Projektový den mimo MŠ: „Jak se žilo na zámku“ - Zámek Kunín


Projekt obsahoval čtyři tematické celky s nabídkou činností, které vhodnou formou seznámil děti s historií a životem lidí v zámku a podzámčí.
Ve čtvrtek ráno 30.5. 2019 jsme se vydali autobusem na cestu. Po příjezdu na místo děti zhlédly výstavu divadelních kostýmů, seznámily se s různými typy loutek a měli možnost si je vyzkoušet, průvodkyně je provedly komnatami princezny Eleonóry a povídaly si s dětmi o jejich princátkách. Na závěr zahrálo divadlo Mrak pohádku O Palečkovi. Den se nám podařil, počasí taky přálo a děti si v autobuse povídaly, co se jim nejvíce líbilo.