Vyhlášena smogová situace

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se se při překročení informativní prahové hodnoty - 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 - doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Jarcovják

Ředitel školy upozorňuje všechny pedagogy a zaměstnance školy, že po dobu vyhlášení smogové situace platí pro všechna pracoviště Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. vnitřní směrnice č. 4/2013, která je v příloze tohoto sdělení.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Potvrzení o úhradě úplaty v mateřské škole pro odečet z daně

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost našich MŠ na Hornické, Hrabinské a Ostravské ul., sděluje, že potvrzení o úhradě školného za docházku dítěte do mateřské školy, které slouží k odečtu z daně, vydá škola na začátku února. Rodiče budou mít potvrzení přichystané v mateřské škole, kterou jejich dítě v současné době navštěvuje.

Potvrzení pro rodiče dětí, které navštěvovaly MŠ v roce 2014, ale nyní již do MŠ nedocházejí, bude připraveno v sekretariátu školy na Ostravské ul. v době úředních hodin.

Upozorňujeme, že potvrzení se vydává na uhrazenou částku, nikoli na délku docházky!

Bližší podrobnosti vám zodpoví hlavní provozní p. Bieleszová, která sídlí v budově ZŠ na Ostravské ul.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Svátek Tří králů

K+M+B+2015
Svátek Tří králů je už léta spojen s definitivním ukončením vánočního období. Ve většině rodin se odstrojuje stromeček a dojídají se poslední kousky cukroví .Naši malí koledníci si navlékli bílé košile, na hlavy nasadili papírové koruny a s koledou " My tři králové ..." navštívili všechny třídy naší školky a dětem rozdali malou pozornost.
 


Čekání na Ježíška

Ani jsme se nenadáli a očekávána chvíle byla tu. S dětmi jsme ozdobili stromeček, pouštěli svíčky ve skořápkách a mlsali cukroví. Při společném zpěvu koled u stromečku jsme zaslechli zvoneček a to byl pro nás signál, abychom si šli rozbalit dárky. Vám všem přejeme šťastné a veselé Vánoce a mnoho sil do nového roku.


Soutěž Sběr lesních plodů

V průběhu září a října probíhal na všech třídách naší mateřské školy sběr žaludů a kaštanů. Každý nosil dle svých možností, někdy sbírala i celá rodina, nám s dětmi se při vycházkách podařilo také něco nasbírat. Dětem jsme vysvětlili význam sběru plodů pro zvířátka v zimě.
Odměna 1.500 Kč, kterou jsme za 4.místo obdrželi, nám umožnila zakoupení dárků pod stromeček na všechny třídy. Všem zúčastněným děkujeme.