ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Ve čtvrtek 24.6 jsme se společně s rodiči a dětmi rozloučili se školním rokem 2020/21.
Zábavným programem, motivovaným příběhy z večerníčků, nás provázela agentura Křesadlo. Všichni jsme se to moc užili.


DĚKUJEME VŠEM NAŠIM RODIČŮM ZA PŘÍKLADNOU SPOLUPRÁCI V TOMTO NELEHKÉM ŠKOLNÍM ROCE, PŘEJEME POHODOVÉ, SLUNÍČKOVÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22.

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY HRABINSKÁ