Výlet MOTÝLCI

V pátek 4.6. jsme se s dětmi vydali na dobrodružný výlet.

Hned ráno děti dostaly tajemnou mapu, podle které hledaly cestu na neznámé místo. Školáci se už dobře orientovali a menší děti hezky přidaly do kroku, proto jsme brzy dorazili do cíle. Děti však nevěděly, co je čeká. Prvně si užili atrakcí na dětském hřišti v parku a poté následovala atraktivní svačinka ve vláčku. Překvapením pro děti bylo plnění úkolů v Pohádkovém lese s Amosem.

Čekalo na nás 15 stanovišť se skvělými úkoly a písmeny, z kterých jsme měli za úkol složit jméno tajemného mužíčka z pohádky Jana Wericha, jež znělo RUMPLCIMPRCAMPR. Do školky se děti vracely spokojené a cestu zpět už nemusely hledat na mapě, protože si ji dobře pamatovaly. Nakonec děti dostaly pochvalný list a jméno tajemného mužíčka jsme poslali do slosování.


Výlet BERUŠKY


Slunečný konec týdne si berušky užily v přírodě. Ráno jsme sbalili svačiny a vyrazili na dopolední výlet. Procházkou jsme došli k hraniční řece Olši, kde jsme se osvěžili a nakrmili ryby i kachny chlebem. Abysme nabrali sílu na další zážitky, udělali jsme si piknik. Konec výletu jsme završili plněním nejrůznějších úkolů a hledáním indicií, které nas dovedly k vytouženému pokladu.


Výlet VČELKY

Minulý týden v pátek nás s dětmi čekala dlouhá procházka po našem městě- Českém Těšíně.
Hned z rána jsme procházeli kolem budovy divadla, dále jsme míjeli památník letců z války.

První velkou zastávkou byl park na Rozvoji, kde si děti užily plno legrace na dětském hřišti. Když měly skotačení dost, vytáhly si svačinky a doplnily bříška.

Další zastávkou byl park na Frýdecké ulici, kde děti plnily úkoly z pohádkového lesa. Pokračovali jsme po cyklostezce u hasičů, kde nám udělalo obrovskou radost, že na nás hasiči zatroubili.

Zpátky jsme to vzali kolem přehrady, a jelikož se nám počasí vydařilo a celý den svítilo sluníčko, schovali jsme se před ním v místním lesíku. Potom už následovala zpáteční cesta do školky.

Výlet se nám opravdu povedl a šťastné, hladové děti se těšily na oběd a odpočinek.


DEN DĚTÍ

Tento slavnostní den si děti užily spoustu zábavy, soutěží, nechyběla ani zmrzlina a na zakončení opravdová taneční párty. Odměnou byl nejen super zážitek, ale i mlsání.


Vyhodnocení zápisu do MŠ

 Vážení zákonní zástupci,
děkujeme za Váš zájem o vzdělávání v našich mateřských školách.

Na základě výsledků přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání Vás žádáme o vyzvednutí evidenčního listu dítěte v příslušné MŠ, vyplnění požadovaných údajů a potvrzení lékařem. Uvedené dokumenty odevzdejte do příslušné MŠ do 30. 6. 2021.

Děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví.

Mgr. Richard Zajac
ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.


Soutěž SVČ Amos

Takhle naši skvělí předškoláci pojali ekosoutěž o nejlepší výrobek z recyklovaných materiálů, kterou pořádalo Středisko volného času Amos. Děti získaly hodnotné ceny, které jim pomohou při dalším kreativním tvoření.


INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 10. KVĚTNA 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách
a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 oproti současnosti mění následující:

Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
Děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole.

Bc. Anna Waszková
zástupce ředitele pro MŠ

 


Putování po Českém Těšíně

Tento týden se nám konečně ukázalo sluníčko, proto jsme sbalili batůžky a vyrazili na výlet-putování po Českém Těšíně. Chtěli jsme naše město trošku více poznat, tak jsme se vydali k Centru sociálních služeb, podívali jsme se k integrovanému záchrannému systému, viděli jsme, kde sídlí tiskárny Finidr a Kovona System. Výlet jsme zakončili piknikem u krásné vodní nádrže Hrabina.


Naše krásná planeta


Země měla ve čtvrtek 22. 4. svůj den, proto jsme se rozhodli, že uděláme dobrý skutek.

Paní učitelky připravily na zahradě staré papíry, kartony, sáčky a všichni se
pustili do úklidu. Nezapomněli jsme ani na správné roztřídění podle druhu plasty do žluté, papíry do modré. Po
náročném úklidu si děti užily soutěže a získaly ocenění za třídění odpadu a za
pomoc při záchraně planety Země.


Platba - školné

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě Vašich častých dotazů ohledně plateb školného informujeme:

  •  za období uzavření MŠ z důvodu pandemie COVID-19, budou uhrazené platby školného vráceny vzhledem k délce uzavření MŠ
  •  děti s povinnou předškolní docházkou úplatu za vzdělávání nehradí
  •  děti zákonných zástupců vybraných profesí (IZS), které navštěvují MŠ, úplatu za vzdělávání hradí v plné výši
  •  v době prázdninového provozu (červenec – srpen) podle vyhlášky 14/2005 Sb. § 3 není provoz MŠ přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, z tohoto důvodu zůstává úplata za vzdělávání v MŠ ve stejné výši

Máte-li dotazy ohledně Vašich plateb nebo nedoplatků, obracejte se, prosím, na sekretariát školy
p. Andreu Solowskou - solowska@zsostravska.cz

V případě dotazů k úhradě plateb za předškolní vzdělávání se obracejte na p. Annu Waszkovou - waszkova@zsostravska.cz

Bc. Anna Waszková
zástupce ředitele pro MŠ