Účast na Mezinárodním ekologickém studentském sympoziu (MESS)

Naše třída "BERUŠKY" prezentovala na MESS.
Zaujalo nás téma - ekologie a příroda, které se často prolíná našimi tématy.
Cítíme jejich důležitost pro život lidí na naší planetě.
Na vycházkách s dětmi pozorujeme krásy přírody.
Například v blízkém lesoparku Hrabina, v okolí Těšínské přehrady.
Obrazně řečeno:
Sázíme do dětí semínka poznání, moudrosti a věříme,
že tato semínka vyklíčí a v budoucnu vyrostou zdravé, silné stromy, moudří lidé.

Bc. Andrýsková Marcela, Bc. Němečková Michaela