Projektový den - návštěva ZOO


Dne 22.9. děti navštívily ZOO, kde se jim velmi líbilo, viděly zajímavá zvířata a také získaly mnoho nových poznatků na přednášce s expozicí, která byla pro ně v ZOO připravena.