Pohádkový les

 Děti navštívily "Pohádkový les"

Byly pro ně připraveny soutěže a hry, spousta zajímavých zážitků a nakonec také dostaly nějaké odměny.