Velikonoční tvoření v CSS s floristkou

Společně jsme zdobili pod odborným vedením menší věnečky a 2 větší věnečky.
Spontánně vznikaly skupinky dětí a "dědečků, babiček", spolu si povídali, zpívali, smáli se ...
Také jsme nazdobili 2 velikonoční stromečky vajíčky, peříčky, zajíčky.
Jeden věneček a stromeček bude zdobit Centrum a druhá paráda naší školku.
Příjemná atmosféra, radost ze setkání! Nakonec společné foto a přání: Veselé Velikonoce.

Děkujeme touto cestou firmě květinářství "Leknín" a floristce Sylvě Pospíšilové


Březen - měsíc knihy (exkurze do tiskárny FINIDR)

Tiskárna Finidr, s.r.o. patří mezi největší výrobce knih v pevné a měkké vazbě v České republice.

Ročně se v tiskárně Finidr vyrobí přes 16 milionů knih a jiných titulů.


21. 3. Světový den Downova syndromu

Datum byl stanoven na 21. proto, že Downův syndrom je způsoben trisomií = ztrojením 21. chromozomu)
Downův syndrom je vrozená vada, se kterou se ročně v ČR narodí průměrně 50 dětí. "Downíky" poznáme na první pohled - prozradí je menší podsaditá postava, zešikmené oči, kulatá hlava s plochým obličejem, široké ruce s krátkými prsty, … Krom typického vzhledu způsobuje onemocnění pomalejší mentální vývoj (mentální retardaci), pro který je nejstěžejnější začlenění do společnosti. Právě proto si lidé po celém světě v tento den poruchu připomínají a nosí každou ponožku jinou. Ponožky byly jako symbol zvoleny proto, že pokud se dají patami k sobě, vytvoří dohromady písmeno X připomínající příčinu tohoto onemocnění – poruchu chromozomu X. Odlišnost ponožek pak symbolizuje odlišnost lidí s DS od těch zdravých.
I děti z naší mateřské školy podpořily dnes 21.3.2019 děti s Downovým syndromem.


Interaktivní tabule

V únoru se nám podařilo po dlouhodobé snaze zajistit finanční prostředky k pořízení interaktivní tabule.
Jak se nám poprvé pracovalo je vidět na fotkách.