Divadélko Smíšek v MŠ.

Divadélko Smíšek

Odpoledne s rodiči ve třídě Motýlků.

Jarní tvoření ve třídě Motýlků.

Na návštěvě v knihovně

Děti navštívily knihovnu na Ostravské ulici.

Mimořádná schůzka s rodiči v MŠ Hornická

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. Mgr. Rudolf Fiedler sděluje zákonným zástupcům dětí mateřské školy na Hornické ulici, že mimořádná schůzka vedení mateřské školy Hornická se zákonnými zástupci dětí se uskuteční v ÚTERÝ 10. dubna 2018 v 16.00 hodin. Účast je nutná!.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Tiskopisy pro přijetí dítěte do mateřské školy a prvního ročníku základní školy

Pro rodiče a zákonné zástupce, kteří chtějí k 1. září 2018 přihlásit své dítě do mateřské školy, a pro rodiče a zákonné zástupce, jejichž děti budou absolvovat zápis do 1. ročníku základní školy, jsme připravili tiskopisy, které plní funkci přihlášky.

Stáhnout si je můžete z těchto stránek z hesláře vpravo nahoře Tiskopisy ke stažení.    

Vedení školy


Platby rodičů

 Vážení rodiče,

vzhledem k stálým problémům s platbami, jsme v Menu (vlevo) vytvořili položku PLATBY RODIČŮ. Zde najdete informace, jak použít váš variabilní symbol a na který účet odeslat platbu.

Marie Bieleszová, hlavní provozní 


Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 (bližší podrobnosti)

Termín zápisu: čtvrtek 5. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod.;

                            pátek 6. dubna 2018 od 14.30 do 16.00 hod.  v oba dny v budově základní školy na Ostravské ulici.

Podmínkou zahájení zápisu je podání žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte do základního vzdělávání.

Žádost je možné si předem vyzvednout v obou základních školách, ve všech mateřských školách, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o. a je možné si ji stáhnou z internetových stránek.

Zákonný zástupce musí přinést svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad školní docházky: K zápisu přineste doporučení lékaře a doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Na místě můžete odklad konzultovat s pracovnicí PPP a výchovnou poradkyní ZŠ.      

U zápisu budete mít možnost zažádat o přijetí vašeho dítěte buď do školy na Ostravské ul., nebo na Slezské ulici. Upozorňujeme však, že na to není právní nárok!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


V knihovně

Motýlci na návštěvě knihovny u příležitosti měsíce března - Měsíce knihy a čtenářů.