Projektový den mimo MŠ – 1. 10. 2020


„ Co můžeme vidět v ZOO“ poznáváme život zvířat