Informace pro rodiče dětí 2. třídy týkající se změn spojených s rekonstrukcí MŠ

 Provozní doba MŠ Hrabinská zůstane zachována: 6.15 -16.15 hod.

Ranní příchod:
Od 6.15 do 7.30 zvoňte na 1. třídě. Zde se budou děti scházet a připravovat na odjezd autobusem do MŠ Čáslavská, Svibice.
Prosím, přiveďte dítě včas, tzn. do 7.30, svozový autobus nemůže čekat.

Odpolední vyzvedávání:
Předpokládaný příjezd autobusu 15.40.
Děti, které si rodiče nevyzvednou po příjezdu autobusu před 3. třídou, najdete na 3. třídě.

Odhlášení jídel dle platných pravidel: 558 980 264
Kontaktní tel. na třídu (MŠ Čáslavská): 774 834 253

Rekonstrukce třídy bude probíhat od 17.1.2022 pravděpodobně do 7.3. 2022.

Děkujeme za spolupráci a pochopení