Volby do školské rady

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady, které se uskuteční na obou základních školách (Ostravská, Slezská) v úterý 25. září 2012 od 16.45 hod. do 17.30 hod.

Vyhlášení voleb a volební řád naleznete v přílohách!


Složení školní žákovské samosprávy ve škol. roce 2012/2013

Členové žákovské samosprávy 2012 - 2013

Nikola Godi 6.B
Tereza Unucková 6.B
Miriam Ludvíková 6.B
David Podeszwa 7.B
Jakub Kaczmarczyk 7.B
Gabriela Košutová 8.B
Kateřina Kiszová 8.B
Klára Zagorová 9.B předseda
Štěpán Stašák 9.B
 


Připravujeme vzdělávací jazykový zájezd do Anglie

Vážení rodiče, chlapci a děvčata!
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o. připravuje pro žáky obou našich základních škol (Ostravská, Slezská) vzdělávací jazykový zájezd do Anglie, který je určen žákům druhého stupně (6. až 9. roč.). Zatím přinášíme předběžné údaje. Podle zájmu, který vy a vaše děti projevíte, budeme postupovat dále! Zde úvodní informace:

Místo konání:                             Londýn
Délka zájezdu:                          5 dnů
Předpokládaný termín:           květen 2013
Cena:                                         od 5850 Kč
Přihlásit se u:                           Mgr. Ellen Polaino  (na škole Ostravská)
                                                    Mgr. Lenky Slovákové (na škole Slezská)
Předběžné přihlášení do:      28.9. 2012
Podrobnější informace:         www.studentagency.cz
Případné dotazy:                      lenka.slovakova@zs-slezska.cz
 


I děti ze ZŠ Slezské zahují výuku plavání

Výuku plavání zahajují příští týden i děti naší druhé školy na ulici Slezské. Budou jezdit plavat takto:

II.C        v úterý na 8.00 hod.

III.A       v úterý v 10.30 hod.

III.B       ve středu v 10.30 hod.


Rozdělení žáků 1. ročníku do prvních tříd

V příloze přinášíme seznam žáků budoucích 1. tříd.


Zakončení škol. roku na pracovišti Slezská

27. června 2012 proběhlo v tělocvičně dislokovaného pracoviště naší školy na Slezské ulici slavnostní ukončení školního roku, které bylo spojeno s rozloučením se s žáky 9. ročníku. Akce byla rozdělena do dvou částí. Nejprve byli oceněni chlapci a děvčata 1. až 5. roč., po přestávce pak proběhlo ocenění žáků vyššího stupně a škola se rozloučila s vycházejícími deváťáky.

V obou částech provedl zhodnocení celoroční činnosti zástupce ředitele Mgr. Raszyk, třídní učitelé představili nejlepší chlapce a děvčata, kteří dostali ocenění, věnované SRPDŠ. Zvláštní ocenění, ocenění ředitele školy, obdržel deváťák Marek Zogata, který byl pedagogickou radou označen za žáka, který si celých devět let plnil své povinnosti ve třídě nejlépe.

Při loučení s deváťáky měli hlavní slovo především žáci I.C třídy, kteří pod vedením tř. uč. Mgr. Ševečkové předvedli působivý program, a k odcházejícím žákům promluvil ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler. V závěrečné části promluvili zástupci IX.B a pak už si převzali absolventi školy pamětní listy.

Přinášíme několik fotografií, zatím jen z první části, z oceňování žáků 1. stupně. Přinášíme i pamětní list vycházejících deváťáků. V příloze pak nalezneta jména všech vyznamenaných.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Pro rodiče budoucích prvňáčků našich škol na Ostravské a na Slezské ul. přinášíme první informace. V příloze naleznete seznam věcí, které budoucí žák k výuce skutečně potřebuje. Nic dalšího nemusíte nakupovat.

V nejbližší době přineseme rozdělení dětí do tříd ve škole na Slezské ulici. Budou zde otevřeny 2 třídy. Třídními učitelkami budou v I.B  Mgr. Wojnarová, v I.C Mgr. Pospíšilová.
Ve škole na Ostravské bude 1 třída, třídní učitelkou I.A  bude Mgr. Raszyková.


Výuka na pracovišti Slezská v týdnu 25. až 29. června

Upozorňujeme rodiče žáků, že v posledním týdnu školního roku bude výuka na pracovišti ZŠ na Slezské ul. probíhat takto:

Pondělí 25. 6. 2012:                  1. stupeň:      7.50 až 11.30 hod.
                                               2. stupeň:      7.50 až 12.00 hod.

Úterý 26. až čtvrtek 28.6. 2012:  1. stupeň:      7.50 až 11.30 hod.
                                               2. stupeň:      7.50 až 12.30 hod.

Pátek 29.6. 2012:                     1. až 9. roč.:   7.50 až 9.00 hod. rozdání vysvědčení