Děti čtou dětem

V pátek 12.4 navštívili naši mateřskou školu děti z 1 třídy ZŠ Slezská, přečetly našim předškolákům pohádku a potom si společně vyplnili zadané úkoly na pracovních listech pod vedením p. učitelky ze základní školy. Děkujeme jim za návštěvu a těšíme se na další.