Zakončení škol. roku na pracovišti Slezská

27. června 2012 proběhlo v tělocvičně dislokovaného pracoviště naší školy na Slezské ulici slavnostní ukončení školního roku, které bylo spojeno s rozloučením se s žáky 9. ročníku. Akce byla rozdělena do dvou částí. Nejprve byli oceněni chlapci a děvčata 1. až 5. roč., po přestávce pak proběhlo ocenění žáků vyššího stupně a škola se rozloučila s vycházejícími deváťáky.

V obou částech provedl zhodnocení celoroční činnosti zástupce ředitele Mgr. Raszyk, třídní učitelé představili nejlepší chlapce a děvčata, kteří dostali ocenění, věnované SRPDŠ. Zvláštní ocenění, ocenění ředitele školy, obdržel deváťák Marek Zogata, který byl pedagogickou radou označen za žáka, který si celých devět let plnil své povinnosti ve třídě nejlépe.

Při loučení s deváťáky měli hlavní slovo především žáci I.C třídy, kteří pod vedením tř. uč. Mgr. Ševečkové předvedli působivý program, a k odcházejícím žákům promluvil ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler. V závěrečné části promluvili zástupci IX.B a pak už si převzali absolventi školy pamětní listy.

Přinášíme několik fotografií, zatím jen z první části, z oceňování žáků 1. stupně. Přinášíme i pamětní list vycházejících deváťáků. V příloze pak nalezneta jména všech vyznamenaných.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Pro rodiče budoucích prvňáčků našich škol na Ostravské a na Slezské ul. přinášíme první informace. V příloze naleznete seznam věcí, které budoucí žák k výuce skutečně potřebuje. Nic dalšího nemusíte nakupovat.

V nejbližší době přineseme rozdělení dětí do tříd ve škole na Slezské ulici. Budou zde otevřeny 2 třídy. Třídními učitelkami budou v I.B  Mgr. Wojnarová, v I.C Mgr. Pospíšilová.
Ve škole na Ostravské bude 1 třída, třídní učitelkou I.A  bude Mgr. Raszyková.


Proběhlo zasedání výboru SRPDŠ na pracovišti ZŠ Slezská

V příloze naleznete zápis z jednání výboru SRPDŠ na pracovišti ZŠ Slezská, které proběhlo 7.6. 2012.


"Komunikujeme bez hranic" (pokračování) - v Těšínských minutách

 Informaci o projektu Komunikujeme bez hranic přinesly i Těšínské minuty.


Schůzka výboru SRPDŠ ZŠ Slezská dne 17.4. 2012

Předsedkyně výboru SRPDŠ sděluje, že dne 17.4. 2012 se v 17.15 hod. v kanceláři zástupce ředitele na Slezské ul. uskuteční schůzka výboru.


Postup v případě zavšivení dětí

Informace k výskytu vši dětské (hlavové) v dětských kolektivech
(Stanovisko Krajské hygienické stanice v Olomouci)

Současná situace je důsledkem vzniku odolnosti vší na účinné látky v dříve používaných léčivých přípravcích. Zvýšená poptávka po „alternativním“ odvšivování způsobila, že se v lékárnách prodávají proti vším nejrůznější přípravky, z nichž mnohé mají nedostatečnou až pochybnou účinnost. Rodičům se často nepodaří vši zcela vyhubit a tím dochází k opakovanému a zvýšenému šíření vší v dětských kolektivech. Naše studie ukázaly, že na Olomoucku cca 5-20% dětí ve školkách a na prvním stupni základních škol má ve vlasech známky po výskytu vší. Tento výskyt není nijak dramatický a zhruba odpovídá výskytu v západních zemích Evropy.

Doporučení pro předškolní a školní zařízení

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat infekční onemocnění mohou u dětí pouze lékaři popř. rodiče, nikoli učitelé či vychovatelé. Proto je nutné apelovat na rodiče, aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali školu popř. školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí v riziku. Jinak zde hrozí opětovný přenos vší na jejich odvšivované dítě z dětí, jejichž rodiče o aktuálním výskytu vší v kolektivu nevěděli. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. Odstranění dospělých vší z vlasů dítěte je však možno zajistit během několika minut, takže izolace dětí nebývá v praxi nutná. Učitelé a vychovatelé musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí, by školka nebo škola měla o tomto nebezpečí rodiče písemně informovat a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy (školky) bez vší. Pokud má školka nebo škola od všech rodičů podepsané takové prohlášení po každém nahlášeném výskytu vší v kolektivu, nelze ji ani v případě opakovaného výskytu vší z ničeho vinit. V krajním případě mohou epidemiologické šetření a následná opatření v ohnisku zvýšeného výskytu vší zajistit pracovníci krajské hygienické stanice, podobně jako u jiných závažnějších infekčních nemocí. Epidemiologické šetření se provádí dle §62a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, např. na základě hlášení lékaře, případně na žádost školky či školy či z opakovaných podnětů rodičů.

viz příloha