Podzimní spirála

 

Z krásně barevného, spadaného listí si děti z naší MŠ vytvořili podzimní spirálu, která se jim velmi povedla.

Při vytváření si užily spoustu zábavy a legrace.


Pohádkový les

 Děti navštívily "Pohádkový les"

Byly pro ně připraveny soutěže a hry, spousta zajímavých zážitků a nakonec také dostaly nějaké odměny.

 


Projektový den - návštěva ZOO


Dne 22.9. děti navštívily ZOO, kde se jim velmi líbilo, viděly zajímavá zvířata a také získaly mnoho nových poznatků na přednášce s expozicí, která byla pro ně v ZOO připravena.

 


Účast na Mezinárodním ekologickém studentském sympoziu (MESS)

Naše třída "BERUŠKY" prezentovala na MESS.
Zaujalo nás téma - ekologie a příroda, které se často prolíná našimi tématy.
Cítíme jejich důležitost pro život lidí na naší planetě.
Na vycházkách s dětmi pozorujeme krásy přírody.
Například v blízkém lesoparku Hrabina, v okolí Těšínské přehrady.
Obrazně řečeno:
Sázíme do dětí semínka poznání, moudrosti a věříme,
že tato semínka vyklíčí a v budoucnu vyrostou zdravé, silné stromy, moudří lidé.

Bc. Andrýsková Marcela, Bc. Němečková Michaela


Honza Krejčík v MŠ


Dne 23.9. 2020 navštívil naši MŠ Honza Krejčík s programem pro děti.


Akce PÍSEK PRO DĚTIVe středu 16.9. nám do školky přivezli nový písek, který jsme měli odpoledne ve spolupráci s rodiči navést do pískoviště.

Velmi děkujeme za aktivní spolupráci bratru Elišky Češkové a tatínkovi Lukáše Červeňáka, kteří pomáhali vozit písek dopoledne.

Vítáme každou ochotnou pomoc od rodičů také kdykoliv v budoucnu.

Pawelková N.

 


Rozloučení s předškoláky

 "Rozloučení s předškoláky, které proběhlo v červnu 2020, se vydařilo a všichni jsme si ho užili."


Třídní schůzky

 
Ve čtvrtek 3.9.2020 v 16.30 hod. proběhnou na naší MŠ třídní schůzky.


SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH ŽÁKŮ I. C ( ZŠ Slezská)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovoluji si Vás pozvat na informativní schůzku o přípravě a organizaci budoucí I. C třídy v ZŠ Slezská ve školním roce 2020/2021. Schůzka se uskuteční v úterý 23. 6. 2020 od 16,00 hod. ve školní jídelně ZŠ Slezská. Přítomna bude třídní učitelka I. C Mgr. Alena Müllerová, vedoucí učitelka pro I. st. ZŠ Mgr. Helena Warcopová, vychovatelky školní družiny a zástupce ředitele pro ZŠ Slezská. Těšíme se na Vaši účast a spolupráci.

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele