"Berušky" pozorují led a sníh - ledové ozdoby


V tomto týdnu jsme si vyráběli ledové ozdoby.
Voda ve formičkách nám zmrzla na led a ... .
A děti pověsily ozdoby, každý tu svoji, na strom ve školní zahradě.


"Příborový den" ve třídě Berušky


Lžíce, nůž a vidlička -
to je pro "středňáky" od ledna parádička.
Budou zkoušet, trénovat,
zvládnou krásně stolovat.


Divadlo Smíšek v MŠ

 Dne 20.1. 2020 navštívilo naši MŠ divadlo Smíšek.


K+M+B 2020


Naše děti navštívily babičky a dědečky jako "TŘI KRÁLOVÉ".Zazpívaly píseň My tři králové a představily se jmény králů Kašpar, Melichar a Baltazar.Všichni společně zhlédli krátkou pohádku Jak to bylo na tři krále.Nakonec se rozloučily přáním do nového roku a malým dárkem.„Teď vám tu ještě napíšeme ty tři krále,aby s vámi zůstali, my zase půjdeme dále. Nakonec číslice nového roku, aby jste se dobře měli na každém kroku."


Mikulášská nadílka

 Do naší školky se přišel podívat na Mikulášskou besídku i sám Mikuláš s andělem a čertem. Děti si neudělaly ostudu a předvedly Mikulášovi připravené básně, písně i tance. Mikuláš je také po zásluze odměnil. Děti měly také ve školce nadílku pod stromečkem, která následovala po zpívánkách s kytarou, kde si děti zazpívaly známé koledy.


TŘÍDA VČELKY - adventní odpoledne s rodiči


Ve čtvrtek 21.11. jsme spolu s rodiči a dětmi strávili hezké odpoledne tvořením adventních věnců, svícnů a vánočních věnců na dveře. Děkujeme rodičům za spolupráci při přípravě akce, včetně zajištění dobrot a materiálu ke tvoření. Odměnou nám všem jsou nejen společně strávené chvíle při vyrábění, ale také krásné adventní a vánoční dekorace.


Divadlo Smíšek ve MŠ

 Dne 18.11. 2019 navštívilo naši MŠ divadlo Smíšek.