Jak se staráme o ptáčky v zimě

Nejsme lakomí, každý z nás to ví,
že když právě zima vládne ptáčci hladoví.