Poděkování za příspěvek z grantového programu RWE Gas Storage

Prostřednictvím společnosti RWE Gas Storage jsme se zapojili do projektu pod názvem ,,Logopedie v MŠ – nákup pomůcek“.
Díky udělení grantu jsme získali finanční částku 30 000,- kč na vybavení logopedické učebny a dětské knihovny.
Pro kvalitnější dosahování lepších výsledků byla logopedická učebna vybavena pracovním stolem se zrcadlem, knihovnou, literaturou pro praxi i v logopedii,
dětskou knihovnou pro provádění grafomotorických cvičení.
V letošním školním roce 2012/2013 jsme nadále do projektu v našich podmínkách mateřské školy zapojeni. Pokračujeme ve školním projektu
„ Brousek pro jazýček“, díky kterému nabízíme pro všechny děti a jejich rodiče kultivované a podnětné prostředí pro výchovu a vzdělávání a pro komunikaci k rozvoji řeči.
Proto bychom velice rádi poděkovali společnosti RWE Gas Storage
za umožnění tento projekt realizovat a vážíme si toho, že se s námi podíleli na rozvoji naší činnosti.
 


Stanovení výše úplaty v mateřských školách a školních družinách pro škol. rok 2012/2013

V příloze zveřejňujeme rozhodnutí ředitele školy o stanovení úplaty v mateřských školách a školních družinách pro školní rok 2012/2013.


Informace k organizaci zápisu do 1. třídy

Rodiče, kteří se již REGISTROVALI, znovu se registrovat NEMUSÍ.

Vstup k registraci do první třídy: ZDE

V příloze celý dokument k tisku v .pdf