Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2013/2014

Vážení rodiče,

přinášíme podrobné informace k letošním zápisům do mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Slezské ul.  Podrobnosti naleznete v přílohách. V přílohách jsou zveřejněny tyto materiály:

a) informační leták,

b) směrnice ředitele školy s kritérii pro přijímání dětí do MŠ,

c) tiskopis žádosti o přijetí, který si můžete stáhnout.

Na četné žádosti rodičů, zda bude v MŠ na Ostravské ul. otevřeno oddělení pro děti mladší 3 let, odpovídáme, že ANO. Zatím však nemůžeme přinést bližší podrobnosti, o těch v současné době jednáme se zřizovatelem, městem Český Těšín.
Z tohoto důvodu se zápisy do mateřských škol, které proběhnou 25. a 26. března, nebudou týkat dětí mladších 3 let. Pro ně bude vypsán zápis o něco později! Přesná pravidla pro přijímání dětí mladších 3 let přineseme na těchto stránkách v nejbližší době!
Děkujeme za pochopení!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Zápis dětí do mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, o jejichž umístění do některé z našich mateřských škol mají zájem, že zápisy se konají ve všech zmíněných mateřských školách ve dnech 25. a 26. března 2013 vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Bližší podrobnosti ještě zveřejníme.

Rudolf Fiedler, ředitel


Poděkování za příspěvek z grantového programu RWE Gas Storage

Prostřednictvím společnosti RWE Gas Storage jsme se zapojili do projektu pod názvem ,,Logopedie v MŠ – nákup pomůcek“.
Díky udělení grantu jsme získali finanční částku 30 000,- kč na vybavení logopedické učebny a dětské knihovny.
Pro kvalitnější dosahování lepších výsledků byla logopedická učebna vybavena pracovním stolem se zrcadlem, knihovnou, literaturou pro praxi i v logopedii,
dětskou knihovnou pro provádění grafomotorických cvičení.
V letošním školním roce 2012/2013 jsme nadále do projektu v našich podmínkách mateřské školy zapojeni. Pokračujeme ve školním projektu
„ Brousek pro jazýček“, díky kterému nabízíme pro všechny děti a jejich rodiče kultivované a podnětné prostředí pro výchovu a vzdělávání a pro komunikaci k rozvoji řeči.
Proto bychom velice rádi poděkovali společnosti RWE Gas Storage
za umožnění tento projekt realizovat a vážíme si toho, že se s námi podíleli na rozvoji naší činnosti.
 


Stanovení výše úplaty v mateřských školách a školních družinách pro škol. rok 2012/2013

V příloze zveřejňujeme rozhodnutí ředitele školy o stanovení úplaty v mateřských školách a školních družinách pro školní rok 2012/2013.


Informace k organizaci zápisu do 1. třídy

Rodiče, kteří se již REGISTROVALI, znovu se registrovat NEMUSÍ.

Vstup k registraci do první třídy: ZDE

V příloze celý dokument k tisku v .pdf