Týden čtení dětí z 5.C u nás ve školce

Celý týden nás navštěvovaly děti z 5.C a četly nám pohádky.
Byly to děti, které k nám dříve chodily.
A nezůstalo jen u jedné pohádky!
Ze společného setkání u knížky měli radost školáci, děti v MŠ i paní učitelky.
Děkujeme :-)


Informace k zápisu do 1. ročníku šk. roku 2022 - 2023

 

Adresa k registraci zápisuhttp://zapis.zshrabina.cz  - (Aktivní až od 15. 3. 2022 - 4. 4. 2022)