Mikuláš

Mikuláš s andělem a čert na nás ani letos nezapomněli. V pátek 5.12. se jim u nás moc líbilo , nikoho neodnesli a všichni dostali sladkou nadílku.
 


Předvánoční besídka

Čas pohody, radosti, cukroví a velkého očekávání - to je ADVENT. Na malé posezení v tomto čase jsme pozvali rodiče a ostatní členy rodin .Písně a básně o zimě a blížících se svátcích nám za vůně kávy, čaje a moučníků zpříjemnily odpoledne 4.12.2014.
 


Zveme vás na den otevřených dveří spojený s předvánočním jarmarkem

Vážení rodiče, vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na tradiční den otevřených dveří, který pro vás připravili pedagogové a ostatní zaměstnanci základních škol na Ostravské a na Slezské ul. Den otevřených dveří je zároveň spojen s předvánočním Jarmarkem.

Chceme upozornit na to, že v průběhu dne můžete navštívit výuku v jednotlivých třídách!

S bližším programem se můžete seznámit v přílohách.

Na akci vás zve za všechny zaměstnance Rudolf Fiedler, ředitel


Zpívánky v mateřské škole

27.11.2014 nám p.Čapčuch zpříjemnil dopoledne hudebně vzdělávacím programem.Děti se do programu aktivně zapojovaly a zazpívaly si písničky o Mikuláši, Vánocích, zvířátkách, rodině a ročních obdobích.
 


Pozvánka na Čtení dětem mění životy

Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem ® vede již osmým rokem mohutnou celostátní kampaň na podporu šíření myšlenky o důležitosti a významném dopadu předčítání na emoční rozvoj dítěte.

V tomto roce jsme se rozhodli uspořádat seminář Čtení dětem mění životy pro vás v Českém Těšíně.

Seminář se uskuteční 10. prosince 2014 v ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím na ulici Havlíčkova v Českém Těšíně, a to od 15:30 do 16:30 hodin.

V rámci této hodinové akce bude současně probíhat seminář pro rodiče v jedné místnosti a v jiném prostoru budou moci děti zhlédnout divadelní představení souboru Kaňka. Pro děti je navíc připravena kvízová soutěž s krásnými odměnami pro výherce. Rodiče dostanou propagační materiály Celé Česko čte dětem.

Seminář pro rodiče o důležitosti a nutnosti čtení dětem povede zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem, paní Mgr. Eva Katrušáková. Cílem interaktivní přednášky s videem je motivování dospělých (zejména rodičů), dětí a mládeže ke čtení a rozvíjení lásky k literatuře, prostřednictvím předčítání a výběru hodnotné literatury.

Rádi bychom na seminář pozvali nejen rodiče a děti z vaší školy, případně i z mateřské školy, ale také širokou veřejnost. Proto prosíme o sdílení této pozvánky s Vašimi kolegy, přáteli, známými.

K účasti je potřeba on-line přihlášení na seminář, které najdete na našem webu.

Prosím o zpětnou informaci, zda můžeme počítat s Vaší spoluprací.

S pozdravem

Mgr. Markéta Bieleszová
Kulturní referentka

 


Dočasné změny ve vední školních jídelen a v mateřské škole na Hornické ul.

Ředitelství ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že vzhledem k dlouhodobé nemoci provozní ŠJ na Zelené ul. a na Ostravské ul. p. Hnyluchové pověřil ředitel školy řízením jídelny na Zelené ul. p. Andreu Kleinovou a jídelny na Ostravské ul. p. Miluši Křivoňovou, a to v plném rozsahu řízení.

Sdělujeme rovněž, že v mateřské škole na Hornické ulici zastupuje dlouhodobě nemocnou vedoucí paní Filipovou paní Bystroňová.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel