Naše krásná planeta


Země měla ve čtvrtek 22. 4. svůj den, proto jsme se rozhodli, že uděláme dobrý skutek.

Paní učitelky připravily na zahradě staré papíry, kartony, sáčky a všichni se
pustili do úklidu. Nezapomněli jsme ani na správné roztřídění podle druhu plasty do žluté, papíry do modré. Po
náročném úklidu si děti užily soutěže a získaly ocenění za třídění odpadu a za
pomoc při záchraně planety Země.