Úřední hodiny v kanceláři ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina v době velikonočních prázdnin

Úředním dnem pro veřejnost byl ředitelem školy v době velikonočních prázdnin stanoven pátek 3. dubna 2015 od 9.00 do 11.30 hod. v kanceláři základní školy na Ostravské ulici.


Ke Dni učitelů 2015 byla městem Český Těšín oceněna učitelka MŠ p. Jarmila Bystroňová

Paní Jarmila Bystroňová pracuje ve školství od roku 1982. Po absolvování Střední pedagogické školy v Havířově, oboru učitelství pro mateřské školy, se celou dobu této náročné, ale krásné profesi věnovala s obětavým nasazením.
Během svého působení v Mateřské škole na Hornické ulici připravila na povinnou školní docházku a do života stovky dětí. Svým pedagogickým uměním vede děti k sebedůvěře, pravdomluvnosti, vytrvalosti a radosti ze hry, přičemž hra je učením. V rámci celoživotního vzdělávání se aktivně účastní školení a seminářů k aktuálním problémům v předškolní pedagogice a své celoživotní praktické zkušenosti předává mladším kolegyním s láskou a životním optimismem.
Je jednou z autorek ŠVP Radostně a vesele začínáme, dlouhodobě se podílí na každoročním plánování výchovně vzdělávacích témat a projektové výuky. Zapojuje se s dětmi do soutěží v oblasti ekologie a výtvarné výchovy, organizuje aktivity pro děti i děti a rodiče v rámci mateřské školy a ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi. Stará se také o kabinet didaktických pomůcek mateřské školy a mnoho dobrých praktických pomůcek pro výuku a didaktickou hru během své praxe vytvořila.
V poslední době se angažuje v prezentaci mateřské školy na webových stránkách a ve vedení mateřské školy jako zastupující vedoucí učitelka MŠ.
 


Velikonoční tvoření s rodiči - 3. třída

Krabička na vajíčko trochu jinak / kuřátko, zajíček/.
 


Exkurze do FINIDRU

Abychom upevnili vztah ke knize, ručně jsme si s dětmi vyrobili papír a každý měl svou knihu, kterou "ilustroval". Návštěvou tiskáren FINIDR s.r.o jsme téma KNIHA ukončili.
 


Návštěva knihovny

V dnešní uspěchané době plné technických vymožeností se podle mě není ani čemu divit. Kdo by taky četl knihu, když si může pustit televizi, zapnout internet nebo poslechnout poslední hit v rádiu. Myslím, že většina z nás už zapomněla, co to vlastně kniha je, vždyť noviny a časopisy jsou mnohem zábavnější než nějaká povinná četba! Je na nás všech, zda budou další generace znát slovo KNIHA.
 


Listování 2015

9.3.2015

Letošní LiStOVáNí bylo poznamenáno odchodem naší milé kolegyně, mecenášky, Martiny Ruszové, která se v rámci čtenářské gramotnosti rozhodla tato představení pro školu objednat poprvé. Většina učitelů a žáků jej hodnotila kladně, a tak vznikla tradice LiStOVáNí na naší škole.
Hledět hercům do tváře, vidět nejen děti s otevřenými ústy, zažít zmlknutí puberťáků, když je chytí do pavučiny děje herecké umění - to jsou jen střípky pozitiv, které tyto akce mají – hodnoceno z úhlu pohledu nás dospělých. Děti i mládež se vyjádřily většinou také kladně.
Tentokrát nepřijel Lukáš Hejlík, ale Pavel Oubram s Věrkou Hollou a po počátečních zádrhelech se nakonec konalo

1. scénické čtení pro MŠ, 1. a 2. třídy se opíralo o knihu:

Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti (Petr Morkes)
V napínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka rozplétal nitky zločinu v samém srdci zoologické zahrady. Bylo záhadné zmizení slona Marlona nešťastná náhoda, nebo zlý úmysl? A jak byl do všeho zapleten tajemný zub moudrosti?

2. představení si užily děti 3. – 5. tříd s 6.A na téma:

Pachatelé dobrých skutků (Miloš Kratochvíl)

Michal Souček a Filip Fialka, pachatelé dobrých skutků, spolu zůstali jako nerozluční kamarádi! Jako Puntíkáři, Duchaři, Kouzláci nebo Bouráci zachraňovali spolužáky, psy, rodiče, skauty, školy i kouzelníky. Nezlomily je poznámky učitelky, podezřívavost ředitele, ani maléry nebo úrazy. Ale byla před nimi zkouška nejtěžší - láska ke stejné spolužačce. Stáli před ní jako Klofáci. Byli opravdu Piskoř s Fildou kamarády na život a na smrt!

3. poslední listování představovalo dětem z 6. – 9. tříd fyziku, biologii a jiné zvídavé dětské otázky ohledně světa vědy, civilizace, biologie z jiného úhlu pohledu. Stojí za to si přečíst si anotaci k tomuto nevšednímu představení:

Straka v říši entropie (Markéta Baňková)
Držitelka ceny Magnesia Litera, Markéta Baňková, napsala bajky. Pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na vodní hladině? Jak lišky prochází krizí středního věku? A kdo všechno chce být ideálem krásy? Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem notorikem. Jak může notorik pád ze schodů omluvit zakřivením časoprostoru a že i myši mají určitý názor na kvantovou neurčitost. Jestli máte špatné vzpomínky na fyziku, přijďte na LiStOVáNí touto originální knihou. A jestli fyzika nebere i Vaše děti, vezměte je klidně také, zažijí velmi příjemné doučování!

Lenka ČINČALOVÁ, pedagog odpovědný za čtenářskou výchovu