Hasiči na zahradě MŠ

Na pondělí 30.9.2013 se děti velice těšily. Čekala je návštěva hasičů přímo v prostorách školní zahrady. Hasiči předvedli
dětem oblečení,které používají k zákroku, hasičské a dýchací přístroje. S dětmi si povídali o možných nebezpečích v přírodě
a jak řešit situaci. Prohlédly si hasičské auto i s vybavením a vyzkoušely si, „ jak se hasí požár „.