEPTY NAŠICH MAMINEK, OD MAMINKY TOTIŽ CHUTNÁ VŽDYCKY NEJLÍP.
          Žáci 2.C
 


Slavnost Slabikáře v I.C pracoviště na Slezské ul.

Ve čtvrtek 22. 11. 2012 se konala pro děti z 1.C Slavnost Slabikáře. Pro děti to bylo sváteční odpoledne, ve kterém složily svou první zkoušku ze znalostí písmen, slabik a slov, zarecitovaly básničky a zazpívaly písničku. Porota složená ze zástupců rodičů rozhodla, že znalosti dětí jsou již dostačující, aby mohly obdržet Slabikář a malou odměnu.
Přeji svým prvňáčkům mnoho dalších úspěchů.

                                        Třídní učitelka Hana Pospíšilová
 


Slavnost slabikáře v I.B na Slezské

Pondělí 19.11.2012 bylo pro děti z 1.B svátečním dnem. Konala se totiž Slavnost Slabikáře, v rámci které prvňáčci „skládali zkoušku“ ve znalosti písmen, slabik a slov.
Celý program byl zpestřen recitací básní, říkanek,vyprávěním pohádky a zpěvem písně. V závěru slavnosti přistoupili naši nejmenší před přítomnou porotu,
která uznala jejich vědomosti za dostačující. Vyvrcholením pondělního setkání bylo slavnostní předání Slabikáře, který žáci obdrželi společně s malým dárkem a sladkým dortíkem.
Přeji svým prvňáčkům, aby se jim čtení Slabikáře dařilo a čtení knih se pro ně stalo oblíbenou činností jejich života.

Třídní učitelka Mgr.Jana Wojnarová
 


Pozvánka na Předvánoční jarmark ZŠ Slezská

Dovolujeme si vás pozvat na Předvánoční jarmark a na Den otevřených dveří pracoviště na ZŠ Slezská!