Výukový program Muzejní kufříky pro děti


V pátek 29.3. navštívily děti 2. třídy Archeopark v Chotěbuzi, kde se seznámily s poznatky od období paleolitu až do doby bronzové. Měly možnost prakticky poznat, osahat i vyzkoušet repliky nástrojů, zbraní a oděvů z tohoto období.