Pohádkový les – 14.6.2019


Za příznivého počasí jsme s dětmi navštívily Pohádkový les v prostorách zahrady Střediska volného času AMOS, kde si zasportovali, vytvořili perníčky a rámečky, procvičili si znalosti o zdravém jídle, jízda na ponících. Sladkosti byly odměnou za splněné úkoly.