Velikonoční setkání

Děti rády a s láskou vyrobily velikonoční věnečky pro naše dědečky a babičky.
Před Velikonoci jsme se setkali, věnečky jsme předali a ... .
Samozřejmě nechyběla velikonoční pomlázka.
Radost a úsměv vykouzlila na tvářích a děti si přinesly koledu - slepičku.


Zápis do MŠ

 

PŘÍLOHY K TISKU:

Organizace zápisů do MŠ pro šk rok 2022/2023:  ZDE  (Word)

Evidenční list pro dítě v MŠ: ZDE (pdf)

Přihláška_MS_22_E2 2022: ZDE (pdf)

Přihláška_MS_22_E2: ZDE (Word)


Velikonoce v Muzeu Těšínska


Předškolní děti navštívily těšínské muzeum, kde se dozvěděly spoustu zajímavostí o velikonocích. Poznaly nové tradice, mohly se podívat na skutečnou Moranu a na závěr si společně vytvořily jarní obrázek. Návštěva se všem dětem líbila a odnesly si z ní mnoho zážitků a poznatků.


Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2022 - oceněná p. uč. Bc. Marcela Andrýsková

P.Andrýsková nastoupila na MŠ Hornickou v lednu 2012. Svými znalostmi, trpělivostí, pochopením, nadhledem a pozitivním přístupem působí nejen na děti, ale zásadním způsobem ovlivňuje práci dalších pedagogů mateřské školy. Patří k jednomu z pilířů, na kterých stojí poskytování kvalitního vzdělávání MŠ.

V tomto směru vyzdvihujeme nejen její profesionální, ale i osobní kvality, jako je skromnost a obětavost. Vystudovala na Ostravské univerzitě obor speciální pedagogika. Své vzdělání využívá hlavně v práci s dětmi se speciálními potřebami. Spolupracuje s rodiči, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, klinickým psychologem a jinými institucemi, vždy s myšlenkou „Vše pro dítě“, „Jak můžu pomoc?“.

Nad rámec svých běžných povinností organizuje aktivity v oblasti spolupráce s Centrem sociálních služeb v Českém Těšíně. Obzvláště v době koronavirové byla tato spolupráce pro klienty významnou psychickou podporou. V době pandemie dokázala kvalitně využít moderní technologie a aktivně prováděla pravidelnou distanční výuku předškoláků. Stará se o estetiku celé mateřské školy. Posledních 6 let zodpovědně zastává funkci zástupkyně vedoucí učitelky mateřské školy.