Pasování školáků

PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ Rok utekl jako voda a nastal opět čas loučení s našimi „školáky“. Na druhé třídě proběhlo pasování školáků 11.6, kde děti skládaly svým rodičům „slib školáka“. Všem našim „školákům“ přejeme úspěšný vstup do nové etapy života. Jejich rodičům děkujeme za spolupráci po celou dobu docházky jejich dětí do naší MŠ. Věříme, že na naší „školičku“ budou s dětmi vzpomínat vždy jen v dobrém.