Účast na Mezinárodním ekologickém studentském sympoziu (MESS)

Naše třída "BERUŠKY" prezentovala na MESS.
Zaujalo nás téma - ekologie a příroda, které se často prolíná našimi tématy.
Cítíme jejich důležitost pro život lidí na naší planetě.
Na vycházkách s dětmi pozorujeme krásy přírody.
Například v blízkém lesoparku Hrabina, v okolí Těšínské přehrady.
Obrazně řečeno:
Sázíme do dětí semínka poznání, moudrosti a věříme,
že tato semínka vyklíčí a v budoucnu vyrostou zdravé, silné stromy, moudří lidé.

Bc. Andrýsková Marcela, Bc. Němečková Michaela


Honza Krejčík v MŠ


Dne 23.9. 2020 navštívil naši MŠ Honza Krejčík s programem pro děti.


Akce PÍSEK PRO DĚTIVe středu 16.9. nám do školky přivezli nový písek, který jsme měli odpoledne ve spolupráci s rodiči navést do pískoviště.

Velmi děkujeme za aktivní spolupráci bratru Elišky Češkové a tatínkovi Lukáše Červeňáka, kteří pomáhali vozit písek dopoledne.

Vítáme každou ochotnou pomoc od rodičů také kdykoliv v budoucnu.

Pawelková N.

 


Rozloučení s předškoláky

 "Rozloučení s předškoláky, které proběhlo v červnu 2020, se vydařilo a všichni jsme si ho užili."


Třídní schůzky

 
Ve čtvrtek 3.9.2020 v 16.30 hod. proběhnou na naší MŠ třídní schůzky.


SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH ŽÁKŮ I. C ( ZŠ Slezská)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovoluji si Vás pozvat na informativní schůzku o přípravě a organizaci budoucí I. C třídy v ZŠ Slezská ve školním roce 2020/2021. Schůzka se uskuteční v úterý 23. 6. 2020 od 16,00 hod. ve školní jídelně ZŠ Slezská. Přítomna bude třídní učitelka I. C Mgr. Alena Müllerová, vedoucí učitelka pro I. st. ZŠ Mgr. Helena Warcopová, vychovatelky školní družiny a zástupce ředitele pro ZŠ Slezská. Těšíme se na Vaši účast a spolupráci.

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele


Celoroční projekt - Čtyři roční období

 

Letošní rok je všechno úplně jinak.

Jen tři období - jedno jsme nevyrobili - školka byla uzavřena.

I tak se dětem dílo podařilo!!!


DEN DĚTÍ

Přestože máme jistá opatření v době koronaviru, DEN DĚTÍ jsme si s dětmi opravdu užili. Bylo spoustu her, soutěží zábavy a legrace. Děti měly i mlsání, zmrzlinu a domů si také odnesly diplom a medaili.

 


Vyhodnocení zápisu do MŠ

 Vážení zákonní zástupci,

děkujeme za Váš zájem o vzdělávání v našich mateřských školách. Všem žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo vyhověno.
Letošní zápis byl z důvodu mimořádné situace jiný než v předchozích letech. S uvolněním nouzového stavu Vás žádáme, vyzvedněte si prosím v příslušné MŠ evidenční list dítěte, vyplňte požadované údaje, nechte potvrdit lékařem a odevzdejte do příslušné MŠ do 30. 6. 2020.

Děkuji za váš zájem a spolupráci a přeji nám všem pevné zdraví.

Mgr. Richard Zajac
ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.