Březen - měsíc knihy (exkurze do tiskárny FINIDR)

Tiskárna Finidr, s.r.o. patří mezi největší výrobce knih v pevné a měkké vazbě v České republice.

Ročně se v tiskárně Finidr vyrobí přes 16 milionů knih a jiných titulů.