Odstranění stromů

 "Na základě rozhodnutí města Český Těšín byly na naší zahradě odstraněny tři stromy.
Stav těchto stromů byl uznán za nebezpečný pro pobyt dětí na školní zahradě z důvodu narušeného kořenového systému."