My se vody nebojíme

 My se vody nebojíme, plaveme a dovádíme.
Plavecké dovednosti našich předškoláků.