SPONZORSKÝ DAR

Chtěli bychom poděkovat p.Walachovi s manželkou za sponzorský dar pro třídu ”Berušky”. Naše třída dostala knihovnu a kreativní hru. Děkujeme.