K+M+B 2020


Naše děti navštívily babičky a dědečky jako "TŘI KRÁLOVÉ".Zazpívaly píseň My tři králové a představily se jmény králů Kašpar, Melichar a Baltazar.Všichni společně zhlédli krátkou pohádku Jak to bylo na tři krále.Nakonec se rozloučily přáním do nového roku a malým dárkem.„Teď vám tu ještě napíšeme ty tři krále,aby s vámi zůstali, my zase půjdeme dále. Nakonec číslice nového roku, aby jste se dobře měli na každém kroku."