Zahradní slavnost s pokladem.


V úterý 14.9.2021 jsme se sešli s našimi milými rodiči a dětmi v prostorách střediska AMOS, abychom společně zahájili nový školní rok 2021/2022. Všechny přítomné přivítalo divadélko Křesadlo pohádkou, které do děje vtáhlo svými lidovými písněmi, tanci a soutěžemi malé diváky. Poté na děti čekaly na jednotlivých stanovištích úkoly, za jejichž splnění obdržely razítko do průkazu. To bylo velice důležité, neboť průkaz sloužil jako vstupenka k cestě za pokladem. Zlatým hřebem odpoledne pak byl bezesporu skákací hrad a plápolající oheň, zvoucí k opékání párků. Věříme, že naše setkání bylo příjemným zpestřením pro malé i velké.