Slet čarodějnic ve školce


Oslava tohoto svátku patří ke každoročním akcím naší školky, bohužel letos přiletěly čarodějnice bez dospěláckého doprovodu, přesto jsme si svátek velmi užili. V knize kouzel si našli recept na čarodějnickou polévku s kroupami, upekli si čarodějnické prsty s lektvarem, přetahovali se, kdo je silnější a rychlejší. Počasí nám přálo k „letecké procházce“ kolem řeky Olše a do Masarykových sadů, kde pro nás byly připraveny úkoly, které jsme za pomoci kouzel zvládli.